Cumartesi

Ramazan ayı gelmeden önce ne gibi hazırlıklar yapılır?

Sponsorlu Bağlantılar 1
                     Ramazana, iftarlara ve sahurlara hazır olmak için alış verişler yapılır. Özellikle iftar davetleri için özel bir hazırlık aşaması olur.

____________________________________________________________

Ekstra Bilgi:
Türkiye Selçukluları
İktisadi  Hayat:rkiye  Selçuklu  Devletinin  iktisadi  hayatı  tarım,   ticaret  ve sanayiye dayanmakta idi. Tarım ve hayvancılık  göçebelerin ve köylülerin geçim kaynağı idi. fiehir halkı ise  meyvecilik ve bağcılıkla uğraşıyordu. Dokumacılık ve dericilik bu  dönemde çok gelişmişti.  Maden işçiliğiyle daha çok Hristiyan halk (Rum-Ermeni) uğraşıyordu.
Ticaret devletin ana politikasını belirleyen başlıca meselelerden biriydi. Türkiye Selçukluları ticaretin gelişmesi amacıyla tüccarların konaklaması için kervansaraylar yaptırmışlar, Avrupalı tüccarlara düşük gümrük vergisi uygulamışlar, Sinop, Alanya ve Antalya gibi liman  şehirlerini fethetmişlerdir. Ayrıca tüccarların mallarını, zarar rmelerine  karşı   koruyan  sigorta  sistemini  uygulamışlardır.  İlk kervansaraylar II. Kılıç Arslan döneminde yapılmıştır.


____
Soru tipleri
Soru tipleri hakkında düşünebilmenin en kolay yolu yüksek(açık) ve düşük(kapalı) etiketlerini (yakıştırmalar) kullanmaktır. Literatürde bunlar için kullanılan diğer yakıştırmalar geniş ve dar sıfatlandır. Fakat sorunun düzeyi ne olursa olsun, öğrencinin tekrar geri bilgi iletmesini ister. Burada esas önemli ve farklı olan şey, bu tür sorulann yanıt olarak neler ortaya çıkaracağıdır. Tüm sorular bir şekilde öğrencileri düşünmeye sevkeder. Fakat soru düzeyi ne kadar yüksek olursa, öğrencileri o derece düşünmeye zorlayabilirsiniz. Her iki yaklaşım da fende kendine bir yer edinmiştir. Fakat bu arada, hangisine daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirleyen temel unsur öğretme ve öğrenmenin amaçlan olacaktır.

Daha üst düzeydeki sorular ortak bir noktadan uzaklaşmayı ve değerlendirmeyi içerir. Birleştirici (convergent) sorular dar bir kalıba sahiptir ve geçerli olan bir yanıt üzerinde odaklaşır. Bu tip sorular gözden geçirme, hatırlama ve tanımlamalar için kullanılır. Ayırıcı (divergent) sorular çeşitli kabul edilebilir yanıtlara olanak tanır. Bu tür sorular açık uçlu özelliği ile öğrencinin farklı, hatta yaratıcı şekillerde yanıtlar vermesine olanak tanır. A festi rici sorular, merkeze çekme amacına hizmet eder.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner