Salı

Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 3

Sponsorlu Bağlantılar 1
Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.


____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Taşra İsyanları
Celali İsyanları
Celali İsyanlarının başlangıcı Yavuz Sultan Selim dönemine kadar uzanır. Yavuz zamanında çıkan ve bastırılan Bozoklu Celal isyanından  sonra Anadolu’da çıkan isyanların hepsine birden “Celali İsyanları adı verilmiştir. Celali isyanlarının başlıca sebepleri şunlardır.
Tımar sisteminin bozulması ve Tımarlı sipahi sayısının azalması
Devletin halktan alınan vergileri yükseltmesi. Köylülerin topraklarını terk etmesi
Devlet görevlilerinin halktan kanunsuz vergi toplamaları ve halka karşı tutumları
Toprağını işleyemez duruma gelenlerin eşkiyalığa başlaması
Osmanlı-İran ve Avusturya savaşlarının yarattığı uygun ortam

Anadoludaki  Cel ali  isyanla rının  en  önemliler i;  Canbolatoğlu Karayazıcı, Kalenderoğlu, Uzun Ahmet, Deli Hasan ve Abaza Mehmet Paşa’nın çıkardığı ayaklan- malardır. Bu isyanlar genelde kuvvet zoru ile bastırıldı. İsyanlar sonunda birçok şehir ve kasaba yakılıp yıkıldı. Huzur ve güvenlik bozuldu.
Celali  isyanla devlet  otoritesinin  iyice  sarsıldığını  göstermes bakından
önemlidir.
Diğer İsyanlar
XVII. yüzyılda merkezi yönetimin zayışaması sonucu Erdel, ak, Boğdan gibi Osmanlı Devletine bağlı beylikler ile, Mısır ve Trablusgarp gibi eyaletlerde isyanlar çıktı. Yerel yöneticilerin olumsuz tutumları da halkı isyana yöneltti.
Bu isyanlar, devleti güç durumda bıraktı ve uzun süre uğraştırdı. Bazı yerlerde yarı bağımsız yönetimler kuruldu.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner