Salı

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 2

Sponsorlu Bağlantılar 1

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Yerleşim Durumuna Göre Osmanlı Toplumu
Tacirler
Şehirler bölgeler ve ülkeler arası ticaret, tacirlerin elindeydi.  İstanbul, İzmir, Trabzon,  Kefe,  Selanik,  fiam,  İskenderiye  ve  Kahir önemli  ticaret  merkezleri arandaydı. Şehirlerde ticaretin yapıldığı yerler bedestenler (kapalı çarşı) ve ticari hanlar idi. Zamanımızda da kullanılmakta olan İstanbul’daki kapalı çarşı Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmış, daha sonraları geliştirilmişti.
Önemli ticaret yollarını yabancı tüccarlar da kullanabiliyordu. Şehirler arasındaki ticarette mallar, kervanlarla taşınıyordu. Ticaretle  uğraşanlar arasında; Museviler, Rumlar ve Ermeniler önemli yer tutuyordu.
E sn af
Esnaf,  sınışar  veya  iş  kolları  demekti.  Şehir  halkın  büyük  lümünü oluşturan esnaşar loncalar halinde teşkilatlanmıştı. Esnaf hem hammaddeyi işler hem de üretti malı satar. Loncalar hiyerarşik bir yapıya sahipti. Bunun en alt derecelerinde çıraklar,  kalfalar  ve  ustalar,  daha  üst seviyede  ise  şeyh,  nakip, duacı, çavuş, yiğitbaşı ve kethüda yer alıyordu.
Kethüda, dışarıda  loncayı temsil ediyor, hükümetle ilişkileri  rütüyordu. Yiğitbaşı  pazardan hammadde alır, bunları eşit  biçimde  ustalara dağıtır. Her loncada malların niteli haknda rüş bildiren, fiyatların tespitinde yarmcı olan ve anlaşmazkları  çözümleyen ehl-i hibre adı verilen bir veya iki uzman bulunurdu.
Loncalar,  üyeleri  olan  esnafın  dini,  ahlaki  ve  mesleki  he şeyleriyle ilgilenirlerdi. Esnaf içinde bir bakıma oto kontrolü sağlayan lonca teşkilatı aynı zamanda tüketiciyi de korumuş  oluyordu.  Böylece  toplum düzeninin istikrarlı bir şekilde devamına yardımcı oluyordu.
Diğer Gruplar
Osmanlı şehirlerinde tüccar ve esnaftan başka, köyden şehre ç eden işsizler, seyyar satıcılar ve ulema sınıfından sayılmayan fakat  kendilerine soyluluk tanınan seyyidler vardı. Ayrıca turist olarak, resmî sıfatla, sığınmak için veya ticaret amacıyla gelen yabancılar da vardı. Devlet bunlara topraklarında kalma izni (aman) verdiği için her türlü güvenlikleri sağlanırdı.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner