Cumartesi

Din ve din anlayışı arasındaki farklar

Sponsorlu Bağlantılar 1
1. Din ile dinin anlaşılması birbirinden farklıdır.
2. Din, vahye; dinin anlaşılması ise insanların düşünce ve yorumlarına(akla) dayanır.
3. Din, bütün insanlara hitap ettiğinden evrensel; din anlayışı ise bireyseldir.
4. Din tek iken , din anlayışları farklı olabilir.
5. Dini benimsemekte manevi bir zorunluluk var iken din anlayışını benimsemek de bu zorunluluk yoktur.
6. Din değişmez iken Din anlayışı kişilere ve zamana göre değişebilir.
7. Din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir.  


____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Balkanlarda Sarsılan Hâkimiyetin Pekiştirilmesi
Murat,  Batı  Anadolu’daki  beylikleri  aldıktan  sonra   Balkanlar’a  neldi. Osmanlılar, Makedonya’dan Adriyatik  Denizi’ne ve Ege’nin batı kıyılarına ulaşınca Venediklilerden Selanik, Yanya ve Serez geri alındı. Güney Arnavutlukta  Osmanlı egemenliği sağlandı.
 1439 yılında Sırpların merkezi Semendire ele geçirilerek Sırp despotluğuna son verildi. Belgrad kuşatıldı ancak alınamadı. Bosna Hersek alınarak vergiye bağlandı.

Erdel Voyvodalığına getirilen Hünyadi Yanoş Türklere karşı başarılı olunca bundan cesaret alan Macarlar Sırp kralı ile Erdel beyini de yanlarına alarak, papanın desteğiyle bir haçlı ordusu meydana getirdiler. Bu sırada durumu değerlendiren Karamanoğulları tekrar harekete  geçmişlerdi. II. Murat Anadolu’daki bu problemi hallettikten sonra Rumeliye geçti. Fakat Haçlılara karşı başarılı olamadı. Balkanlarda  barış yapmaya karar veren II. Murat 1444 yılında Macarlarla Edirne-Segedin Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşma ile Sırbistan ve ak Osmanlı denetiminden çıktı, Tuna Nehri taraşar arasında sınır kabul edildi. Aynı yıl II. Murat oğlu fiehzade Mehmed’i yerine bırakarak padişahlıktan çekildi (1444).

Çocuk yaştaki şehzadenin tahta çıkmasını fırsat olarak derlendiren Avrupa devletleri Edirne - Segedin Antlaşmasını bozdular. Macarlar  önderliğinde bir haçlı ordusu oluşturdular. Haçlılar’ın Varna’ya kadar gelmeleri üzerine Osmanlı Devleti’nin ileri gelenleri Sultan Murat’a tekrar tahta geçmesini önerdiler. II. Murat Edirneye gelerek ordunun başına geçti. Varnada yapılan savaşta Haçlılar yenildi (1444). Bu zafer sonunda Rumelide kesin olarak Türk egemenliği sağlandı.  Bulgaristan doğrudan Osmanlı egemenliğine  alındı.
Varna’nın intikamını almak isteyen Erdel Bey’i Hünyadi Yanoş, Macar, Hırvat, Leh, Alman, Venedik, ak ve Arnavut kuvvetlerinden oluşan yeni bir Haçlı ordusu kurdu. Haçlılar 1448 yılında yapılan II. Kosova Savaşı’nda Osmanlılara yenildiler. Haçlılar bir daha Türklere saldırmaya cesaret edemediler. Avrupalılar bu tarihten sonra savunma konumuna geçtiler.
Kuruluş döneminin son padişahı olan II. Murat, 1451 yılında öldü.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

2 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner