Cumartesi

MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı sayfa 11 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1
                      CEVAPLAR İÇİN SORULARA TIKLAYINIZ.
1. “Melek, şeytan, ahiret, kıyamet, mizan, cennet ve cehennem” kavramlarınınanlamlarını araştırınız.
2. Kimler için “melek gibi insan” ifadesi kullanılır? Bir örnekveriniz.
3. “Ölüm yok olmak değildir.” sözünü açıklayan kısa bir yazıyazınız.
4. Allah’ın, “Adil, Rahman ve Rahîm” isimlerinin anlamlarınıöğrenerek defterinize yazınız.

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Türkiye Selçukluları
Askerî Teşkilat: Türkiye Selçukluları ordusu, hassa (gulam) askerleri, ikta (dirlik) sahiplerinin verdiği kuvvetler, bağlı  devletlerin kuvvetleri ve ücretli askerlerden oluşurdu.
Hassa birlikleri hükümdarın kapıkulu askerleriydi. İkta  sahiplerinin yetiştirdiği askerler tamamen Türklerden oluşuyordu. Tımar Sipahiler, asıl Selçuklu kuvvetlerini bunlar oluşturuyordu. Bulundukları bölgelerin asayiş ve güvenliğini sağlayan subaşılar aynı  zamanda Tımarlı Sipahilerin komutanlarıydı. Türkmenlerin meydana getirdiği kuvvetler uclarda daima savaşa hazır halde bulunurlardı.
Türkiye Selçukluları donanmaya önem verdiler. Sinop,  Alaiye, Antalya ve Samsun gibi yerlerde tersaneler kurdular.
Türkiye Selçuklularında ordu komutanına emirü’l ümera, donanma komutanına ise reis’ül  bahr veya meliküs sevahil denirdi. Karakoyunlular ve Akkoyunluların askeri teşkilatlarında Moğolların ve Timurluların etkisi görülür. Her iki devlette de ordunun esasını Tımarlı Sipahi ve Çerik denen aşiret kuvvetleri teşkil ederdi. Ordu komutanına emir-i azam denirdi.
Dulkadıroğulları ve Ramazanoğullarının askeri teşkilatlarında Memlûklerin tesiri vardır. Diğer beyliklerde ise Selçuklu askeri teşkilatının etkisi vardır. Germiyanoğulları ve Karamanoğulları, beylikler içinde en güçlü ordulara sahipti.Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner