Pazartesi

İnsanı diğer canlılardan farklı kılan özellikleri

Sponsorlu Bağlantılar 1
İnsanları diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği iradesinin, aklının olmasıdır. İnsan dışında hiçbir canlı düşünceleri istekleri fikirleri ve inandıkları yolunda hareket etmez. İnsan seçimleri ile yaşar. Karar verir. Bu kararlar doğru da olabilir yanlış da. Kararı vermek insanın iradesine kalır. Normal bir insanın aklı yerinden gittiği zaman diğer canlılardan farkı olmaz. Düşünebilmemiz aklımızı kullanabilmemiz işte en önemli özelliğimizdir.

____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
TÜRK DEVLETLERİNDE
Mimarlık
Türkler, Hun ve Göktürk devletleri döneminde göçebe bir hayat yaşamalarından dolayı kalıcı yapılar inşa etmemişlerdir.  Bununla beraber geçici yerleşme birimleri inşa ettikleri ve buralarda zaman zaman kerpiçten evler yaptıkları bilinmektedir. Çin kaynakları Hunların  evlerini  topraktan   inşa ettiklerini  yazmaktadır.  Fakat  Hazarlar  evlerini ahşaptan, sadece hükümdarın sarayını taş ve tuğladan yapmışlardır. Volga Bulgarları da evlerini genellikle ahşaptan yaparlardı.
Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçilmesiyle beraber evler,  tapınaklar ve şehirle inşa   edilmeye  başlanştır.  Tek  katlı  olara yalan  Uygur  evlerinin mimarîsinde Mani ve Budizm dinlerinin etkisi görülmektedir. Yapılarda kubbeyi ilk kullanan Uygurlar olmuştur. Uygur evlerinin etrafı duvarlarla çevrili olup, içinde hayvanların barındığı ahır da bulunurdu. Uygurlar, kurdukları şehirlere balık adını vermişlerdir. Beşbalık ve Ordubalık Uygurların kurduğu kentlerden ikisidir. Uygurlar sadece kendi şehir ve kasabalarını  inşa etmemişler, bunun yanında Çin’de Mani ve Buda dinlerine ait mabetlerde inşa etmişlerdir.  Uygur sanat  merkezleri içinde Hoça, Bezeklik, Turfan, Sengim ve Sorçuk şehirlerini sayabiliriz.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner