Çarşamba

Dünyanın her yerinde her an okunan ezanlarla insanlığa verilen ana mesaj nedir?

Sponsorlu Bağlantılar 1
                             ALLAH birdir. O’ndan başka ilah yoktur ve insanlar gelin bir olan Allah’a ibadet edin O’na kul olun mesajı vardır.

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Heterotrof Görüşü
Bu görüşe göre; “ilk canlı kendi besinini yapamayan bir canlıdır ve cansız
maddelerin çok uzun bir kimyasal evrim geçirmesiyle meydana gelmiştir.” Bu görüş,
ototrof görüşünün aksine ilk canlının tüketici olduğunu savunur.
Heterotrof görüşü, kompleks bir çevrede basit yapılı bir canlı oluştuğunu
savunduğundan evrime ters düşmez.
Bu görüşe göre, ilk atmosfer bugünkünden farklı yapıda olup, metan (CH4),
hidrojen (H2) amonyak (NH3) ve su buharı (H2O) içermekteydi. Serbest hâlde oksijen
gazı (O2) bulunmuyordu. Yıldırım, şimşek, mor ötesi ışınlar gibi enerji kaynakları, ilk
atmosferdeki gaz moleküllerindeki kimyasal bağların kopmasına ve yeni bağlar
oluşturmalarına neden olmuştur. Bu kimyasal reaksiyonlar sonucunda amino asit, yağ
asiti, şeker gibi bazı basit yapılı organik bileşenler ortaya çıkmıştır. Yani, canlılık
oluşmadan önce organik moleküller evrimleşmiştir.
Heterotrof görüşünü destekleyen deneyi 1953 yılında Stanley Miller (Stenli Milır)
adında bir bilim adamı yapmıştır. Miller deneyinde ilkel yerkürenin koşullarını kısmen
de olsa içeren bir çevre yaratmaya çalışmıştır.
Miller, kapalı bir deney düzeneği oluşturarak, bu düzenek içerisine amonyak,
hidrojen, metan ve suyu koyarak karışımı ısıtmıştır. Bu gazların karışımını 1 hafta süreyle elektrik akımına tutmuştur. Böylece deneyin sonucunda, toplama kabında bir
çok organik bileşiğin yanında en yaygın üç amino asitin oluştuğunu bulmuştur.
Miller’in deneyinde olduğu gibi, ilkel yeryüzü koşullarında denizlerde, önce
organik moleküller evrimleşmiştir. Bu moleküller bir dizi reaksiyon sonucunda
proteinlere dönüşmüştür. Proteinlerden bazıları enzim özelliği kazanarak diğer
moleküllerin oluşumunu hızlandırmıştır. Denizlerdeki nükleik asitler proteinlerle
kümeleşerek nükleoproteinleri, nükleoproteinlerde koaservat adı verilen ön hücreleri
oluşturmuştur. Daha sonra ön hücreden kendi kopyasını yapabilen basit yapılı canlılar
oluşmuştur. Bu basit yapılı canlılar fermantasyonla enerjilerini sağlamışlardır.
Heterotroflardan sonra ototroflar evrimleşmiştir. Fotosentez ile atmosferde oksijen gazı
birikmiştir. Bu durum oksijenli solunum yapabilen canlıların ortaya çıkmasına neden
olmuştur.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner