Perşembe

Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 42 43 44 45 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

___________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:

Önemli Keşifler


Keşifler, 15. yüzyılın sonlarında başlayıp 16. yüzyılın sonlarına kadar devam eden, Avrupalıların dünyayı keşfetme ve yeni yerler bulma girişimine verilen addır. Keşifler, sonuçlarıyla tüm insan- lık  tarihini   etkilemiştir.
Mevcut ticaret yolları ile Hindistan ve Çin'den gelen eşyalar (ipek, baharat gibi), Müslüman ve Türk devletleri üzerinden Avrupa'ya ulaştırılıyordu. Bu durum  Avrupalıları kendi kontrollerinde olan daha ucuz  ticaret  yolları bulmaya sevk etti. Pusulanın icadı ve  gemicilik tekniklerindeki  gelişmeler keşifleri başlattı. Keşifler öncelikli olarak coğrafi konumlarından dolayı Portekiz ve Ispanya'nın kon-
trolünde gelişti.

Afrika'nın güneyinden Ümit Burnu'nu geçerek Hindistan ve Çin'e ulaşmak, keşifler için yapılan ilk denemelerdi. Ümit Burnu'na ilk kez Barthelemy Diaz (Bartelmi Diyaz) ulaştı (1487). Ancak Hindis-tan' a ilk ulaşan denizci Vasco de Gama'dır (Vasko Gama 1497).
Ümit Burnu’nun keşfi Hint Okyanusu’nu yine önemli bir ticaret bölgesi hâline getirdi. Bu şe- kilde Avrupalılar Hindistan'a ilk kez alternatif bir yoldan ulaşmış oldu. Bu sıralarda Dünya’nın yu- varlak olduğuna inanan Colomb (Kolomb) da sürekli batıya giderek Çin'e ve Hindistan'a ulaşabile- ceğini beklerken farkında olmadan Amerika Kıtası’na ulaşan ilk denizci oldu. Ancak buranın yeni bir kıta olduğu, daha sonraki dönemlerde anlaşılmıştır. Yine daha sonraki dönemlerde Macellan (Macellan) Dünya’yı dolaşan ilk denizci olmuştur. 1521'de Amerika' geçerek Filipin Adalarına ulaşmıştır. Keşfedilen deniz yolları, Baharat ve Ipek  yollarının  önemini azaltmıştır.
Daha sonraki yıllarda açılan Panama ve Süveyş kanalları ticaret yollarını yeniden değiştirmiştir. Panama Kanalı, günümüzde Atlas ve Büyük Okyanusu birbirine bağlayan en kısa ticaret yoludur. Süveyş Kanalı ise tüm Afrika Kıtası’nı dolaşarak Ümit Burnu'nu geçip Hint Okyanusu’na ulaşan yolu kısaltmıştır. Bu kanalın açılması ile Akdeniz tekrar önemli bir ticaret denizi hâline gelmiştir.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner