Çarşamba

Namaz dinin direğidir hadisiyle anlatılmak istenen nedir?

Sponsorlu Bağlantılar 1
                            Namaz kılmak günün beş vaktinde her gün başını secdeye koymak kolay olmayan fakat çok önemli bir ibadettir. Görünürde baktığımızda zaten ibadet olarak sürekli yapmamız gereken de namazdır. Onu sürekli hale getirmek dinini sağlamlaştırma adına büyük bir adımdır.

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Ototrof Görüşü
Bazı bilim adamlarının ortaya attığı görüşe göre ilk canlı yeşil bitkiler gibi kendi
besinini yapabilme yeteneğine sahipti. Kendi besinini sentezleyebilen canlılar ototrof
canlılardır. Dolayısıyla, bu görüş, ilk canlının bitkiler gibi orotrof olduğunu savunur.
Bu hipotez, basit bir çevrede kompleks bir canlının oluştuğunu kabul eder. Bu nedenle
evrim teorisi ile çelişir.


____
Duyusal-edimse! dönem
Bu dönemde çocuk çevresindeki eşya ve kişilere devimsel (motor) davranışlarla uyum sağlar. Henüz dil gelişmemiştir; bu nedenle eşya ve olayları temsil eden semboller kullanmaz. Çocuk ancak dönemin sonuna doğru çevresindeki bildik eşya ve kişileri adlandırmaya başlar; eşya. uzay ve zamanla ilgili koordinasyonunu devimsel davranışlarla sağlar.
Dönemin belirgin özelliklerinden birisi çocuğun eşya sürekliliği (object permanence) denilen yeteneği geliştirmesidir. Dönemin ortalarında çocuk gözü önündeki bir eşyayı, örneğin oynadığı topu, gösterebilir. Onunla ilgili davranışlar sergileyebilir. Top saklandığında, örneğin iki kapaktan birinin altına konulduğunda, ve çocuğa 'Top nerede?' diye sorulduğunda, kapağı açıp topu bulur ve gösterebilir. Çocuğun bu davranışı gösterebilmesi için zihninde 'top" fikrinin yer etmesi ve hatta topun saklandığı yere ilişkin düşüncesi oluşması gerekir. Eşyanın
fiziksel yokluğunda çocuğun zihninde var olan bu düşünceye eşya sürekliliği denilmiştir. Lawson (1995, s. 107-108) çocuğun,
- eğer top kapaklardan birinin altında ise,
- ve ben kapakları birer birer açarsam,
- sonuçta topu bulurum'

gibi bir usavurma (akıl yürütme) zincirini ampirik olarak kurduğunu söyler. Gerçekten de bu tür denemelerde 2 yaşın altındaki çocukların başarılı olduğu görülmüştür. Bu dönemin iki önemli özelliğinden biri çocuğun öznel (subjective) oluşu, diğeri çevresindeki eşya ve olayların merkezinde kendini görüşü, yani ben merkezlilik tir (egocentric views).
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner