Cumartesi

Bir konuyla ilgili farklı görüşlerin olmasının nedenleri nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar 1
İnsanların o konu ile ilgili bakış açılarının, aldıkları eğitim ve tecrübelerinin birbirlerinden farklı olmasından kaynaklanır.

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Anadolu’da Siyasi Birlik Yeniden Sağlanıyor
M ehmet (Çelebi) (1413-1421) Fetret Dönemini kapattığı ve merkezî otoriteyi yeniden sağladığı için devletin ikinci kurucus sayılır.  O Anadolu Türk birliğini yeniden kurmayı temel hedef hâline getirdi. Çelebi Mehmet, Anadolu’da ilk olarak
İzmir’i aldı. Saruhanoğulları Beyliğine son verdi. Menteşeoğulları Beyliğini itaat altına aldı. Candaroğlu İsfendiyar Bey Osmanlı egemenliğini kabul etti. Karamanoğulları mağlup  edildi.  Samsun  bölgesinin  de  yönetim  altın anmasıyla  Osmanlılar, Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletleriyle komşu oldu.

1416 yılında Osmanlılar ile Venedikliler arasında ilk deniz savaşı yapıldı, fakat savaşta Osmanlılar başarılı olamadı. Çelebi Mehmet döneminde ortaya çıkan bir diğer önemli olay da Şeyh  Bedreddin ayaklanmasıdır. Şeyh Bedreddin, İslam anlayışına aykırı bazı fikirler ortaya atarak taraftar topladı. Müritleri Anadolu’da kendisi ise Rumeli’de isyan çıkardı. Ancak bu isyan hareketleri bastırıldı. Şeyh Bedreddin yakala- narak yargılandı ve idam edildi (1421). Şeyh Bedreddin isyanı Osmanlı tarihinde ilk dini ve sosyal nitelikli isyandır.

Bu dönemdeki bir diğer iç isyan, Mustafa Çelebi tarafından çıkarıldı. Timur’un ölümünden sonra Anadolu’ya gelen Mustafa  Çelebi Mehmet Çelebiye karşı taht mücadelesine girişti. İsyan  Mehmet Çelebi tarafından bastırıldı. Mustafa Çelebi de Bizans İmparatorluğuna sığınmak zorunda kaldı (1420).

Mehmet Çelebi’nin 1421 yılında ölmesi üzerine yerine oğlu Murat Padişah oldu.  Bizans  imparatoru,  Mustafa   Çelebiyi  bu  kez  II.  Murat’a  karşı ayaklandırdı. Mustafa Çelebi başarısız oldu ve öldürüldü (1422).
Murat Anadoluda da mücadeleye devam etti. Aydın,  Menteşe ve  Hamid beyliklerine son verildi. Germiyanoğlu Yakup Bey topraklarını Osmanlılara bırakmayı vasiyet etti. Böylece Osmanlı Batı Anadoluya yeniden hâkim oldu.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner