Cuma

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 10

Sponsorlu Bağlantılar 1

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Osmanlılarda Ticaret ve Tüccar
Üretilen malların tüketiciye ulaştırılması işlemine ticaret, bu i  yapanlara da tüccar denir. Osmanlı Devleti’nde iki r ticari faaliyet vardı. Birincisi zanaatkarların ürettiklerini dükkanlarda pazarlaması. İkincisi  ise  başka bir bölge ya  da ülkeden malların getirilmesi veya oralara satılmak üzere götürülmesi idi.
Osmanlı  Devletinde  ccar,  devlet  tarafından  teşvi ediliyordu Osmanlı hükümdarlarının, devletin kuruluşundan itibaren ticareti teşvik etmeleri sonucunda XV ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı tüccarları milletlerarası ticaret alanlarında görülmeye başlamışlardı.
İstanbul, Bursa, Kahire, Edirne ve Selanik gibi şehirler büyük ticaret merkezleri haline gelmişti.
Osmanlı topraklarında yerli ve yabancı tüccarlar ticaret yapıyordu. Her iki tüccar kesimi, devlete belli vergiler ödüyorlardı. Bir yabancının  ticaret yapabilmesi için padişahtan izin alması gerekiyordu. Bu izne aman vermek denirdi. Rum ve Musevi kesiminin büyük çoğunluğu ticaretle uğraşıyordu.
Osmanlı Devleti tüccarların can ve mal güvenliğini emniyete almıştı. Konaklama noktasına  yakın  olan  ylerden  tüccarlara  yardımcı  olmala karşılığında vergi alınmazdı. Tüccarların mallarını bir yerden bir yere taşıyan mekkariler vardı. Bunlar kadının denetiminde bulunurlardı.
Ticaret Yolları
Osmanlı Devleti'nin geniş sınırları içinde canlı bir ticari ilişki sürdürülmüştür. XV. yüzyılda Bursa, İran ipeği için bir Akdeniz pazarı durumuna gelmiştir. Bu dönemde İtalya ve Fransa ipek sanayi ihtiyacının önemli bir bölümünü Bursa'dan sağlamıştır. Bursa aynı zamanda Arabistan’dan gelen şeker ve kumaşlar ile Hindistan'dan gelen baharat için bir ambar niteliğindeydi. Aynı tarihlerde Batı Anadolu'da pamuklu ve halı sanayi, İstanbul'da ipek ve çuha sanayi, Ankara ve Kastamonu’da sof, Edirne’de silah sanayi gelişmeler göstermiştir.
Osman Devleti'nde  ticaretin  gelişmesinin   sebeplerinden   baları   şunlardır: 1.Ülkede siyasi, sosyal ve ekonomik düzenin  sağlanmış olması. 2. Ticaret yolları üzerinde güvenliğin sağlanması. 3. İşlek ticaret yollarının ülke topraklarından geçmesi.
4. Tüccarların devlet tarafından özendirilmesi.
Anadolu ve Rumeli'de yol düzeni şu şekildeydi:
 Anadolu'da:
İstanbul'dan Halep koluna giden sağ kol,
İstanbul’dan Diyarbakır’a giden orta kol,
İstanbul’dan Erzurum ve Kars tarafına giden sol kol.
Rumeli  yakasında:
İstanbuldan  başlayıp Karadeniz'in batı sahillerine ulaşan sağ kol,
İstanbul’dan başlayıp Edirne'den Balkanlara giren ve Belgrad  yönünde Avrupa içlerine uzanan orta kol,
Edirne'den ayrılarak, Selanik ve oradan Mora’ya doğru ilerleyen sol kol.
Bu yol ı sayesinde canlı bir ticaret ortamı oluşmuştu. XV. yüzyıldan itibaren deniz taşımacılığı da gelişmişti.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner