Cumartesi

İnfak, tevazu ve israf kelimelerinin anlamları

Sponsorlu Bağlantılar 1
İnfak: Nafaka verip bir kimsenin geçimini sağlama
Tevazu: Alçak gönüllülük
İsraf: Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Osmanlı-İraMünasebetleri
II. Bayezit saltanatının ilk yıllarından itibaren fiehzade Cem’in isyanıyla uğraştı. Cem Sultan uzun süre uğraşmasına rağmen  Bayezite karşı başarılı  olamadı. Cem sultan 1495’te Napoli’de  öldü. Akkoyunlulardan sonra İranda Şah İsmail,  Safevi Devleti’ni kurdu. Şah İsmail, şiiliği resmi devlet politikası haline getirdi. Şah İsmail’in asıl amacı Osmanlı topraklarını ele geçirmekti. II. Bayezitin  gevşek yönetimi Şah
İsmailin  Du  Anadoluda  taraftar   toplamasını   kolaylaştır Şah  İsmailin Anadolu’ya gönderdiği adamlarından biri olan Şah Kulu teke yöresinde ayaklandı.
İsyan 1511 yılında güçlükle bastırılabildi.
Şehzade Selim, Doğu Anadoludaki gelişmeleri ve çıkarılan isyanları sebep göstererek babasına karşı taht mücadelesine girişti. Devletin ileri gelenleri ve askerler de Selim tarafını tuttular.  Bunun  üzerine II. Bayezit, 1512 yılında tahttan çekildi ve Selim padişah oldu.

Yavuz Sultan Selim ilk seferini İran üzerine yaptı. Çünkü Yavuz Trabzon’da vali iken Şah İsmail’in taktiğini iyice öğrenmişti. Sorun ancak yapılacak bir savaşta kesin olarak Şah İsmail’i yenmekle çözülecekti. İki Türk hükümdarı arasında 1514 yılında Çaldıran’da yapılan Savaşı Yavuz Sultan Selim kazandı. Bu  zaferle Anadolu’ya yönelen Safevi tehlikesi önlendi. Doğu Anadolu’daki bazı kent ve kaleler ele geçirildi.
Yavuz Sultan selim İran seferi dönüşünde Turnadağ Savaşı ile (1515) Maraş, Elbistan ve Malatya dolaylarına hakim olan  Dulkadıroğulları beyliğine son verdi.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner