Cumartesi

Melek, şeytan, ahiret, kıyamet, mizan, cennet ve cehennem kavramlarının anlamları

Sponsorlu Bağlantılar 1
                      Melek: Allah ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık
Şeytan: Hz. Âdem'e secde etmediği için cennetten kovulan, insanları Allah'ın emirlerine karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis
Ahiret: Dinî inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Allah’a hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya
Kıyamet: Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zaman
Mizan: Terazi, tartı, ölçü aleti
Cennet: Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer
Cehennem: Dinî inanışlara göre, dünyada günah işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, tamu

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Türkiye Selçukluları
 Toprak Yönetimi
Türklerin Anadolu’yu ele geçirmesi ile Bizanstan alınan topraklar devlet malı oldu.
Mülkiyeti devlete ait olan miri toprakları dört bölüme ayrılıyordu.
Has Arazi: Devlet adamlarına ve devlet memurlarına hizmet ve maaşlarına karşılık verilen toprağın gelirleridir.
Mülk Arazi: Devlet adamlarına barılarından dolayı mülk olarak verilen topraklardır.
Vakıf Arazi: Miri veya mülk arazilerden gelirleri ilmi veya sosyal kuruluşların masraşarına tahsis edilen topraklardır.
Karakoyunlular, Akkoyunlular ve diğer devlet ve beyliklerdeki toprak sistemi de Türkiye Selçuklularının toprak sistemine benzemektedir.


Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

6 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner