Pazartesi

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 2

Sponsorlu Bağlantılar 1
Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI     sayfa 31 ile 53 arası cevaplar      GERİ
   
Ekstra Bilgi:
Termik Santrallerin Çevresinde  Neler Oluyor?
Termik santrallerde  soğutma, buhar elde etme ve temizleme gibi çeşitli amaçlarla  su kullanılır ve  bu işlemler sonucunda oluşan  atık sular   toprağa,  yer altı  sularına ya da  Gökova’da olduğu  gibi denize boşaltılır.
Yatağan Termik Santrali'nin soğutma suyu, Dipsiz ve Çine Çaylarından temin edilmektedir.  Yatağan Termik Santrali’ne Dipsiz su kaynağından saatte  1600  m3  su alınmakta ve alınan su, soğutmadan önce çeşitli kimyasal maddelerle  işlemden geçirilip kullanıldıktan sonra  tekrar akarsuya  boşaltılmaktadır. Do- layısıyla akarsu,  başta demir ve sülfat bileşikleri olmak üzere bol miktarda  ağır metallerle kirlenmektedir.
Termik santral reaktöründe toz hâlindeki linyit kömürünün yanması sonucu  ortaya çıkan uçucu  küller, havaya yayılarak ağırlıklarına ve atmosferik olaylara göre belirli mesafelerde  yere çökmektdirIçindeki zararlı gazların bir kısmı atmosferde serbest  kalarak asit yağmurlarına neden  olmaktadır.
Termik santrallerden çıkan baca  gazlarının ormanlara  ve tarım ürünlerine verdiği  zararın boyutu bü- yüktür Yatağan  Santrali'nin  yarattığı  hava  kirliliği güneydeki   Bencik Dağı-Sepetçi Dağı yamaçlarında 40 bin hektar alanda  or zarar  görmesine,  kurumasına  ve  çevredeki  tarım alanl olumsuz yönde etkilenmesine  neden  olmuştur.
kova  Termik  Santrali’nden   yayılan baca   gazlarının Datça  üzerine çöktüğü  ve bu gazların 1800-1900 m yük- seklikte Bey Dağlarını etkilediği de görülmüştur Asit yağ- murlarından etkilenen  toprakların durumu  ağaçların bes- lenmesini  engellemekte ve kurumalarını kolaylaştırmakta- dır. Çevredeki köylerde; zeytin, incir, badem  ağaçları, üzüm bağları, sebzecilik ve yaygın tarım ürünü  olan  tütün görmüştür.

Termik  santrallerin    yaydığı  cıva; sinir sistemini,  geliş öğrenme yeteneğini olumsuz yönde etkilemektedir. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre termik santrallerden her yıl havaya 50 ton cıva yayılmakta ve 40 ton kadar cıva içeren katı atık ortaya çıkmaktadır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner