Cuma

Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 2

Sponsorlu Bağlantılar 1
Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI   sayfa 30 ile 48 arası cevaplar      GERİ
______________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Eubacteria
16S rRNA nükleotid baz dizilişlerine dayalı Eubacteria filogenisi ile 12 ayrı grubun
varlığı gösterilmiştir (Şekil 2.2). Bazı grup üyeleri filogenetiksel olarak birbirleriyle
yakın ilişkilidir. Ancak bazıları da birbirinden oldukça uzaktır. Yeşil bakteriler veya
spiroketler gibi daha önceleri morfolojilerine ve fizyolojilerine bakılarak oluşturulmuş
gruplar, nükleotid baz dizilişleri ile de aynı grupları oluşturmuşlardır.
Aquifex/Hydrogenobacter grubu: H2 veya indirgenmiş kükürt bileşiklerini oksitleyebilen
hipertermofil bakterilerdir. Aquifex 95°C'ye kadar gelişebilir.
Thermotoga grubu: Thermotoga şimdiye dek sadece jeotermal deniz sedimentlerinden
izole edilmiştir. Anaerobik, fermentatif bir organizma olup, 55-90 °C (optimum
80 °C) de gelişebilir.
Yeşil kükürtsüz bakteriler (Chloroflexus grubu): Bu grup üyeleri termofil olmalarına
rağmen, hipertermofil değildir. Örneğin; Chloroflexus.
Deinococci ve akrabaları: Bu grup birbirinden tamamen farklı 2 alt gruptan üyeleri
içermektedir. Deinococcus Gr (+) olup, radyasyona oldukça dirençlidir. Thermus
alt grubu ise, Gr (-) ve termofildir.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner