Cumartesi

MEB YAYINLARI 7.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KİTABI CEVAPLARI 3

Sponsorlu BağlantılarMEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
  Osmanlı Devleti’nin  Kuruluşu
1258’de Söğütte doğan Osman Bey, genç yaşta olmasına rağmen Bizans’a karşı başarılı bir politika izledi. Bizans tekfurlarının  (valilerinin) kendi başlarına hareket etmelerinden yararlandı. Karacahisar (1281), Bileciki, Yarhisarı ve İnegölü topraklarına kattı (1298). Bu sıralarda Türkiye Selçuklu Devletinde otorite boşluğu ortaya çıktı. Çünkü   İlhanlıla Türkiy Selçuklu   Sultanı   III.   Alâeddi Keykubat’ı  İran’a götürmüşlerdi. Bu durum, Bizanstan  aldığı topraklarla güçlenen Osman Bey’in etrafında Türkmen beylerinin toplanmasına yol açtı. Böylece Osman Bey’in o sırada zaten hükümdar tahtı boş olan Türkiye Selçuklu Devletine olan şeklen bağlılığı sona erdi. Osman Bey, 1299  yılında bağımsızlığını ilan etti. Böylece Osmanlı Devleti kuruldu. Osman Bey de devletin ilk hükümda oldu. Osmanlı Beyliğinin kısa rede gelmesini sağlayan  nedenler; Kurulduğu bölgenin coğrafi konumun elverişli olması,  merkezi otoritenin sağlanması, hükümdarların üstün özelliklere sahip olmaları ve başlangıçta Anadolu Türk beylikleri arasındaki mücadeleye katılmamaları, adaletli ve hoşgörülü bir yönetim uygulamaları, yönetimin Türklerin elinde olması, Bizans’a karşı gaza ve cihat duygusu ile mücadele edilmesi, başarılı bir iskân siyaseti uygulanmasıdır.
Sakarya Havzası ve Marmara Bölgesinde Genişleme
Osman Bey bağımsızlığını ilan ettikten sonra Sakarya havzasındaki harekâtını devam ettirdi. 1300 yılında Osmanlıların Yenişehir’i ele geçirip İzmit’e yaklaşmaları Bizans’ı telaşa düşürdü. Osman Bey  (Harita  1.2) merkezden gelen kuvvetlerle desteklenen Bizans tekfurlarını Koyunhisar (Bafeon) Savaşı’nda yendi (1302). Koyunhisar Savaşı Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır. Bu savaş sonunda kuzeyi dışında Bursa’nın üç tarafı Osmanlıların eline geçti. Bursa ve İzmit’in ele geçirilmesi açısından önemli bir adım atılmış oldu.

Koyunhisar Savaşından sonra Bursa sıkıştırılmaya başlandı. 1320’den beri askerî seferlerin başına geçmiş olan Orhan Bey, Bursa üzerine yürüdü. Bursa Tekfuru şehri Orhan Bey’e teslim etmek zorunda kaldı (1326). Bu sırada Osman Gazi vefat etti. Bursa Osmanlı Devleti’nin başkenti oldu.
Osman Gazi’nin cenazesi Bursa’da Gümüşlü Kümbet denilen yere gömüldü.

Bursa’nın alınmasından sonra, Orhan Bey’in komutanlarından Akça Koca, Gazi Abdurrahman ve Kararsel gibi beyler Kocaeli yarımadasındaki fetihlere devam ettiler. Bizans  İmparatoru  III.  Andranikos  kaybettiği  toprakları  geri  almak  ve  Türkler tarafından kuşatılan İznik’i kurtarmak için ordusuyla harekete geçti. Ancak Maltepe (Palekanon) dolaylarında yapılan savaşta Bizans  İmparoturu, Orhan Bey’e yenildi (1329). Savaştan sonra İznik alındı  (1331).  Devletin başkenti bu önemli merkeze taşındı. Daha sonra akınlara devam edilerek Gemlik ve çevresi alındı (1334). 1337 yılında da İzmitin alınmasıyla Kocaeli Yarımadasının büyük bömü Osmanlı egemenliğine girdi.
Adalar Denizinde Gazanın Devralınması
Orhan Bey Karesi Beyliği içindeki taht kavgalarıdan  yararlanarak  bu beyliğin topraklarının  bir  snı  ele  geçirdi.   Karesi  Beyliği’nd e n  Marmara  sahillerinin alınması, Osmanlıların  Rumeli’ye geçişlerinde büyük fayda sağladı. Hacı İlbey, Evrenuz Bey, Ece Halil gibi Karesi komutanları Osmanlı hizmetine girdiler. Ayrıca bu beyliğin donanmasından da yararlanıldı.
Karesi Beyliğinin anmasıyla Osmanlılarda denizcilik faaliyetleri başlamış oldu.

Osmanlılar Karesi topraklarında ilerlerken Bizans’ta taht mücadelesi başlamıştı.
İmparator olmak isteyen Kantakuzen önce Aydınoğlu Umur Bey’den yardım istedi.
İzmir’in işgal edilip, Umur Bey’in donanmasının Haçlılar tarafından yakılması üzerine Kantakuzen Orhan Bey’e başvurdu. Orhan Bey  Kantakuzene yardım ederek onun imparator olmasını sağladı.

Orhan Bey Sırp ve Bulgarlara karşı da Bizans’a yardım etti.  Kantakuzen bu yardımları karşısında Gelibolu Yarımadasındaki  Çimpe Kalesi’ni Türklere verdi. Orhan Bey’in oğlu Süleyman Paşa  buraya asker bıraktı (1353). Böylece Rumeliye yapılacak fetihler için önemli bir üs elde edilirken ilk defa Rumeliye geçilmiş oldu.

Süleyman  Paşa  Gelibolu’dan  sonra  Tekirdağ’a  kadar  olan   Marmara  Denizi kıyılarını ele geçirdi. Gelibolu fatihi olarak tarihe  geçen Süleyman Paşa’nın bir av sırasında ölmesi üzerine fetih hareketleri için Murat Bey görevlendirildi.
Osmanlıların Rumeli’de İskân Siyaseti
Orhan Bey’in temel politikası Balkanlara yerleşmekti. Uygulanan iskân politikası ile yeni fethedilen yerlere Türk göçmenler, aileleriyle birlikte yerleştirildi. Fethedilen yerlerde ayaklanma çıkarma ihtimali bulunanlar ise Anadolu’ya gönderildi. Bu politika ile, fethedilen yerler Türkleştirildi, buraların elde tutulması ve savunulması sağlandı. Böylece hep daha sonra yapılacak fetihler düşünülerek, ele geçirilen yerler emniyet altına alındı. Rumeliye devletin gönderdiği göçmenler dışında kendi istekleriyle gidip yerleşen Türkler de vardı.
Osmanlı Devletinde XVI. yüzyıl sonlarına kadar uygulanan iskân  politikasında dikkat edilen bazı ilkeler şunlardı:
İskân için öncelikle konar göçer Yörükler ve Tatarlar tercih edilir, böylece onların yerleşik hayata geçmeleri sağlanırdı.
Göçmenler genellikle, iskân yerlerine yakın bölgelerde oturanlar arasından seçilirdi.
Bir yerden göçmen alınırken, o yerin üretim ve düzeninin bozulmamasına dikkat edilirdi.
Göçmen aileler seçilirken, anlaşmazlık içinde olan ailelerden birisi tercih edilirdi.
Böylece anlaşmazlık nedeni ortadan kaldırılmış olurdu.
Yeni yerleşim yerinde herkesin ihtiyacı karşılanır, bir süre vergi alınmazdı.
Geçerli neden olmadan yeni yerleşim yerini terkedip eski yerine dönmek yasaktı.

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları