Cumartesi

MEB YAYINLARI 8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI 5

Sponsorlu Bağlantılar 1
Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

GERİ  sayfa (120-121-125-126-130-131)  sayfa (135-136-137-138-139-140)  DEVAMI
____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
Anav Kültürü (MÖ 4500–1000)
Anav kültürü, bu günkü Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat yakınlarındaki Anav bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır. Orta Asya’nın en eski kültürü olan Anav Kültürü’ne mensup insanların yerleşik hayata geçtikleri, tuğlalardan yapılmış evlerde oturdukları yapılan araştırmalar sonucunda öğrenilmiştir. Elde edilen bulgulardan da tarım kültürüne sahip  oldukları, koyun, keçi, sığır ve deve gibi hayvanları da besledikleri anlaşılmaktadır. Nitekim buluntular içinde yer alan  dokuma parçaları, nakışlı seramik parçaları ve s eşyaları  insanlık tarihinin en eski eserleri olması bakımından dikkat çekicidir. Ancak, ele geçen bu eserler bu dönem insanların dokumayı ve seramikten eşya yapmayı bildiklerini stermekle birlikte, onların hangi etnik topluluğa dâhil oldukları hakkında yeterli bilgi vermemektedir.
Afanasyevo Kültürü (MÖ 3000–1700)
Altay ve Sayan dağlarının kuzeybatısındaki bozkırlarda gelişen bu kültür Türklerin en eski kültürüdür. Afanasyevo toplumunun avcı ve savaşçı bir toplum olduğu, koyun ve at gibi hayvanları beslediği bilinmektedir. Ayrıca onlar, kartalı kutsal bir hayvan olarak kabul ediyorlar, mezar taşlarına bu kuşun şeklini oyuyorlardı. Mezarlarının içine de kartal pençesi bıraktıkları, Altay yöresinde iki kurganda yapılan kazılar sonucu ele gen buluntulardan anlılmaktar. Yapılan kazılarda ayrıca çeşitli bakır eşyalar, çakmak taşından yapılmış ok uçları, kemikten yapılmış iğnelerde  bulunmuştur. Afanasyevo kültürü geniş bir bölgeyi etkileyerek Orta Asya uygarlığının temelini oluşturmuştur.
  Kurgan:  Tepe biçiminde mezar


Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner