Cumartesi

MEB YAYINLARI 8.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 12

Sponsorlu Bağlantılar 1

Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
OSMANLI DEVLET YÖNETİMİNDE DEĞİŞMELER
XIX. Yüzyıldaki Değişmeler
Taşra Teşkilatı
Tanzimat Öncesinde Yapılan Düzenlemler
II. Mahmut döneminde merkeziyetçiliğin geliştirilmesine çalışıldı. Valilere maaş bağlandı. Mütesellimleri doğrudan merkez atamaya başladı. Kazâî İdari teşkilan en önemli birimi olan kaza önemini kaybetti. Kadıların idari yar denetimleri azaldı.
1808 yalında âyanlar ile Alemdar Mustafa Paşa (Sadrazam) arasında  Sened-i
İttifak adı verilen bir belge imzalanmıştı. Bu belge ile merkez ve taşra arasında anlaşma sağlandı.  Padişahın mutlak  otoritesinin,  âyanlar   tarafından  tanınmasına  karşılık, âyanların varlığı da kabul edilmiş oldu.
Padişahın âyanların varlığını ve nüfuzunu tanıması devlet otoritesinin ve merkezi yönetimin  bozulmana  neden  olmuştur. Âyanların   varlığının   resmen  tanınması, devletin ne kadar güçsüz düştüğünü de açığa çıkarmıştır.
Bütün bunlara rağmen II. Mahmut merkezî otoriteyi güçlendirmede başarılı oldu.
İllerde Redif adı verilen bir askerî teşkilât kuruldu. Eyaletlerde Müşirlikler kuruldu (1836). Eyalet valilerine müşir unva verilerek valiler idari ve askerî işlerden sorumlu tutuldu. Müşirliklere de sancak düzeyinde oluşturulan Feriklikler bağlandı. Âyanlar ve esnaşar bu sistem içinde kendilerine imkanı buldular. Müşirler doğrudan merkeze bağlı kişilerdi.
Yine II. Mahmut zamanında muhtark teşkilatı kuruldu. Böylece taşradaki âyanların yaptıkları işler muhtarlara devredilmiş oldu.


Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner