Cumartesi

Sahur, teravih, mukabele, imsak, iftar ve fitre sözcüklerinin anlamları

Sponsorlu Bağlantılar 1
                      Sahur: Ramazan ayında oruç tutanların gün doğmadan önce belirli saatte yedikleri yemek
Teravih: Ramazan ayı boyunca, yatsı namazından sonra kılınan namaz
Mukabele: Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken Kur'an okumasını bilenlerin gözleriyle Kur'an'ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi
İmsak: Oruca başlama zamanı         
İftar: Oruç açma, oruç bozma
Fitre: Ramazan ayı içinde verilen, miktarı belirli sadaka, fıtır sadakası

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Türkiye Selçukluları
Dil ve Edebiyat
Türkiye Selçukluları zamanında bilim dili Arapça, devletin resmi dili ve edebiyat dili Farsça idi. Beylikler ise hem edebiyat dili hem  de resmi dil olarak Türkçeyi kullanmışlardırKaramanoğlu Mehmed  Bey 1277 tarihinde Konya’da yayınladığı fermanla “Bu günden sonra divanda, dergahta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır” diyerek Türkçeyi resmî dil ilan etti.
Selçuklular ve Beylikler dönemindeki edebi akımları, Halk Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı  ve  Divan  Edebiyatı  diye   gruplandırabiliriz.  Halk  edebiyatının önemli ürünlerinden biri destanlarıdır. Bunların başında Battalname Destanı gelir. Bu destan
XII. ve XIII. yüzyılda Danişmentli topraklarında söylenen ve yazıya geçirilen Türkçe bir destandır. İkincisi Danişmendname’dir.
Selçukldönemi Türkiyesinde  diğer  bir  halk  edebiyatı  ürünü  Dede  Korkut Hikayeleridir. Bu hikayelerde, Türklerin Gürcüler ve Abazalar ile yaptıkları savaşlar anlatılır. Ayrıca Türk boylarının yeni vatanlarındaki çarpışmaları hikaye edilir.
XIV. yüzyılda Türkiye’de Türk dili ile milli bir edebiyat meydana getirildi. Bunda şairlerin büyük rolü oldu. Bu şairlerin başında Kırşehirli fieyh Ahmed Gülşehri ve Aşık Paşa gelir.  Gülşehri’nin en önemli esere Mantıkut Tayr (Kuşların dili) dir.  Aşık Paşa’nın  en büyük esere Garibname adlı mesnevidir. Hoca Mesud, Aydınoğlu Umur Bey adına Kelile ve Dimne’yi Farsça’dan Türkçe’ye tercüme etti.
Halk edebiyatında fıkralarında ayrı bir yeri vardı. Bunların  başında Bektaşi ve Nasreddin Hoca fıkraları gelir.
Tasavvuf edebiyatının en büyük siması Mevlâna Celaleddin Rumi’dir (1207-1273). Mevlâna Allah’a bilgi, düşünce, sanat, heyecan ve bunların hepsinden daha çok üstün bir k yolu ile  varmak isteyenlerin en büyüklerindendir. I. Alaeddin Keykubad’ın daveti üzerine Konya’ya yerleşmiştir. En önemli eserleri Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fihi Mâfih ve Mektubatr. Ahmed Fakih Seyyad Hamza ve Sultan Veled de bu dönemin ünlü tasavvuf şairlerindendir.
XIII. yüzyılda Türkiye’de dil, vezin, şekil ve üslup bakımından millî bir tasavvuf edebiyatı doğdu. Bu edebiyatın en güçlü temsilcisi Yunus Emre’dir (1240-1320). İki önemli eseri vardır. Biri Divanı diğeri Risaletün Nushiyye adlı mesnevidir. Eserlerin ana konusu Allah  ve insan sevgisidir. Hoca Dehhani ilk divan edebiyatı şairi olarak kabul edilir. Türkçeyi çok sade ve akıcı bir  şekilde kullanmıştır. En önemli eseri “Selçuklu fiehnamesi’dir Hoca Ahmed ve İzzettin Ahmed de bu akımın önemli temsilcilerindendir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner