Cumartesi

MEB YAYINLARI 7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KİTABI CEVAPLARI 3

Sponsorlu Bağlantılar 1

MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
  Osmanlı Devleti’nin  Kuruluşu
1258’de Söğütte doğan Osman Bey, genç yaşta olmasına rağmen Bizans’a karşı başarılı bir politika izledi. Bizans tekfurlarının  (valilerinin) kendi başlarına hareket etmelerinden yararlandı. Karacahisar (1281), Bileciki, Yarhisarı ve İnegölü topraklarına kattı (1298). Bu sıralarda Türkiye Selçuklu Devletinde otorite boşluğu ortaya çıktı. Çünkü   İlhanlıla Türkiy Selçuklu   Sultanı   III.   Alâeddi Keykubat’ı  İran’a götürmüşlerdi. Bu durum, Bizanstan  aldığı topraklarla güçlenen Osman Bey’in etrafında Türkmen beylerinin toplanmasına yol açtı. Böylece Osman Bey’in o sırada zaten hükümdar tahtı boş olan Türkiye Selçuklu Devletine olan şeklen bağlılığı sona erdi. Osman Bey, 1299  yılında bağımsızlığını ilan etti. Böylece Osmanlı Devleti kuruldu. Osman Bey de devletin ilk hükümda oldu. Osmanlı Beyliğinin kısa rede gelmesini sağlayan  nedenler; Kurulduğu bölgenin coğrafi konumun elverişli olması,  merkezi otoritenin sağlanması, hükümdarların üstün özelliklere sahip olmaları ve başlangıçta Anadolu Türk beylikleri arasındaki mücadeleye katılmamaları, adaletli ve hoşgörülü bir yönetim uygulamaları, yönetimin Türklerin elinde olması, Bizans’a karşı gaza ve cihat duygusu ile mücadele edilmesi, başarılı bir iskân siyaseti uygulanmasıdır.
Sakarya Havzası ve Marmara Bölgesinde Genişleme
Osman Bey bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sakarya havzasındaki harekâtını devam ettirdi. 1300 yılında Osmanlıların Yenişehir’i ele geçirip İzmit’e yaklaşmaları Bizans’ı telaşa düşürdü. Osman Bey  (Harita  1.2) merkezden gelen kuvvetlerle desteklenen Bizans tekfurlarını Koyunhisar (Bafeon) Savaşı’nda yendi (1302). Koyunhisar Savaşı Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Bu savaş sonunda kuzeyi dışında Bursa’nın üç tarafı Osmanlıların eline geçti. Bursa ve İzmit’in ele geçirilmesi açısından önemli bir adım atılmış oldu.

Koyunhisar Savaşından sonra Bursa sıkıştırılmaya başlandı. 1320’den beri askerî seferlerin başına geçmiş olan Orhan Bey, Bursa üzerine yürüdü. Bursa Tekfuru şehri Orhan Bey’e teslim etmek zorunda kaldı (1326). Bu sırada Osman Gazi vefat etti. Bursa Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
Osman Gazi’nin cenazesi Bursa’da Gümüşlü Kümbet denilen yere gömüldü.

Bursa’nın alınmasından sonra, Orhan Bey’in komutanlarından Akça Koca, Gazi Abdurrahman ve Kararsel gibi beyler Kocaeli yarımadasındaki fetihlere devam ettiler. Bizans  İmparatoru  III.  Andranikos  kaybettiği  toprakları  geri  almak  ve  Türkler tarafından kuşatılan İznik’i kurtarmak için ordusuyla harekete geçti. Ancak Maltepe (Palekanon) dolaylarında yapılan savaşta Bizans  İmparoturu, Orhan Bey’e yenildi (1329). Savaştan sonra İznik alındı  (1331).  Devletin başkenti bu önemli merkeze taşındı. Daha sonra akınlara devam edilerek Gemlik ve çevresi alındı (1334). 1337 yılında da İzmitin alınmasıyla Kocaeli Yarımadasının büyük bömü Osmanlı egemenliğine girdi.
Adalar Denizinde Gazanın Devralınması
Orhan Bey Karesi Beyliği içindeki taht kavgalarıdan  yararlanarak  bu beyliğin topraklarının  bir  snı  ele  geçirdi.   Karesi  Beyliği’nd e n  Marmara  sahillerinin alınması, Osmanlıların  Rumeli’ye geçişlerinde büyük fayda sağladı. Hacı İlbey, Evrenuz Bey, Ece Halil gibi Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdiler. Ayrıca bu beyliğin donanmasından da yararlanıldı.
Karesi Beyliğinin anmasıyla Osmanlılarda denizcilik faaliyetleri başlamış oldu.

Osmanlılar Karesi topraklarında ilerlerken Bizans’ta taht mücadelesi başlamıştı.
İmparator olmak isteyen Kantakuzen önce Aydınoğlu Umur Bey’den yardım istedi.
İzmir’in işgal edilip, Umur Bey’in donanmasının Haçlılar tarafından yakılması üzerine Kantakuzen Orhan Bey’e başvurdu. Orhan Bey  Kantakuzene yardım ederek onun imparator olmasını sağladı.

Orhan Bey Sırp ve Bulgarlara karşı da Bizans’a yardım etti.  Kantakuzen bu yardımları karşısında Gelibolu Yarımadasındaki  Çimpe Kalesi’ni Türklere verdi. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa  buraya asker bıraktı (1353). Böylece Rumeliye yapılacak fetihler için önemli bir üs elde edilirken ilk defa Rumeliye geçilmiş oldu.

Süleyman  Paşa  Gelibolu’dan  sonra  Tekirdağ’a  kadar  olan   Marmara  Denizi kıyılarını ele geçirdi. Gelibolu fatihi olarak tarihe  geçen Süleyman Paşa’nın bir av sırasında ölmesi üzerine fetih hareketleri için Murat Bey görevlendirildi.
Osmanlıların Rumeli’de İskân Siyaseti
Orhan Bey’in temel politikası Balkanlara yerleşmekti. Uygulanan iskân politikası ile yeni fethedilen yerlere Türk göçmenler, aileleriyle birlikte yerleştirildi. Fethedilen yerlerde ayaklanma çıkarma ihtimali bulunanlar ise Anadolu’ya gönderildi. Bu politika ile, fethedilen yerler Türkleştirildi, buraların elde tutulması ve savunulması sağlandı. Böylece hep daha sonra yapılacak fetihler düşünülerek, ele geçirilen yerler emniyet altına alındı. Rumeliye devletin gönderdiği göçmenler dışında kendi istekleriyle gidip yerleşen Türkler de vardı.
Osmanlı Devletinde XVI. yüzyıl sonlarına kadar uygulanan iskân  politikasında dikkat edilen bazı ilkeler şunlardı:
İskân için öncelikle konar göçer Yörükler ve Tatarlar tercih edilir, böylece onların yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı.
Göçmenler genellikle, iskân yerlerine yakın bölgelerde oturanlar arasından seçilirdi.
Bir yerden göçmen alınırken, o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.
Göçmen aileler seçilirken, anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi tercih edilirdi.
Böylece anlaşmazlık nedeni ortadan kaldırılmış olurdu.
Yeni yerleşim yerinde herkesin ihtiyacı karşılanır, bir süre vergi alınmazdı.
Geçerli neden olmadan yeni yerleşim yerini terkedip eski yerine dönmek yasaktı.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner