Perşembe

Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 93, 94, 95 ve 97 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 93, 94, 95 ve 97 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 93
Sayfa 94
Sayfa 95
Sayfa 97

 ___________________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 İmpuls Oluşumu ve İletimi
Canlılar yaşadıkları ortamda bulunan birçok uyaranın etkisi altındadır. Sinir
hücreleri de bu uyaranların yarattığı çok çeşitli uyartılara cevap verirler. Örneğin farklı
tipteki duyu hücreleri ışık, koku, basınç, ısı, hareket vb. uyartıları algılamak üzere
özelleşmişlerdir.
Bir uyaran ile uyarıldığında, sinir hücresinde meydana gelen değişikliğe impuls denir.
Bir sinir impulsu akson boyunca hareket eden bir elektriksel hareket dalgası olarak
kaydedilir. Bir impulsun oluşabilmesi için uyartının belirli bir düzeyden fazla olması
gerekir.
Bir sinir hücresini uyarabilen en az uyartı şiddetine eşik şiddeti ya da eşik değer denir.
Eşik değerin altındaki uyartılara sinir hücreleri cevap vermez. Eşik değerin
üzerindeki uyartıların şiddeti impuls hızını ve etkisini değiştirmez.
Sinir hücrelerinin uyartılara yanıt vermeme ya da bütünüyle yanıt verme durumu
ya hep ya hiç ilkesi ile açıklanır.
İmpuls iletimi sinir hücrelerindeki elektriksel ve kimyasal değişikliklerle gerçekleşir.
Bu değişikliklerin nedenlerinden biri sinir hücrelerinin hücre zarının içi ile dışı
arasındaki elektrik yükü farkıdır. Bu farkı oluşturan etken ise sodyum ( Na+ ) ve potasyum
( K+ ) iyonlarının zardan geçişidir. Hücre zarı yarı geçirgendir ve hücre zarının sodyum
ve potasyum iyonlarına geçirgenliği farklıdır. Hücre zarının yapısında yer alan protein
kanallar hücre içi ile hücre dışı arasında iyonların geçişini sağlar. Sodyum ve potasyumların
taşınması da bu yolla olur. Hücre içi sıvı dengesinin sağlanabilmesi ve bazı moleküllerin
geçişi için sodyum ve potasyum iyonlarının yoğunluğu önemlidir. Sodyum hücre
dışında potasyum hücre içinde daha yoğun olmalıdır. Sodyum-potasyum pompası
sayesinde bu denge korunur.
Sodyum - potasyum pompası sayesinde potasyum hücre içine alınırken daha fazla
sayıda sodyum hücre dışına atılır. Bu durum hücre zarının iç kısmının negatif elektrik
yüklü (-), dış kısmının ise pozitif elektrik yüklü (+) olmasına neden olur.
Dinlenme hâlindeki bir sinir hücresinin zarının iç kısmının negatif, dış kısmının
pozitif elektrik yüklü olmasına kutuplaşma (polarizasyon) denir.
Sinir hücresi uyarıldığında impulsun geçtiği bölgede, hücre zarının sodyum ve
potasyum iyonlarına geçirgenliği değişir. Bol miktarda sodyum hücre içine geçerken az
miktarda potasyum hücre dışına atılır. Sodyum ve potasyumun geçiş yönü değiştiğinden
kutuplaşma bozulur.
Bir sinir hücresinde impulsun geçtiği bölgede kutuplaşmanın bozulmasına (hücre
zarının iç kısmının pozitif dış yüzünün negatif elektrik yüklü olmasına) depolarizasyon
denir. Aksonun sonraki bölümlerinde de sırasıyla depolarizasyon gerçekleşir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner