Pazartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik Soruları

Sponsorlu BağlantılarSoru 1
Bakım Onarım çalışmalarını iş sağlığı ve güvenliği bakımından en önemlisi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Makine ve tesislerin ömrünün uzamasına katkıda bulunur
b-Beklenmedik arızaları önler
c-Malzeme hasarlarını önler
d-Zaman kayıplarını önler

Cevap: b

Soru 2
Normal şartlarda bakım onarım işlerinde aşağıdakilerden hangisinde kaza riski en fazladır?

a-Sözlü Talimat
b-Yazılı Talimat
c-İkaz İşaretleri
d-Denetim

Cevap: a

Soru 3
Bakım işlerinde çalışma izni aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alması en uygundur?

a-Plansız bakım
b-Planlı bakım
c-Denetim sistemi
d-Otokontrol mekanizması

Cevap:b

Soru 4
Bakım ve onarım işlerindeki kazalar, işe başladıktan sonra en çok kaçıncı saatlerde çok görülmektedir?

a-0-1               b-2-3               c-4-5               d-3-4

Cevap:  aSoru 5
İçinde parlayıcı, patlayıcı maddelerin bulunduğu tank ve depoların kaynakla tamir bakımında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

a-Diğer tank veya depolarla olan bağlantıları kesilmeli
b-Basınçlı kazanlar ve kaplar basınç altında iken onarılmalı
c-Rutubetli ve iletken ortamlarda 24 volt aydınlatma cihazları kullanılmalı
d-İçine su doldurularak, buhar veya asal gaz verilerek temizlenmeli

Cevap:b

Soru 6
İşyerlerinde kullanılacak insan ve yük asansörlerinin, aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a-Asansör boşluğundan, asansörün çalışmasına özgü tesis ve tertibattan başka, hiç bir şekilde halat, tel ve boru gibi sair malzeme veya tesis geçirilmemeli
b-Asansör makine dairesi veya boşlukları, geçit olarak kullanılmamalı
c-Bütün asansör kabinlerinde, taşıyabilecekleri en çok yükü açıkça gösteren levhalar bulundurulmalı
d-Kat kontağı bulunmayan yük asansörlerinde asansörcü bulundurulmamalı

Cevap:d

Soru 7
Bir makinede üç işçi çalışıyorsa üç adet çalıştırma üç adet de durdurma düğmesi bulunmalıdır. Buna göre iş güvenliği önlemleri bakımından çalıştırma ve durdurma düğmelerinin aşağıdaki işlevlerinden hangisi doğrudur?

a-Çalıştırma düğmelerinden birine basıldığında makinenin tümü çalışmalıdır
b-Durdurma düğmelerinden birisine basıldığında makine tümü ile durmalıdır
c-Üç durdurma düğmesine basılmadan makine durmamalıdır
d-Her çalıştırma düğmesi makinenin kumanda ettiği kısmı bağımsız olarak çalıştırmalıdır

Cevap: b

Soru 8
Kuru ve yanıcı maddelerin öğütüldüğü makinelerde, öğütme ile ilgili kısımlar, aşağıdaki hangi malzeme ile yapılırsa güvenlik önlemleri acısından emniyetli olur?

I- Bronz          II- Pirinç         III- Çelik

a- I-II              b-I-III             c-II-III                        d-I-II-III

Cevap: a

Soru 9
Yatay bıçak merdaneli planya (kalınlık) tezgâhlarında tabla ile bıçak merdanesi (frezesi) arasındaki boşluk en fazla ne kadar olmalıdır?

a-3 mm            b-5 mm           c-1 cm             d-3 cm

Cevap:a

Soru 10
Şerit testere ve bıçkı makineleri testerelerin bağlantıları en az ne kadar sürede periyodik olarak kontrol edilmelidir?

a-Ayda bir      b-Üç ayda bir             c-Altı ayda bir                        d-Yılda bir

Cevap:a

Soru 11
Aspirasyon tesisatının en az ne kadar sürede periyodik olarak genel kontrol ile temizliği yapılmalıdır?

a-1 ay              b-3 ay              c-6 ay              d-1 yıl

Cevap:b

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi el aletleri ile çalışmada kişisel korunmaya örnek verilemez?

a-Oksijen kaynağı ile çalışırken oksijen maskesi kullanmak
b-Parmak koruyuculu ayakkabı
c-Delinmeye dayanıklı eldiven giymek
d-Çapak sıçraması için gözlük kullanmak

Cevap:a

Soru 13
Elektrik tesisatının exproof olması basınçlı kaplardan kaynaklanan hangi tehlikeye karşı önlemi olarak amaçlanmıştır?

a-Parçalanma Tehlikesi
b-Boğulma ve Zehirlenme Tehlikesi
c-İnfilak Tehlikesi
d-Kimyevi ve termal Yanık Tehlikesi

Cevap: c


Soru 14
İçme suyu boru donanımı temel rengi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Mavi            b-Sarı              c-Yeşil            d-Kahverengi

Cevap:c

Soru 15
Buhar boru donanımı temel rengi aşağıdakilerden hangisidir?

a-Mavi            b-Sarı              c-Kırmızı         d-Kahverengi

Cevap:c

Soru 17
Transportörlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır

a-Bantlı trans portörlerin baştaki silindir veya tamburlarına yapışan maddeler el ile uygun bıçaklar veya döner fırçalarla temizlenmelidir
b-Sonsuz vidalı trans portörler, çelik veya levhalarla döşenmiş oluklar içine konulacak, bu oluklar en az 3 milimetre kalınlığında ve kaldırılıp açılabilen aynı malzemeden yapılmış kapaklarla kapatılacaktır
c-Kapaklar açılınca trans portör otomatik olarak duracaktır
d-Yükleme ve boşaltma yerleriyle hareket ve germe tertibatının bulunduğu uygun yerlere durdurucu tertibat konulacaktır

Cevap: a

Soru 18
Transportörlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır

a-Üzerinden geçmek zorunluluğu bulunan hallerde, güvenliği sağlayan geçitler yapılacaktır
b-Yerden 180 santimetreden fazla yüksekte bulunan taşıma yollarının yanları, parça düşmelerine karşı uygun şekilde korunacaktır
c-Trans portörlerin operatörün kumanda görüş sahası dışında bulunması halinde diğer işçileri, operatörün, trans portörün harekete geçeceğini bildirmesini sağlayacak sesli veya ışıklı bir tertibat kurulacaktır
d-Şişe, kavanoz ve benzerlerinin devrilme veya düşmelerini önlemek için, tablalı trans portörlerin taşıma yüzeylerinin her iki tarafına, uygun yükseklikte koruyucular yapılacaktır

Cevap: b
Soru 19
"Muayene veya bakım sırasında, koruyucuların kaldırılması gerektiğinde, ....." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. güç kesilmeli, şalter ise açılmalıdır
b. güç verilmeli, şalter ise kilitlenmelidir
c. güç kesilmeli, şalter ise kilitlenmelidir
d. güç verilmeli, şalter ise açılmalıdır
Cevap: c

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım ekibine yeterli düzeyde verilecek eğitimlerden değildir?
a. Makinelerin korunması ilkeleri
b. Kaza saptama
c. Bakım işlerinde “çalışma izni” hususları
d. Elektrik ve mekanik güvenlik
Cevap: b

Soru 21
Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinin yapılmasındaki hedefler arasında yer almaz?
a. Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak
b. Arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp tedbir almak
c. Tesisin ömrünü uzatmak
d. Kazalar vuku buldukça gerekli tedbirleri almak
Cevap: d

Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinde sık rastlanan kaza türlerinden elektriğe çarpılma nedenlerinden biri değildir?
a. Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından
b. Ortamın çok iletken bir ortam olmasından
c. Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmamasından
d. Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli(24 Volt) olmasından


Cevap: d


Soru 23
"İşyerinde uygun bir kayıt sisteminin, belge sisteminin kurulması, bilgi akışının güvenli ve sürekli bir şekilde sağlanmış olması, ..... şartıdır" cümlesinde boş bırakılan yere en uygun aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Çalışanların memnuniyetinin
b. Bakım ve onarım işlerinde güvenlğin
c. Müessese olmanın
d. Etkili kontrol faaliyetlerinin

Cevap: c
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin gerçekleştirilme zamanlarından biri değildir?
a. Acil durum esnasında
b. Bakım-onarım sırasında
c. Bakım-onarım sonrasında
d. Bakım-onarım öncesinde
Cevap: a
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi elektrik bakım-onarım işlerinde güvenlik tedbirleri kapsamında yer alır?
a. Alçak gerilim için (AG Eldiveni), yüksek gerilim için (YG Eldiveni) kullanılmalı
b. Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem bahis konusu olmadıkça iletken bir eşya üzerinde durulmalı
c. Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmemeli
d. Yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmamalı

Cevap: a

Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi makina bakımlarında iş güvenliği kapsamında yer almaz?
a. Bakıma alınan makinanın elektrik devresinin akımı kesilmeli ve kilitlenmeli, kilitleme tertibatı yok ise sigorta alınmalıdır ve üzerine ikaz levhası (kart) asılmalıdır
b. Zorunlu olmadıkça zehirli ve tehlikeli işler hava kararmaya başladıktan sonra yapılmalıdır
c. İş Güvenliği yetkililerin (İSGB veya OSGB) öngördüğü önlemler alınmadan çalışmaya başlanmamalıdır
d. Çalışan makina üzerinde hiç bir surette bakım yapılmamalıdır
Cevap: b

Soru 27
Aşağıdakilerden hangisi, bakım-onarım işlerinde genel iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arasında yer almaz?
a. Kazan veya kaplarda çalışılacağı zaman sıcaklık emniyet sınırlarına düşmeden içeri girmemek
b. Arkadaşının çekiç veya ağır bir şeyle üzerine vurduğu aleti elle tutmak yerine uygun bir pens, kıskaç gibi aletler kullanmak
c. Asetilen ve oksijen tüplerini kullanırken, depolarken, doğrudan doğruya güneş ışıklarının altında ve aşırı soğukta bırakmak
d. Matkap, freze, torna tezgahlarından çıkan talaşları, el ile temizlemek

Cevap: d
Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi, bakım-onarım işlerinde yaşanan kazaları diğer kazalardan farklı kılan sebeplerden biri değildir?
a. İşin bitiminde, daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin tekrar yerleştirilmemiş olması
b. Çalışmaların aceleye getirilmeden yapılması, planlı yapılması
c. Gerekli yerlerden izin alınmaması, izin veren makamların gerekli tedbiri almaması
d. Bakım-onarım öncesinde, işe başlamadan önce gerekli tedbirlerin alınmamış olması, işe apartopar başlanması

Cevap: b
Soru 29
Muayene veya bakım sırasında, koruyucuların kaldırılması gerektiğinde, ....." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. güç kesilmeli, şalter ise açılmalıdır             
b. güç verilmeli, şalter ise kilitlenmelidir      
c. güç kesilmeli, şalter ise kilitlenmelidir 
d. güç verilmeli, şalter ise açılmalıdır           

Cevap: c
Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım ekibine yeterli düzeyde verilecek eğitimlerden değildir?

a. Makinelerin korunması ilkeleri        
b. Kaza saptama  
c. Bakım işlerinde “çalışma izni” hususları   
d. Elektrik ve mekanik güvenlik       
Cevap: b

Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinin yapılmasındaki hedefler arasında yer almaz?

a. Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak     
b. Arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp tedbir almak           
c. Tesisin ömrünü uzatmak   
d. Kazalar vuku buldukça gerekli tedbirleri almak 
Cevap: d
Soru 32
Aşağıdakilerden hangisi bakım-onarım işlerinde sık rastlanan kaza türlerinden elektriğe çarpılma nedenlerinden biri değildir?

a. Sistemin enerjisinin kesilmemiş olmasından         
b. Ortamın çok iletken bir ortam olmasından
c. Kullanılan seyyar elektrikli cihazların izolasyonunun uygun olmamasından      
d. Seyyar aydınlatma lambalarının düşük gerilimli(24 Volt) olmasından 
Cevap: d
Soru 33
"İşyerinde uygun bir kayıt sisteminin, belge sisteminin kurulması, bilgi akışının güvenli ve sürekli bir şekilde sağlanmış olması, ..... şartıdır" cümlesinde boş bırakılan yere en uygun aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a. Çalışanların memnuniyetinin        
b. Bakım ve onarım işlerinde güvenlğin       
c. Müessese olmanın
d. Etkili kontrol faaliyetlerinin         
Cevap: c
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi bakım onarım işlerinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin gerçekleştirilme zamanlarından biri değildir?

a. Acil durum esnasında  
b. Bakım-onarım sırasında      
c. Bakım-onarım sonrasında  
d. Bakım-onarım öncesinde  
Cevap: a
Soru 35
Aşağıdakilerden hangisi elektrik bakım-onarım işlerinde güvenlik tedbirleri kapsamında yer alır?
a. Alçak gerilim için (AG Eldiveni), yüksek gerilim için (YG Eldiveni) kullanılmalı 
b. Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem bahis konusu olmadıkça iletken bir eşya üzerinde durulmalı    
c. Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmemeli 
d. Yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmamalı         
Cevap: a
Soru 36
Aşağıdakilerden hangisi makina bakımlarında iş güvenliği kapsamında yer almaz?
a. Bakıma alınan makinanın elektrik devresinin akımı kesilmeli ve kilitlenmeli, kilitleme tertibatı yok ise sigorta alınmalıdır ve üzerine ikaz levhası (kart) asılmalıdır b. Zorunlu olmadıkça zehirli ve tehlikeli işler hava kararmaya başladıktan sonra yapılmalıdır  
c. İş Güvenliği yetkililerin (İSGB veya OSGB) öngördüğü önlemler alınmadan çalışmaya başlanmamalıdır            
d. Çalışan makina üzerinde hiç bir surette bakım yapılmamalıdır   
Cevap: b
Soru 37
Aşağıdakilerden hangisi, bakım-onarım işlerinde genel iş sağlığı ve güvenliği önlemleri arasında yer almaz?
a. Kazan veya kaplarda çalışılacağı zaman sıcaklık emniyet sınırlarına düşmeden içeri girmemek           
b. Arkadaşının çekiç veya ağır bir şeyle üzerine vurduğu aleti elle tutmak yerine uygun bir pens, kıskaç gibi aletler kullanmak       
c. Asetilen ve oksijen tüplerini kullanırken, depolarken, doğrudan doğruya güneş ışıklarının altında ve aşırı soğukta bırakmak        
d. Matkap, freze, torna tezgahlarından çıkan talaşları, el ile temizlemek
Cevap: d
Soru 38
Aşağıdakilerden hangisi, bakım-onarım işlerinde yaşanan kazaları diğer kazalardan farklı kılan sebeplerden biri değildir?
a. İşin bitiminde, daha önce sökülmüş olan emniyet tedbirlerinin tekrar yerleştirilmemiş olması  
b. Çalışmaların aceleye getirilmeden yapılması, planlı yapılması 
c. Gerekli yerlerden izin alınmaması, izin veren makamların gerekli tedbiri almaması       
d. Bakım-onarım öncesinde, işe başlamadan önce gerekli tedbirlerin alınmamış olması, işe apartopar başlanması            
Cevap: b

Soru 39

Bakım ve onarım işlerinde en sık rastlanan kazalar aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Hepsi   ← Doğru cevap
b. Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar
c. Elektriğe çarpılma, Hareketli kısımlarda yaralanma, Düşme şeklindeki kazalar
d. Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar
Cevap: a

361
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi makine, tezgah ve tesislerin daha uzun sürelerle, arızasız ve problemsiz olarak çalışmasını, beklenmedik arızalar sebebiyle tehlikeli durumların ortaya çıkmaması, istenmeyen olaylara, kazalara, yaralanmalara, malzeme hasarlarına, zaman kaybına sebep olmaması için yapılan planlı ve düzenli çalışmalar arasındadır?
a. Yerleşim yerlerinden uzakta yapılan hizmetler
b. İnşaat hizmetleri
c.  Bakım ve onarım hizmetleri   ← Doğru cevap
d. Hiçbiri
Cevap: c

243
Soru 41

Aşağıdakilerden hangisi Bakım ve onarım işleri arasındadır?
a. Problem ortaya çıkmadan yapılan (Programlı) bakım ve onarım
b. Arıza vuku buldukça (problem ortaya çıktıkça) yapılan bakım ve onarım
c. Ömrü bitmiş parçalar değiştirilerek yapılan bakım
d.  Hepsi   ← Doğru cevap
242 Cevap: d

Soru 42

Bakım ve onarım işlerinin yapılmasında hedef
a. Beklenmedik arızalar sebebiyle kazalar meydana gelmesini önlemek için arıza ve kaza olmadan, tespit yapıp gerekli önlemleri almak
b. Makine ve Tesisin ömrünü uzatmak
c. Sistemin düzgün çalışmasını sağlamak
d. Hepsi   ← Doğru cevap

244
Cevap: d

Soru 43
Bakım ve onarım işlerinde çok rastlanan kaza türleri hangileridir? 
a. Parlama, patlama, yanma şeklinde meydana gelen kazalar
b. Elektriğe çarpılma, Hareketli kısımlarda yaralanma, Düşme şeklindeki kazalar
c. Zararlı zehirli gaz, toz ve sisler dolaysıyla zehirlenme ve boğulmalar.
d. Hepsi   
Cevap: d

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları