Salı

Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ve 29 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1
Ekstra Bilgi:
Eş’arî kimdir?
 Ehl- Sünne mezhebini itikadî  alandak Eş’ariyy kolunun   kurucusudur.
H. 260’da Basra’da doğmuştur.Kırk  yaşına kadar  Mu’tezile  mezhebi’nin  tesirinde  kalmış, onların  fikirlerini savunmuştur. Ancak bazı konularda hocalarıyla fikir ayrılığı  da  yaşadığı olmuştur. Gördüğü bir rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.)’in  sünnet yoluna girmesini emretmesi üzerine Mutezile’den ayrıldı.

Hadis ve tefsir ilmini de öğrenmiş olan Eş’arî Ehl-i Sünnet  mezhebini  müdafaa etmiş, böylece fikirleri yayılmaya başlamıştır. Tuğrul  Bey ve özellikle onun yerine geçen Alparslan zamanında görüş ve düşünceleri yayılmıştır. Eş’arilik özellikle Mısır ve Mağrib’de yaygındır.

Eş’arî’nin  günümüze  kadar  gelmiş  başlıca eserleri  şunlardır Makalat’el
İslamiyyin, El İbane an Usul ed-Diyane ve Risalet-el İman’dır.


İmam Eş’arî’nin de itikadî konuların açıklanması ve yorumlanması ile ilgili önemli hizmetleri olmuştur.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner