Pazartesi

İş güvenliği ACİL DURUM PLANI soruları

Sponsorlu BağlantılarSoru 1
Aşağıdakilerden hangisi olay komutanı (Yönetici) ekiplerinden birisidir?

 1. Lojistik
 2. Finansman Yönetimi
 3. Basın Sözcüsü
 4. Planlama

Cevap c
Soru 2
Durum değerlendirme, kaynak değerlendirme, dokümantasyon Olay Komuta Sisteminde hangi bölümün görevidir?

 1. Planlama
 2. Lojistik
 3. Operasyon
 4. Finansman

Cevap a

Soru 3
Afet anında acil durum fonksiyonlarının yönetileceği merkez aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Yangın Yönetim Merkezi
 2. Acil Durum Yönetim Merkezi
 3. Deprem Yönetim Merkezi
 4. Sel Yönetim Merkezi

Cevap b

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılması gereken bir uygulamadır?

 1. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulması
 2. Balkonlardan ya da pencerelerden atlamak
 3. Asansör kullanılması
 4. Hayat üçgeni uygulanması

Cevap d

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yangın algılama sistemlerinden biri değildir?

 1. Duman dedektörleri
 2. Beam dedektörleri
 3. Isı dedektörleri
 4. Sis dedektörleri

Cevap d
Soru 6
Çalışma alanına dışarıdan, kişiler tarafından yapılan etkiler ya da patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sabotaj
 2. Patlama
 3. Elektrik yangını
 4. Sarsıntı

Cevap a

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi sel sonrasında yapılması gerekli davranışlardan biri değildir?

 1. Felaket bölgelerinden kaçının.
 2. Binaların içinde sigara içmek
 3. Sel hasarlarını kontrol edin.
 4. Gevşek sıva, duvar ve tavanları kontrol edin.

Cevap b

Soru 8

I Acil Durum Aydınlatma Sistemleri
II Acil Anons Sistemleri
III Acil Yardım Sistemleri
IIII Acil Müdahale Sistemleri

Yukarıdakilerden hangileri Acil Durum Kaçış Sistemlerindendir?

a. I, III          b.  I, II              c.  II, IIII               d. I, IIII

Cevap b

Soru 9
Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan Acil Tahliye Ekibi hangisidir?

 1. Ön Test Ekibi
 2. İlk Hasar Tespit ve Acil Müdahale Ekibi
 3. Güvenlik Ekibi
 4. Sosyal Yardım ekibi

Cevap a

Soru 10
Solunma yapılan kimyasala ilk yardım müdahalesi nasıl olmalıdır?

 1. Kirlenen giysiyi çıkarın, bol su ve sabunla deriyi yıkayın. Tahriş geçmiyorsa İşyeri hekimine başvurun.
 2. Gözünüz bol su ile yaklaşık 15 dk. Yıkanmalıdır. Tahriş geçmiyorsa İşyeri hekimine başvurulmalıdır.
 3. Temiz havaya çıkın. Şikâyetlerin devam etmesi halinde İşyeri hekimine başvurun
 4. Su için, ağzınızı bol su ile çalkalayın. Kusmamaya çalışın. İşyeri hekimine başvurun

Cevap c

Soru 11
Acil Durum planları aşağıdakilerden hangisiyle yapılamaz?
a.         Etkileri en aza indirmek ve insanlara, çevreye ve mala gelecek zararı kısıtlamak için olayları dahil etmek ve kontrol etmek
b.         Halka, servislere veya bölgedeki ilgili mercilere gerekli bilgiyi iletmemek
c.         Harici acil durum planlarına göre önemli acil durumlarda sivil savunmayla işbirliğini geliştirme ihtiyacını dikkate almak
d.         İnsan ve çevreyi önemli kazaların etkilerinden korumak için gereken önlemleri uygulamak
e.         Önemli bir kaza sonrasında çevrenin restorasyonunu ve temizlenmesini sağlamak

Cevap b

Soru 12
Tesis dışı güvenlik raporuna aşağıdakilerden hangi bilgiler dâhil edilmemelidir?
a.         Acil eylem prosedürlerini belirlemeye yetkili kişileri ve tesis dışı faaliyetlerin sorumluluğunu alan ve koordine eden kişilerin isim ya da mevkileri
b.         Haberleşmede tesis gizlilik durumuna riayet etmesi esastır
c.         Kazaların erken uyarısı, alarmların ve devreye sokma prosedürlerinin alınmasının düzenlenmesi
d.         Tesis dışı acil eylem planını uygulamak için gerekli kaynakların koordine edilmesinin düzenlenmesi
e.         Tesis içi önleyici/düzeltici eylemler için destek sağlanmasının düzenlenmesi

Cevap b

Soru 13

 "Bir müessesenin veya tesisin işleyişinden sorumlu ve/veya buradaki teknik çalışma hakkında ekonomik karar alma gücüne sahip olan herhangi bir özel veya tüzel kişiyi ifade eden kişiye .... denir." yandaki boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a.         İşletmeci
b.         Müdür
c.         Ticari ortak
d.         Tüccar
e.         Yönetici

Cevap a
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi İdare Müdürünün görevleri arasında yer almaz?
a.         Bir kaza sonrasında çevrenin restorasyonunu ve temizlenmesini sağlar
b.         Ekipleri ve gelen itfaiyenin uyumlu ve koordineli çalışmasını sağlar
c.         Kurtarma bölgesinde mücadeleye başlamış olan ekip personelinin çalışmalarını izler. Olayın yeri; şekli ve şartlarına göre gerekli tertip, tedbir ve düzenlemeler veya takviyeler için emirler verir
d.         Kurtarma ile ilgili mücadeleyi sevk ve idare eder, paniğe mani olur
e.         Kurtarma personelinin güvenli çalışmasını temin eder

Cevap a

Soru 15

Kurtarma ekibinin görevleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?

a.         Can kurtarma faaliyetleri ve enkaz kaldırmasına yardımcı olacaktır
b.         Enkaz altında kalanların kurtarılmasında diğer personele kılavuzluk yapar
c.         İtfaiye gelince tesisin kurtarma ekibi İtfaiye Amiri talimatına göre görevine devam eder
d.         Olaya müdahale ederken önce can emniyeti göz önünde bulundurulmalıdır
e:.        Şehir İtfaiyesi olay mahalline intikal edinceye kadar can ve mal kaybının minimuma düşürülmesi için önlem alınmasına gerek yoktur.

Cevap e

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Acil Durumun özellikleri arasında yer almaz?
a.         Acil müdahale gerektirmesi ve zaman baskısı
b.         İş yeri veya işletmenin önleme ve öngörme mekanizmalarının yetersiz kalması
c.         İş yeri veya işletmeyi veya iş yerinin üst düzey hedeflerini ve hatta varlığını tehdit etmesi
d.         Korku ve paniğin yaşanmaması
e.         Yaşamsal bir dönüm noktası olması

Cevap d

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Acil durum ve türleri arasında yer almaz?
a.         Çevresel felaketler
b.         Çevresel problemler
c.         Endüstriyel kazalar
d.         Kimyasal döküntü
e.         Kişisel sıkıntılar

Cevap e

Soru 18

Sadece önleme tepki ve iyileştirme tabanına değil Acil durum karar verme ve iletişim organizasyonuna da odaklaştırılan Acil durum yönetim planlarının geliştirilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılması yanlış olur?

a          Sonuçların değerlendirilmemesi
b.         Sistemin oturumlarla denenmesi
c.         Olası Acil durumların belirlenmesi ve senaryoların üretilmesi
d.         Krizde karar verme sürecinde rol alacak kriz yönetim ekibi üyelerinin sorumluluklarının belirlenmesi
e.         Etkenlerin saptanması, veri toplanması

Cevap a

Soru 19

Acil durum yönetiminde planlama evreleri arasında aşağıdakilerden hangisinde yer alır?

a.         Durum yönetimi
b.         Etkenlerin sapması
c.         Görevler
d.         Senaryo tüketimi
e.         Son oturum

Cevap b

Soru 20

Acil durum planında hangisinin oluşturulması zorunlu değildir?

a-Söndürme Ekibi      
b-Koruma Ekibi         
c-İlkyardım Ekibi       
d-Haberleşme ekibi

Cevap d

Soru 21

İşyerlerindeki acil durum çalışmalarının bir sistem dahilinde yapılabilmesi için aşağıda faktörlerin sıralaması nasıl olmalıdır?

I-Önlemlerin belirlenmesi,
II-Acil durumların belirlenmesi,
III-Ekiplerin  oluşturulması, 
IV-Uygulama, 
V-Eğitim, 
VI-  Gözden geçirme, güncelleme, iyileştirme

a-I-II-III-V-IV-VI
b-II-I-III-V-IV-VI
c-I-III-II-IV-V-VI
d-II-I-III-IV-V-VI

Cevap b

Soru 22

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların uygulayabilecekleri temel koruma ve güvenlik tedbirleri arasında yer almaz?

a.       Döküntü Maddelere karşılık, sıvı emici özelikte bariyerler
b.      Kapı ve pencerelerin kapatılması
c.       Dosya dolapları ve çekmecelerin kapatılması
d.      Geçici bariyerlerin kaldırılarak kalıcı bariyerler tesis edilmesi
Cevap d

Soru 23
Aşağıdakilerden hangisi kişisel ilk yardım paketleriyle ilgili yanlış bir ifadedir?

a.       Kişisel ilk yardım paketleri,maden,tünel,yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan,dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir
b.       Kişisel ilk yardım paketinin,gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, ilgililere öğretilecek,buna ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır
c.        Kişisel ilk yardım paketi,çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek şekilde,iş elbisesi cebine konacak veya uygun bir yerine bağlanacaktır
d.       Bu paketler, büyük ve kullanışlı, malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı koruyacak metal kutu içinde muhafazalı olacaktır
Cevap d

Soru 24
Kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine ne denir?

a.       eşgüdümlü faaliyet
       b  .Yönlendirme ve kontrol
c.       yürütme
d.      planlama

Cevap b
Soru 25

 Yangına karşı tesis edilmesi gereken duman dedektörü hangi periyotlarda kontrol edilmelidir?

a-    üç ayda bir
b-    ayda bir kez
c-    altı ayda bir
d-    on iki ayda bir
Cevap b

Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlamasının aşamalarından biri değildir?

a-    Planın yürürlüğe konulması
b-    Mevcut ve olası risklerin analizi
c-    Planlama için bir ekibin oluşturulması
d-    Alternatiflerin belirlenmesi
Cevap d

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi bir acil durumdan önce lojistik destek konuları kapsamına girmez?

a-    Kaynaklar çizelgesinin hazırlanması
b-    Güvenlik maliyetlerini indirgemek
c-    Acil durumlar için görevlendirme yapılması
d-    Ekipman temini
Cevap b

Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi bir hasta veya yaralıya müdahale ederken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan değildir?

a-   Bilinci kapalı, yüksekten düşen birini yerinden oynatmayınız
b-   Eğitim aldığınız şekilde ilkyardım uygulayınız
c-   Öncelikle sahayı inceleyerek girişin güvenli olduğundan emin olunuz
d-   Acil durum tespiti öncesi derhal müdahaleye geçiniz
Cevap d


Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde olayları ile ilgili gözden geçirilmesi gereken bilgi kaynaklarından değildir?
a-   Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (Material Safety Data Shet: MSDS)
b-   İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
c-   Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
d-   Çevre Mevzuatı
Cevap c

Soru 30
Kriz yönetim merkezi haberleşme imkânı olan bir yerde olmalıdır. Bu merkezde acil duruma en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale için ünitelerin vardiya kayıtları, başvuru kaynakları ve gerekli malzemeler bulunmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu malzemelerden değildir?
a-       Acil Durum Planının bir sureti
b-      Faks cihazı
c-      Bina güvenlik sistem şeması
d-      Telefon rehberi
Cevap b

Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi depremle ilgili acil durum planı kapsamında düzenleme yaparken göz önünde bulundurulacak hususlardan değildir ?

a-   Sigortacınızdan deprem sigortası ve prim indirimi yöntemlerini öğreniniz
b-   Bir bina inşa ederken veya onarırken, 2 Eylül 1997 Tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini yerine getiriniz
c-   İşletmenizde deprem anında düşmesi, devrilmesi, etrafa saçılması, kırılması muhtemel eşyaları tespit ediniz
d-   Asma tavanlara ek korkuluk ilave ediniz
Cevap dSoru 32

Formun Üstü
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların uygulayabilecekleri temel koruma ve güvenlik tedbirleri arasında yer almaz?

a. Döküntü Maddelere karşılık, sıvı emici özelikte bariyerler
b. Kapı ve pencerelerin kapatılması
c. Dosya dolapları ve çekmecelerin kapatılması
d. Geçici bariyerlerin kaldırılarak kalıcı bariyerler tesis edilmesiCevap dSoru 33
Aşağıdakilerden hangisi kişisel ilk yardım paketleriyle ilgili yanlış bir ifadedir?

a. Kişisel ilk yardım paketleri,maden,tünel,yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan,dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir
b. Kişisel ilk yardım paketinin,gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, ilgililere öğretilecek,buna ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır
c. Kişisel ilk yardım paketi,çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek şekilde,iş elbisesi cebine konacak veya uygun bir yerine bağlanacaktır
d. Bu paketler, büyük ve kullanışlı, malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı koruyacak metal kutu içinde muhafazalı olacaktır

Cevap d

Soru 34
Kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine ne denir?
a. eşgüdümlü faaliyet
b. Yönlendirme ve kontrol
c. yürütme
d. planlama

Cevap b
Soru 35
Yangına karşı tesis edilmesi gereken duman dedektörü hangi periyotlarda kontrol edilmelidir?

a. üç ayda bir
b. ayda bir kez
c. altı ayda bir
d. on iki ayda bir

Cevap b Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlamasının aşamalarından biri değildir?

a. Planın yürürlüğe konulması
b. Mevcut ve olası risklerin analizi
c. Planlama için bir ekibin oluşturulması
d. Alternatiflerin belirlenmesi

Cevap d

Soru 37
Formun Üstü
Aşağıdakilerden hangisi bir acil durumdan önce lojistik destek konuları kapsamına girmez?

a. Kaynaklar çizelgesinin hazırlanması
b. Güvenlik maliyetlerini indirgemek
c. Acil durumlar için görevlendirme yapılması
d. Ekipman temini

Cevap b
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi bir hasta veya yaralıya müdahale ederken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan değildir?

a. Bilinci kapalı, yüksekten düşen birini yerinden oynatmayınız
b. Eğitim aldığınız şekilde ilkyardım uygulayınız
c. Öncelikle sahayı inceleyerek girişin güvenli olduğundan emin olunuz
e.Acil durum tespiti öncesi derhal müdahaleye geçiniz

Cevap d
Soru 39
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde olayları ile ilgili gözden geçirilmesi gereken bilgi kaynaklarından değildir?

a. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (Material Safety Data Shet: MSDS)
b. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
c. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
d. Çevre Mevzuatı

Cevap c

Soru 40
Kriz yönetim merkezi haberleşme imkânı olan bir yerde olmalıdır. Bu merkezde acil duruma en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale için ünitelerin vardiya kayıtları, başvuru kaynakları ve gerekli malzemeler bulunmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu malzemelerden değildir?

a. Acil Durum Planının bir sureti
b. Faks cihazı
c. Bina güvenlik sistem şeması
e.Telefon rehberi

Cevap b

Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi depremle ilgili acil durum planı kapsamında düzenleme yaparken göz önünde bulundurulacak hususlardan değildir ?

a. Sigortacınızdan deprem sigortası ve prim indirimi yöntemlerini öğreniniz
b. Bir bina inşa ederken veya onarırken, 2 Eylül 1997 Tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini yerine getiriniz
c. İşletmenizde deprem anında düşmesi, devrilmesi, etrafa saçılması, kırılması muhtemel eşyaları tespit ediniz
d.Asma tavanlara ek korkuluk ilave ediniz

Cevap d

Soru 42
Formun Altı
Formun Altı
Formun Üstü
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların uygulayabilecekleri temel koruma ve güvenlik tedbirleri arasında yer almaz?

a. Döküntü Maddelere karşılık, sıvı emici özelikte bariyerler
b. Kapı ve pencerelerin kapatılması
c. Dosya dolapları ve çekmecelerin kapatılması
d. Geçici bariyerlerin kaldırılarak kalıcı bariyerler tesis edilmesi

Cevap d


Soru 43
Aşağıdakilerden hangisi kişisel ilk yardım paketleriyle ilgili yanlış bir ifadedir?
.
a. Kişisel ilk yardım paketleri,maden,tünel,yeraltı karayolları ve demiryolları işçileri gibi kaza ihtimali çok olan,dağınık ve münferit çalışmayı gerektiren işyerlerindeki işçilere verilecektir
b. Kişisel ilk yardım paketinin,gerektiğinde nasıl ve ne şekilde kullanılacağı, ilgililere öğretilecek,buna ait yazılı bir yönerge paket içine konacaktır
c. Kişisel ilk yardım paketi,çalışmayı önlemeyecek ve düşmeyecek şekilde,iş elbisesi cebine konacak veya uygun bir yerine bağlanacaktır
d. Bu paketler, büyük ve kullanışlı, malzeme ve ilaçları dış etkilere karşı koruyacak metal kutu içinde muhafazalı olacaktır

Cevap d
Soru 44
Kaynakların yönetimi, gelen bilgilerin analiz edilmesi ve karar verilmesine ne denir?

a. eşgüdümlü faaliyet
b. Yönlendirme ve kontrol
c. yürütme
d. planlama

Cevap b
Soru 45
Yangına karşı tesis edilmesi gereken duman dedektörü hangi periyotlarda kontrol edilmelidir?

a. üç ayda bir
b. ayda bir kez
c. altı ayda bir
d. on iki ayda birCevap b


 Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi acil durum planlamasının aşamalarından biri değildir?

a. Planın yürürlüğe konulması
b. Mevcut ve olası risklerin analizi
c. Planlama için bir ekibin oluşturulması
d. Alternatiflerin belirlenmesi

Cevap d
 Soru 47
Formun Üstü
Aşağıdakilerden hangisi bir acil durumdan önce lojistik destek konuları kapsamına girmez?

a. Kaynaklar çizelgesinin hazırlanması
b. Güvenlik maliyetlerini indirgemek
c. Acil durumlar için görevlendirme yapılması
d. Ekipman temini

Cevap b
Soru 48
Aşağıdakilerden hangisi bir hasta veya yaralıya müdahale ederken göz önünde bulundurulması gereken hususlardan değildir?

a. Bilinci kapalı, yüksekten düşen birini yerinden oynatmayınız
b. Eğitim aldığınız şekilde ilkyardım uygulayınız
c. Öncelikle sahayı inceleyerek girişin güvenli olduğundan emin olunuz
d. Acil durum tespiti öncesi derhal müdahaleye geçiniz
Cevap d
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde olayları ile ilgili gözden geçirilmesi gereken bilgi kaynaklarından değildir?
.
a. Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (Material Safety Data Shet: MSDS)
b. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
c. Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik
d. Çevre Mevzuatı

Cevap c
Soru 50
Kriz yönetim merkezi haberleşme imkânı olan bir yerde olmalıdır. Bu merkezde acil duruma en kısa sürede ve uygun yöntemlerle müdahale için ünitelerin vardiya kayıtları, başvuru kaynakları ve gerekli malzemeler bulunmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu malzemelerden değildir?
a. Acil Durum Planının bir sureti
b. Faks cihazı
c. Bina güvenlik sistem şeması
d. Telefon rehberi
 Cevap d
 Soru 51
Aşağıdakilerden hangisi depremle ilgili acil durum planı kapsamında düzenleme yaparken göz önünde bulundurulacak hususlardan değildir ?

a. Sigortacınızdan deprem sigortası ve prim indirimi yöntemlerini öğreniniz
b. Bir bina inşa ederken veya onarırken, 2 Eylül 1997 Tarih ve 23098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerini yerine getiriniz
c. İşletmenizde deprem anında düşmesi, devrilmesi, etrafa saçılması, kırılması muhtemel eşyaları tespit ediniz
d. Asma tavanlara ek korkuluk ilave ediniz
Cevap d

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları