Cumartesi

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 11

Sponsorlu Bağlantılar 1

Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
DÜNYA NIN DEĞ İ ŞEN ŞARTLARI KARŞISINDA OSMANLI EKONOMİSİ
Üretim
Tarım
Osmanlı Devleti, XVIII. yüzyıl başlarına kadar tarım ürünleri yönünden kendine yeten bir ülkeydi. XVIII. yüzyılın ikinci  yarısında Avrupa sanayi toplumu olmaya başladı. Dışarıdan tarım ürünleri talep etmeye başladı. Batı Anadolu ve Balkanlarda pazar ekonomisine yönelik üretimler önem kazandı. Sanayinin ham maddesi olan tütün, pamuk gibi ürünlerin üretimi yoğunluk kazandı.
XIX. yüzyılda ise tımar sisteminde düzenlemeler yapıldı. 1858 yılında çıkarılan Arazi Kanunnamesi uygulamaya girdikten sonra,  topraktan alınan bütün vergiler kaldırıldı. Bunun  yerine  yüzd on   oranında  tarım  vergisi  kondu.  Ayrıca  Tapu Nizamnamesi çıkarılarak bütün mülk ve arazilerin yazımı yapıldı. 1867 yılında alınan bir kararla, Hicaz dışında, yabancılara mülk ve arazi satışı serbest bırakıldı. Yeni toprak mülkiyeti ile tarım üretimi modern ekonomik kurallara bağlı olarak devam etti.
Hayvancılık
XIX.  zlda  Avrupa'dan  gelen  talepler  nedeniyle   özellikle  Balkanlarda hayvancılık  gelişmiştir Dolasıyl hayvancılık  daha  çok  pazar  ekonomisine yönelmiştir.
Sanayi
Sanayi İnkılabının Osmanlı Ekonomisi Üzerine Etkileri
Sanayi İnkılabının sonunda Avrupa hammaddeye ihtiyaç duymaya  başladı. Bu durum, Osmanlı esnafının kendi arasında paylaşması gereken hammaddenin Avrupa'ya kaçmasına sebep oldu.
Avrupa'daki gelişmelerin bir başka etkisi; üretim ve ticaret  konusu  olan bazı dallardaki değişikliklerdir. Önceleri mamul mal alan Avrupalılar, XVIII. yüzyıldan itibaren yarı mamul mal götürmeye  başlamışlardır.  Ayrıca Sanayi İnkılabı esnaf gruplarının lonca düzenindeki üretimlerini büyük çöküntüye uğratmıştır.
Karşı Tedbirler:  Sanayiyi Islah ve Geliştirme Çabaları
1820’lerden sonra Avrupa mallarının istilası karşısında, Osmanlı devlet adamları, Osmanlı sanayisini kurmak istediler. Bunun için ilk önce fabrikalar açılmaya başladı. Bunlardan bazıları; 1835te İstanbul'da açılan “Feshane” adlı imalathane, Bakırköy’de açılan Bez Fabrikası, 1840ta  açılan Hereke Dokuma Fabrikasıdır. 1860’lı yıllarda “Islah-ı Sanayi  Komisyonu kuruldu. Bu komisyon esnafın canlandırılması için çalışmıştırEsnafın şirketleşmesini önermiştir. Bütün yapılanlara  rağmen Osmanlı sanayisi büyük bir gelişme gösteremedi.
Yabancı Yatırımlar
XIX. yüzyılda haberleşme ve ulaşım alanında önemli yabancı yatırımlar Osmanlı ülkesine girmiştir. Demiryolu buna bir örnektir.  Önce Aydın ve Turgutlu demiryolu hattı sonra Bağdat demiryolu projesi gerçekleşmiştir.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner