Pazar

Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 6

Sponsorlu Bağlantılar 1
Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI  sayfa 79   sayfa 82  sayfa 85  sayfa 86   sayfa (80-81-83-84-87-88)  GERİ

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Büyük Selçuklular ve Bağlı Devletler
Büyük Selçuklu Devletini kuranlar Oğuzlardır. Bu devlet, adını Selçuk Bey’den aldı. Selçuk Bey Oğuzların üçok kolunun Kınık boyundandır. Selçuk Bey Oğuz Yabgu Devleti’nde subaşı görevinde bulunmuştur. Yabguyla arası açılan Selçuk Bey Cend şehrine yerleşti. Burada Müslümanlığı kabul etti. Selçuk Bey’in torunları olan Tuğrul ve Çağrı beyler Gazneli Mesud zamanında Nişabura girerek bağımsızlıklarını ilan ettiler (1037). Gaznelilere karşı kazandıkları Dandanakan Zaferi ile (1040) Selçuklu Devletini  kurdular.  Tuğrul  Bey  Sultan  oldu.  Çağrı  Bey  orduların  başına geçti. Dandanakan Zaferi’yle İslam dünyasında siyasi hakimiyet Selçuklulara geçmiştir.
1043 yılında Tuğrul bey başkenti Nişabur’dan Rey’e taşıdı. 1048 yılında Bizansla yapılan Pasinler Savaşı’nı Selçuklular  kazandı (Bizansla yapılan ilk savaş). 1055 yılında Abbasi Halifesinin daveti üzerine Bağdat’a girerek onu, fiii Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. Halife Tuğrul Beye “Doğunun ve Batının Sultanı unvanını verdi. Böylece Selçukluların lider ve koruyucusu konumuna yükseldiler. 1057 yılında Tuğrul Bey Büveyhoğullarını tamamen ortadan kaldırdı. 1063 yılında Tuğrul Bey’in ölümüyle yerine Çağrı Beyin oğlu Süleyman Beyin geçmesine karşı çıkan Çağrı Beyin diğer lu Alp Arslan 1064 yında tahtı ele geçirdi.
Sultan Alp Arslan zamanında bütün Azerbaycan, Kuzey Irak ve Suriye birer Türk yurdu haline geldi. 1071de Malazgirtte Bizansla yapılan savta Bizans mağlup edildi ve Anadolu kapıları Türklere açıldı.

Melikşah zamanı (1072-1092) Selçuklu Devletinin en parlak zamanıdır. En geniş sınırlara  bu zamanda ulaşıldı. Karahanlılar ve Gazneliler Selçuklulara tabi hale getirildi. Anadolu’da Adalar Denizi ve Boğaziçi’ne kadar olan yerler fethedildi. Melikşah’ın ölümünden Sultan Sencer’in başa  geçmesine kadar olan dönem Fetret Devri olarak bilinir. Bu  dönemde Melikşah’ın oğulları; Berkyaruk, Mehmet Tapar, Mahmut ve Sencer arasında taht kavgaları yaşandı.

Selçuklu  Devleti’nin  son  yük  Sultanı  Sencer’dir Sencerin  1141  Katvan Savaşı’nda Karahıtaylara yenilmesi devletin zayışadığını açığa çıkardı.
Sencer kendi soydaşları Oğuzlar üzerine fazla varınca, onlara esir düştü (1153). Kurtuluşundan yedi ay kadar sonra öldü (1157). Büyük Selçuklu Devleti’de fiilen sona erdi. Fakat Selçuklu ailesinden olanların kurduğu devletler yaşamaya devam etti.
Bunların en önemlileri şunlardır.
Horasanda    kurulan    HORASAN    SELÇUKLULARI;    Devletin    başkenti Hemedan’dı. Harizmşahlar tarafından ortadan kaldırıldı.
İran’da  kurulan  RMAN  SELÇUKLULARI;  Alp  Arslanın  yeğeni  Kavund tarafından kuruldu. Oğuz saldırıları ve taht kavgalarıyla yıkıldı (1187).
Suriye’de kurulan SURİYE SELÇUKLULARI; 1069 yılında bugünkü Suriye, İsrail ve Ürdün toprakları üzerinde Atsız ve fiöklü beyler tarafından kuruldu.
Anadolu’da TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ; Bu devlet ileriki  bölümlerde anlatılacaktır)

Bu devletlerden başka Selçuklu ailesinden olmayan vali ve komutanlar da bağımsız devletler kurdular. Bunlara “Atabeylikler adı verildi. Atabeyler, Selçuklu şehzadelerini eğiten, onların iyi bir devlet adamı ve komutan olmalarına yardım olan bilgili kişilerdi.

Atabeyliklerin başlıcaları şunlardır;
Musul ve Halepte ZENGİLER
İran’ın Fars bölgesinde SALGURLULAR
fiam ve çevresinde BÖRİO⁄ULLARI
Azerbaycan’da İLDENİZLİLER

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner