Pazartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Soruları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Soru-l
Çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilen Asbestle çalışacak her işçinin daha sonraki sağlık durumlarının değerlendirmesi en az kaç yılda bir tekrarlanması zorunludur?

a-1                 b-2                 c-3                 d-5

Cevap-c

Soru-2
İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklaması zorunludur?

a-10               b-20               c-40               d-50

Cevap-d


Soru-3
Aşağıdaki asbestle çalışılan işyerlerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-İşçilere uygun koruyucu iş elbiseleri verilmelidir
b-Koruyucu elbiseler işyeri dışına çıkarılmamalıdır
c- Koruyucu elbiseler ile işçilerin kendilerine ait elbiseler aynı
yerde muhafaza edilmelidir
d-İşçilere uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde duş
sağlanmalıdır

Cevap-c

Soru-4
Asbest ve/veya asbestli malzeme içeren binalar, yapılar, atölyeler, fabrikalar ve diğer tesisler veya gemilerdeki söküm ve yıkım işlerine başlamadan önce bir.........yapılacaktır. Cümlesinde
noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

a-İş planı         b-Risk planı    c-Tehlike planı            d-Maruziyet planı

Cevap-a

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner