Pazar

MEB YAYINLARI 8.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KİTABI CEVAPLARI

Sponsorlu Bağlantılar 1
 MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

____________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:
Hatun  (Katun)
Türk devletlerinde hükümdarın eşine hatun denirdi. Hükümdarın en  başta gelen yardımcılarından biri eşleri idi. Devlet yönetiminde de söz sahibi olan hatun, gerektiğinde devlet başkanlığı yapar, elçileri kabul eder ve devlet meclisine katılabilirdi. Hatta bazı hükümdar fermanlarına bile imza attıkla olurdu. Türk hükümdarları Çinli prenseslerle siyasî evlilikler yapmışlarsa da, ancak oğulları hükümdar olan ilk eşler (hatunlar) ise genellikle Türklerden seçilmiştir.
Meclis ve Hükümet
Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı  meclise “toy”, “kurultay veya “kengeş adı verilmiştir. Bu  meclisler,  yılın belli zamanlarında toplanırlar ve devletin ana meselelerini görüşürlerdi. Hakan, meclisin tabiî başkanıydı. Hakanın katılmadığı  zamanlarda meclise aygucı denilen vezir  başkanlık ederdi. Aygucı; bu günkü başbakan seviyesindeki kişi olup hükümdar adına faaliyette bulunur, gerektiğinde ona hesap verir ve muntazam olarak da hükümdarla görüşebilirdi. Meclise asker-sivil tün devlet adamları, boy beyleri, bağ bulunan çeşitli kavimlerin yöneticileri ve hükümdar eşleri katılırdı. Meclis, genellikle hükümdarların ölümlerinden sonra, savaş ve barış kararlarının alınacağı zamanlarda ve millî felaketlerde toplanır, en üst düzeyde kararlar alırdı.
Meclislerin yanı sıra siyasî teşkilatlanmanın en önemli kurumu hükümet (Ayuki) idi. Hükümet, hükümdarın emirlerini ve meclisin kararlarını uygular, icraat yapardı. Hükümetin, her biri değişik işlerde  görevli üyelerine buyruk (bakan) deniliyordu. Tamgacılar ise, devletin  çok önem verdiği dış siyaset işlerini yürüten görevlilerdi.
H 5Bunlardan başka, ülkenin denetim ve vergi işleriyle ilgilenen tudun unvanlı görevlileri de vardı. 

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner