Perşembe

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1
Ekstra Bilgi:
Protista
Protozoa (tekil:protozoon) teriminin anlamı "en ilkel hayvansal form" olup, okyanuslarda,
tatlı sularda ve toprakta serbest yaşayan veya diğer organizmalar üzerinde
simbiyotik ilişkiye giren tek hücreli ökaryotik organizmaları kapsar. Tatlı su
formları akarsulardan çok bitki içeren durgun sularda, göller ve gölcüklerde yaşarlar.
Kuru yerlerde protozoonların kistlerine rastlanılır. Kistler kuş, böcek gibi hayvanlar
ve rüzgarla etrafa yayılırlar. Protozoonların, büyük çoğunluğu mikroskobik
olan 30 binden fazla yaşayan türü bilinmektedir.
Protozoonlar bakterilere oranla daha büyük (5-250 τm) olup, yapılarında sitoplazma,
hücre organelleri ve nükleus bulunur. Sitoplazmaları hücrenin her yerinde
aynı yoğunlukta olabilir veya dışta granülsüz ve şeffaf ektoplazma ile içte granüllü
endoplazma kısımları bulunabilir. Pek çok protozoa tek bir nükleus taşımasına
rağmen, bazıları birden fazla taşır.

Ekstra Bilgi:
Gymnomycota (Cıvık mantarlar): Cıvık mantarlar diğer funguslardan fagotrofik
beslenmeleri ile ayrılırlar. Somatik yapılarında hücre çeperi yoktur. Protoplastları
plazma membranı ile çevrelenmiştir.
Mastigomycota: Birkaç tür haricinde hepsi belirli bir hücre çeperine sahiptir. Besinlerini
absorbsiyonla alırlar. Birkaçı hariç çoğunluğu çok hücrelidir. Cıvık mantarlar
hariç hayat devrelerinde kamçılı hücreler bulunan tüm mantarlar bu gruba girerler.
Amastigomycota: Hiçbir zaman kamçılı hücreleri bulunmaz. Yüksek funguslar
olarak ta anılırlar. Dört alt bölüme sahiptirler. Bunlar; Zygomycotina, Ascomycotina,
Basidiomycotina ve Deuteromycotina'dır.
1. Zygomycotina (Ekmek küfleri, sinek mantarları):
Ekmek küflerinin de dahil olduğu funguslar ile vesiküler-arbisküler mikoriza funguslarını
kapsar. Bu bölümün tipik bir üyesi olan Rhizopus stolonifer nemli ortamda
bulunan ekmek ve meyvelerde çok yaygın olarak gözlenir.
2. Ascomycotina:
En önemli özellikleri eşeyli çoğalma sonucu oluşan sporlarını (askosporlar) askokarp
adı verilen bir kese içinde oluşturmalarıdır. Kamçılı hücreleri yoktur. Vejetatif
evre genelde septalı hiflerden meydana gelmiştir ve haploiddir. Hücre çeperleri genellikle
kitin ve glukandan ibarettir. Bazı türleri maya formundadır. Özellikle parazit
olarak bitki yaprakları üzerinde ve saprofitik olarak toprakta parçalanmakta
olan bitki artıklarında, sucul formları da sudaki artıklar veya bitkiler üzerinde bulunur.

Mayalar ve yaprak kıvırcıklığı mantarlarını kapsarlar.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner