Cumartesi

Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 117, 120 ve 123 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
Altın Orda (1227-1502)
Cengiz Han’ın büyük oğlu Cuci’nin oğullları idaresinde kurulmuş bir devlettirBu devletin sınırları Batı Sibirya ve Kıpçak Bozkırı’ndan, Karadeniz’in kuzeyine kadar uzanıyordu.
Batu Han İtil Bulgar Devleti’ne son vermiş, Moskova ve Kiev’i ele geçirmiştir. Berke Han İslamiyeti kabul etmiş ve Müslümanlık ülkesinde yayılmaya başlamıştır. 
Sayfa 117

Sayfa 120 

Sayfa 123


____________________________________________________________
Özbek Han ve kardeşi Canibek Han  dönemlerinde Altın Orda Devleti en güçlü zamanını yaşamıştır.    Özbek  Han  zamanında m Altın Orda ülkesi Müslüman olmuştur. Timur’un Altın Orda topraklarını  işgal etmesi ve yapılan savaşlarda Toktamış Han’ı yenmesi sonucunda Altın Orda Devleti parçalanma sürecine girmiştir. Noyanlar kendi bölgelerinde hanlıklar kurmaya başlamışlardır.
Noyan: Ordu komutanlarına verilen isim.
Bunun sonucunda Kırım, Kazan, Ejderhan, Kasım, Sibir, Nogay gibi  hanlıklar ortaya çıkmıştır.
İlhanlılar (1256-1336)
İranda kurulmuştur. Merkezi Tebriz şehridir. Devletin kurucusu Cengiz’in torunu Hülagü’dür. Hülagü zamanında İran, Irak, Azerbaycan ve Anadolu’nun doğusu İlhanlı hakimiyetine girmiştir. Hülagü 1258 yılında Bağdat’ı ele geçirerek Abbasi Halifeliğine son vermiştir. Bağdat’ın işgali bütün İslam dünyası için bir felaket olmuştur. Bu işgal
İslam medeniyetinin duraklamasına neden olmuştur.
Türkiye Selçuklu Devleti’ni de egemenliği altına alan İlhanlılar yaklaşık yüzyıl Anadoluyu yağma etmişlerdir. Suriye ve Filistini ele geçirdikten sonra Mısıra yönelen
İlhanlılar, Memlükler tarafından durdurulmuştur.
Ahmet Teküdar döneminden itibaren Müslüman olmaya başlayan İlhanlılar, Gazan Han Mahmut zamanında tamamen İslamiyeti kabul  etmişlerdir. Bu devlet 1335te Ebu  Said  Bahadır  Han’ın  ölümünden  sonra  parçalanarak  yıkılmıştır. Toprakları üzerinde Akkoyunlu, Karakoyunlu ve Irak topraklarında da Celayirliler kurulmuştur.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner