Pazartesi

Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

 Ekstra Bilgi:
Rüzgâr Enerjisi

Dünyada   kullanılan en  eski  enerji  kaynaklarından  biri  de rüzgârdır. Çıta ve bezden  yapılan geniş kanatlı yel değirmenleri, artan enerji talebi ve konvansiyonel enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla bir kenara  itilmiş, bulunduğu yörenin bir kültür dokusu olarak  bırakılmıştı.  Oysa  bugün  alternatif enerji kaynaklarındaki atılım  rüzgârları, yine  yel  değirmenlerini   gündeme  getirmiştir. Özellikle ABD ve Danimarka bu gelişmelerin lokomotifi    olmuşlardır.  Dünyanın   ilk   rüzgâr   türbini   Danimarkalı mühendisler  tarafından 1890 yılında keşfedilmiştir.  Danimara'da   toplam   kapasitesi 500 MW (megavat)’ı  aşan 4000'e  yakın rüzgâr türbini çalışmak tadır.
Kaliforniya'daki "rüzgâr çiftlikleri" ise 1993  yılında üç milyar kWh elektrik üreterek San Fransisco'daki tüm meskenlerin elektrik  ihtiyacını karşılamıştır. Yapılan ölçümlere göre  dünya  üzerinde  bir yılda elde  edilebilecek  rüzgâr  enersinin iki milyar 100 milyon ton petrole eş değer  olduğu  tahmin edilmektedir.

 Jeotermal  Enerji

Jeotermal enerji, yer kabuğunun işletilebilir derinliklerinde  birikmiş olan ısının oluşturduğu  enerjidir. Bu ısı, yeryüzüne çatlaklardan  doğrudan  sıcak su ya da buhar  olarak ulaştığı gibi sondajla  da çıkartılabilir. Dünya üzerindeki jeotermal enerji kapasitesi bugün  7 bin MW'tır. Yüzyılın sonunda dünya toplamının 15 bin MW'a ulaşacağı ve yaklaşık 40 ülkenin bundan  yararlanacağı düşünülmektedir. Dünya jeotermal enerji kullanımı 1970-1990 yılları arasında10 kat artmıştır. Yine de bu kaynağın çok az bir bölümünden yararlanılmaktadır. Örneğin,  bugün  270  MW'’lık  kapasiteye  sahip  olan  Japonya'nın  69  bin MW'lık  bir kısmı kullanılmaktadır.  Bu da ülkenin hâlen  sahip  olduğu  nükleer kapasitenin  iki katıdır. Ayrıca 700   C sıcaklıktaki jeotermal su 12 km taşınarak kaplıca tesislerini ısıtmaktadır.
Jeotermal enerjiden  dünyanın çeşitli yerlerinde ısıtmada, endüstride, tarımda ve elektrik üretiminde faydalanılmaktadır. Klamath Falls Oregon  (ABD)’da 35 yıldan beri 400'ün  üzerinde jeotermal  kuyu ısıt- mada  kullanılmaktadır. Izlanda'da evlerin yaklaşık %85'i ile başkent Keykjavik'in tümü  1943  yılından beri jeotermal  enerji ile ısıtılmaktadır. Ayrıca bu şehirde yollar ve yaya kaldırımlarının ısıtılmasında jeotermal enerji kullanılmakta, şehre “dumansız şehir” denilmektedir.

Jeotermal enerji sanayi alanında da birçok şekilde kullanılmaktadır. Yeni Zelanda'daki kâğıt ve kereste işletmeleri, ABD'deki sebze  kurutma  tesisi  ve Izlanda'daki silisli toprak  tesisi  jeotermal  enerjinin  kullanıldığı  örnek tesislerdir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner