Çarşamba

Gusül ve teyemmüm kelimelerinin anlamları

Sponsorlu Bağlantılar 1
Gusül: Boy abdesti
Teyemmüm: Su bulunmayan yerde su niyetiyle toprak, kum vb. şeylerle abdest alma

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Darwin’in Görüşleri
Darwin’e göre, türler sabit değildir. Türler uzun süreler içerisinde değişime
uğrayarak yeni türlere dönüşür.
Darwin’in, evrim konusundaki görüşlerini belirleyen varsayımları vardır.
Bu varsayımlar :
1. Türdeki birey sayısı, dölden döle geometrik dizi şeklinde artmaktadır.
2. Her dölde canlı sayısının geometrik dizi şeklinde artmasına karşın tür içerisindeki
birey sayısı sabittir.
3. Bunun nedeni, bireyler arasında besin, ısı, ışık gibi çevresel faktörlere uyabilenin
yaşamını sürdürmesi, uyamayanların ise elenmesidir. Bu görüş doğal seleksiyon
olarak adlandırılır.
4. Aynı türün bireyleri bir çok özellikleri bakımından birbirinden farklı olabilir. Bu
farklılıklar varyasyon olarak adlandırılır.
Kalıtsal varyasyonlar iki şekilde ortaya çıkar :
a. Mutasyon :
Canlıların genetik materyali olan DNA’da meydana gelen değişikliklerdir. Bu
değişikliklerin üreme hücrelerini etkilemesi kalıtsal varyasyona yol açar. Tür içindeki
kalıtsal varyasyon evrim yönünden önemlidir.
b. Eşeyli üreme :
Eşeyli üreme sırasında mayoz bölünme ile gametler meydana gelirken görülen
krossing-over kalıtsal varyasyonlara neden olabilir.
Bireyde meydana gelen kalıtsal varyasyonlar sonucunda türün bireyleri doğal
seleksiyona uğrar. Bu var olma ve yaşama mücadelesi sonucunda ortam koşullarına
uyum sağlayacak genetik yapıya sahip bireyler elenir. Ortam koşullarıyla uyumlu
genlere sahip bireylerse varlıklarını sürdürür. Canlıların değişen koşullara uyum
sağlamak için farklı kalıtsal özellikler kazanmasına adaptasyon adı verilir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner