Pazar

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.  


sayfa (11-12-13-14-15)  sayfa (16-17-18-19-20)   DEVAMI

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Yerleşim Durumuna Göre Osmanlı Toplumu
Şehirliler
Sanayi ve ticaret faaliyetlerinin yoğunluk kazandığı, siyasi, askerî ve dini işlerin görüldüğü ve bütün bu işler işin gerekli alt yapının oluşturulduğu ve halkın buna göre örgütlendiği yerleşim alanlarına şehir, buralarda yaşayanlara da şehirli denir.
Osmanlı şehirleri, genellikle kasaba görünümünde idi. Osmanlılar kasaba veya şehirlere cami, mektep, medrese, kütüphane, imaret, çeşme, sebil v.b. gibi birimlerden oluşan külliyeler kurdular. Bunların bir çoğu  vakıf kuruluşlarıydı.  Han, hamam, bedesten, çarşı ve işyerlerinin  yapılması da şehirlerin canlanmasında etkili oldu. Şehirler çevre için pazar yeri görevini görmekteydi.
İstanbul dışında, Osmanlı şehirleri genelde 8-10 bin nüfusun altındaydı. Şehirlerin en büyüklerinin nüfusu 60-70 bini aşmıyordu. XVI. yüzyılda 700 bin kişilik nüfusuyla
İstanbul bütün Avrupa’nın en büyük şehriydi. Şehirlerde yaşayan halk;  askeriler, tacirler, esnaf ve diğerleri olmak üzere dört bölümde incelenebilir:
Askerîler
Şehirlerde askerî sınıfa mensup olanlar arasında; beylerbeyi, sancakbeyi, subaşı, kadı ve eyalet defterdarı vardı. Ayrıca bunların emrinde çalışan pek çok görevli de askeri sınıfa dahildi. Beylerbeyi, eyaletle ilgili işlerin görüşüldüğü  eyalet divanının başkanı idi. Bu divanın diğer üyeleri; defterdarlar, beylerbeyi kethüdası, eyalet kadısı ve subaşı idi.
Her türlü anlaşmazlıkları çözmeye yetkili mahkeme başkanı kadı idi. Muhzırbaşı, muhzırlar, katipler ve hademeler kadılara yardımcı  görevlilerdi. Kadı kazaya bağlı nahiyelere, o bölgenin ulemasından bir naip tayin ederdi. Naipler bu küçük birimlerde kadının yetkisini üstlenirlerdi. Kale dizdarları, kaleerleri ve yasakçılar da askeri sınıfa dahildi ve vergilerin toplanması, suçluların yakalanması ve padişah fermanlarının halka duyurulmasında kadıya yardımcı idiler. Kadılar bu günkü belediye hizmetleri ile ilgili görevlerinde muhtesip ve mimarbaşının yardımını alıyorlardı.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner