Perşembe

Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 50 51 52 53 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

___________________________________________________________
 Ekstra Bilgi:

Iletişim Tarihi


Insan iletişimi diğer canlılardan farklı olarak belli başlangıç ve bunu izleyen bir gelişme süreci içe- rir. Insanlar ilk olarak konuşmayı başarmışlardır. Böylece sözlü iletişim doğmuştur. Sözlü kültürde bil- gi ve haber aktarımı kulaktan kulağaydı. Yani sözlü kültürde işitme önemliydi. Anlatılanlar zamanla doğruluğundan sapabiliyor, masallaşıyor hatta efsaneleşebiliyordu.

Yazının icat edilmesi ile yazılı kültür doğdu. Yazılı kültürde çok sayıda bilgi, hafızada tutulmak ye- rine yazıya geçirildi. Böylece insan zihni yeni alanlara yöneldi. Yazılı iletişimde görerek akılla nesnel- leştirme gerçekleşti.
Yazıyı bilen ve kullanan toplumlar bilim ve teknoloji yönünden öne geçmeye başladılar. Bunun te- mel nedeni, bilgilerin doğru şekilde iletilmesi ve bilgiler üzerine daha çok bilgi eklenmesiydi. 


____
Değişkenleri değiştirme ve kontrol etme
Yaparak tanımlama
Model yaratma.
Deney düzenleme ve yapma.
Onuncu ünitede ilkokul düzeyindeki çocukların fen öğrenme etkinliklerinde temel süreçleri nasıl kullanıp geliştirebilecekleri gösterildi. İleri süreçlerin fen etkinliklerinde kullanımı daha üst ortaokul fen öğretimine (on yedinci ünite) ayrıldı.

Bu süreçleri bu ünitede hatırlattık. Çünkü, bilim adamının çalışmalarına bu süreçler yönlendirir. Fen adamları bu süreçlerde diğer insanlara göre daha yetenekli ve daha beceriklidir. Örneğin, gözlemi alalım. Bilim adamları doğa olaylarını ayrıntılarıyla ve daha dikkatli gözlemlerler. Hatta, gözlemlerde duyarlığı artırmak için özel araçlar bile geliştirmişlerdir. Teleskop uzayın derinliklerini, elektron mikroskobu maddenin çok kuçuk ayrıntılarını incelemeye yardım eden, araçsız insan duyu organlarının sınırlarını çok aşan araçlardır. Bilim adamları ölçme yöntemlerinde ve ölçme araçlarında da sıradn insanların çok üstünde becerilere sahiptirler.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner