Cumartesi

PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 7

Sponsorlu Bağlantılar 1
Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa 98 ile 107 arası cevaplar     GERİ     DEVAMI

Ekstra Bilgi:
 SERTLEŞME (SESSİZ BENZEŞMESİ)
Türkçe sözcüklerde sert sessizden sonra yine sert sessiz gelmelidir.
(F – S – T – K – Ç – Ş – H – P) + (c – d – g)
                                                         ç    t    k
Sokak – da Sokakta
Türk – ce Türkçe
Bas – gı Baskı
Diş – ci Dişçi
ULAMA
Ünsüz harfle bitten sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir sözcük geldiği zaman ulama yapılır. Iki sözcük
arasında noktalama işareti varsa ulama yapılmaz.
Türk askeri Mehmet Akif Ersoy
Ekstra Bilgi:
İnsanın Evrendeki Konumu

Yer, gök, gezegenler, ay, güneş, galaksiler dahil bütün  yaratıkların oluşturduğu  varlıklar alemine evren veya kainat  denir.
Dünyamız da güneş sisteminde yer alan gezegenlerden biridir Dünyanın diğer gezegenlerden farkı canlıların yaşaması için uygun şartların yaratılmış olmasıdır.
Başta insan olmak üzere hayvanlar ve bitkiler bu canlıları oluşturur. İnsan  dünyadaki 
varlıkların en  karmaşığı aynı zamanda  da  en  mükemmelidir.
İnsanın yapısında hem cansız varlıkların sahip olduğu fiziki özellikler, hem de bitki ve hayvanın sahip olduğu biyolojik özellikler bulunur. Ancak insan bu benzeşmelerinden ötürü ne bitki ne de hayvan kategorisinde değerlendirilemez. İnsan diğer varlıklardan farklı olarak ruhsal bir yapıya, akıl, düşünce ve irade gibi de melekelere sahiptir.
İnsanlar ve hayvanlar davranışlarını neye re yaparlar?
Hayvanların davranışlarını inceleyen insan bunların tamamen içgüdü  ile hareket ettiğini görür. Hayatları ve ne yapmaları gerektiği onlar için  önceden planlanmıştır. Hayvanlar  güdüleri sayesinde doğumla birlikte bulundukları ortama uyum sağlarlar.
İnsan ise sahip olduğu akıl, irade ve düşüncesiyle hareket eder, eylemlerde bulunurBiyolojik ihtiyaçlarını ise bu melekelerini kullanarak yerine getirir. Yine bu melekelerini kullanarak diğer canlıları emri altına alır, onlardan faydalanır.
İnsanın evrendeki konumu nasıl belirlenir?
Kendisinin canlı ve cansız varlıklardan çok farklı bir yönünün olduğunu kavrayan insan, evrenin oluşumunu ve evrendeki konumunun n olduğunu sorgulamaya başlar.
İnsanın bu  arayışlarına ancak  din  cevap  verebilir İnsan,  ruhsal  yapısı  nedeniyle inanmaya ihtiyaç duyar ve bu sebeple de mutlaka bir dine inanmıştır. İnandığı dinleri d onlar verdiğ mesajlarl evrendek konumunu n olduğunu   belirlemeye çalışmıştır. Bu dinlerden bazıları ilahi, bazıları da batıl dinler olarak adlandırılır. İlahi dinler örneğin İslam dinî, insanın evrendeki konumunu şöyle belirler.
İnsan yaratılanların “en üstünü” (İsra suresi, 70. ayet) ve Allah’ın yeryüzündeki “halifesidir”( Bakara suresi, 30.ayet) Yeryüzündeki diğer canlı ve cansız varlıklar onun emrine verilmiştir. ( Casiye  suresi, 13. ayet)
 Kendisine bahşedilen bu unvan ve özelliklerden ötürü emri altındakilere, “adaletle,  iyilikle”( Nahl suresi, 90. ayet) hükmetmeli, yemede, içmede, mal, mülk ve ziynette “israftan kaçınmalı” (A’râf suresi, 31. ayet)
Akıl düşünce ve irade verilmiş olan insanın her türlü eyleminden muhakkak hesaba çekileceği vurgulanmıştır.(Nahl suresi, 93. ayet) Bu yönüyle insan hem rabbine hem de diğer canlılara karşı sorumlu tutulmuştur.

 Evrendeki konumu bu şekilde çizilen insan, kendisine üstün bir görev verildiğinin bilincine varır. Kendisinin Allah’a ve canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu anlar. Bitkiler  yada  hayvanlar  gibi  davranışlarda bulunamayacağını kavrar Özetle  insan kendisine diğer canlılardan farklı bir misyon yüklendiği bilincinde olmalı ve o misyona uygun yaşamaya çalışmalıdır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner