Pazartesi

Başkalarını körü körüne taklit etmenin sakıncaları neler olabilir?

Sponsorlu Bağlantılar 1
                     İslam toplumunun içerisinde bulunmuş olduğu en büyuk bela ve musi-betlerden birisi de, “ ... DELİLSİZ KÖRÜ KÖRÜRÜNE HAREKET ETME HASTALIĞIDIR … “
Kitap ve Sünnet’in kınayarak reddettiği bütün cahiliyye toplumlarının dalalete sürüklenmelerindeki tek sebep, bu toplumların delilsiz körü körüne hareket etmeleridir desek inanın bubalağa etmiş olmayız.
Gerek geçmişteki cahiliye toplumlarının ve gerekse günümüz cahili-yesinin içinde bulunduğu bu bela ve musibet, öyle kök salmışki içerimize, inanın artık Kitabın ve Sünnet’in açık ve kesin nasları karşısında vurdum duymaz hale gelinmiştir.

Nasılki Allah resulü s.a.v heva ve arzularına göre din yaşayan mekkeli müşrikleri Kitap ve Sünnete davet ettiğinde onu yalanlamaları sadece ve sadece atalarını körü körüne taklit etmeleri yüzünden olmuştur, aynı şekilde günümüz cahiliyesinde de Kitaba ve Sünnete davet olunan bir çok insan, Ata ve dedelerinden devraldıkları dini inanç ve ameller yüzünden davet olundulları bir çok hakkı ve hakikatı yalanlamaktadırlar.____
Buluş yoluyla öğretim
Buluş Yoluyla Öğretim modelinin psikolojik dayanakları Bruneı'de bulunur (1966). Bu ünitenin hacmi Bruner'in düşüncelerinin esaslarını vermeye yetmez. Ancak, buluş yönteminin anlaşılabilmesi için gerekli olan birkaç kavramı açıklayalım:
Yapı bir bilim alanında, bir konuda fikirlerin çerçevesini ve iskeletini oluşturur. Onun için buluş yönteminde önemli olan, öğrencinin öğreneceği konunun yapısını kendi zihninde kurabilmesidir.
Kodlama sistemi kavramıyla bir alandaki kavramların ve genellemelerin aşamalı düzeni kastedilir. Çocuğun, konunun kavramlarını sınıflaması ve aşamalı bir düzende sıralaması buluşun önemli bir basamağını oluşturur.
Seziş yoluyla düşünme öğrencinin elinde kesin ve yeterli kanıtlar olmadan doğru çözümü sezebilme sürecidir. Bu süreç buluşun önemli zihin etkinliklerinden biridir.
Tümevarım buluşun usavurma yöntemidir. Buluşta öğrenci örneklerden, deneyimlerden genellemeye ulaşır. Tipik örneklerden genel kavrama, özel hallerin uygulamalarından genel ilkelere giden bu yönteme ikinci ünitede değinilmişti. (Bakınız- 2.6).
Buluş yoluyla öğretim esasında öğrencinin, öğretmenin düzenleme ve yönlendirmeleriyle, özel hallerden hareket ederek öğrenilecek ilkeye ulaşmasıdır. 
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner