Pazartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı Basınçlı Kaplarda Güvenlik Soruları

Sponsorlu Bağlantılar


İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlık diğer konulara ait soru, cevap ve çözümler için TIKLAYINIZ.
Soru 1
Buhar kazanlarında emniyet supapları için alınacak aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-En az iki adet bulunacak
b-Paslanmaz malzemeden yapılmış olacak
c-Ehliyetsiz kimselerin, ayarı bozmasını önleyecek şekilde kapatılmış veya mühürlenmiş olacak
d-Ağırlıklı emniyet supaplarına gelen buhar basıncı, 400 kilogram/santimetrekareyi geçmeyecek

Cevap:d

Soru 2
Hangisi basınçlı kapların etiketlerinde bulunmaz?

a-Çalışma basıncı                               b-Çalışma sıcaklığı
c-Kap hacmi                                       d-Deneme basıncı

Cevap:b

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi kazan dairesinin en belirgin özelliğidir?

a-Kalın dış duvarlar
b-Havalandırma
c-Aydınlık ortam
d-Kuru ortam

Cevap: a

Soru 4
Basınçlı kapların periyodik kontrol formunda aşağıdakilerden hangisinin bulunmasına gerek yoktur?

a-Periyodik kontrolün yapıldığı tarih
b-Raporun düzenlendiği tarih
c-İmalatçı firma bilgileri
d-Kontrolün yapılmasını isteyen kuruluşun unvanı

Cevap:c


Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi basınç düşürme cihazı değildir?

a-Emniyet valfi                                   b-Patlama diski
c-Bel verme çubukları            d-Basınç şalteri

Cevap: dSoru 6
Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?

a-LPG tankları                        b-Kompresörler
c-Benzin tankı                                    d-Otoklavlar

Cevap: c

Soru 7
Basınçlı kaplarda test basıncı çalışma basıncının ne kadarı olmalı

a-1,5                b-2                  c-3                   d-5

Cevap:a

Soru 8
Alüminyum gövdeli basit basınçlı kaplarda max. Sıcaklık?

a-85                 b-100              c-150               d-185

Cevap:b

Soru 9
Çelik gövdeli basit basınçlı kaplarda max. Sıcaklık?

a-100               b-200              c-300               d-500

Cevap:c

Soru 10
Basit Basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme çelik ise min. et kalınlığı ne olmalı?

a-2 mm            b-3 mm           c-4 mm            d-5 mm

Cevap:a

Soru 11
Aşağıdaki testlerden hangisi basınçlı kaplara uygulanmaz?

a-Hidrolik testi                                    b-Rezonans testi
c-Radyografi testi                               d-Ultrasonik  test

Cevap: b
Soru 12
Basit Basınçlı kap yapımında kullanılan malzeme alüminyum veya alaşımlı alüminyum ise min. et kalınlığı ne olmalı?

a-2 mm            b-3 mm           c-4 mm            d-5 mm

Cevap:b

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplara uygulanan zorlayıcı test tekniğidir?

a-Pnömatik Test
b-Radyografi Testi
c-Penetrasyon testi
d-Ultrasonik Test

Cevap: a

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplardan sayılmaz?

a-İç basıncı 0.5 bardan küçük olanlar
b-İç basıncı 1 bardan büyük olanlar
c-İç basıncı 5 bardan büyük olanlar
d-İç basıncı 10 bardan büyük olanlar

Cevap: a


Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Basınçlı kaplarda kullanılan emniyet cihazı değildir?

a-Tağdiye cihazı
b-Blöf valfi
c-Presostad
d-Macuna

Cevap: d

Soru 16
Her kazanın görünür bir yerine, imalatçı firma tarafından konulan yazılı bir plakada aşağıdaki bilgilerden hangisinin olması gerekmez?

a-İmalatçı firmanın adı
b-Kazanın numarası
c-Kontrol tarihi
d-En yüksek çalışma basıncı

Cevap:c
Soru 17
Basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından konulan etikette aşağıdaki bilgilerden hangisinin olması gerekmez?

a-Yapıldığı Malzeme
b-İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare)
c-Deneme basıncı (kilogram/santimetrekare)
d-Kap hacmi (litre)

Cevap: a

Soru 18
Aşağıdaki birimlerden hangisi basınç birimidir?

a-Nevton/cm2                  b-Metre/sn2                       c-Nevton/cm               d-Metre/sn

Cevap: a


Soru 19
Normal şartlarda, aşağıdaki yerlerden hangisinde basınç en yüksektir?

a-Deniz seviyesinden 10 m yükseklikte
b- Deniz seviyesinden 100 m yükseklikte
c-Deniz seviyesinden 500 m yükseklikte
d-Deniz seviyesinde

Cevap: d

Soru 20
Basıncın dört atmosferi aşması durumunda, insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etki aşağıdakilerden hangisidir?

a-Oksijen narkozu
b-Helyum narkozu
c-Azot narkozu
d-Karbondioksit narkozu

Cevap: c

Soru 21
Yükseklere süratle çıkılması halinde bozulan basınç dengesinin insan vücudu üzerinde meydana getirdiği etki aşağıdakilerden hangisidir?
I-Bulanık görme
H-Solunum güçlüğü
III-Kulak ağrıları

a-I-II                           b-I-III                         c-II-III                         d-I-II-III

Cevap: c
Soru 22
İnsan organizmasında sağlık sorunlarına neden olan basınç değişikliği aşağıdakilerden hangisidir?

a-Basınç değişikliği 3,0 N/cm2 den düşük                
b-Basınç değişikliği 4,5 N/cm2 den yüksek
c-Basınç değişikliği 4,5 N/cm2 den düşük
d-Basınç değişikliği 3,0 N/cm2 den yüksek

Cevap: b

Soru 23
Basıncın düşük veya yüksek olduğu yerlerde çalıştırılacak işçiler öncelikle aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a-14- 16 yaş grubu işçiler
b-45-50 yaş grubu işçiler
c-Genç ve tecrübeli işçiler
d-Genç bayan işçiler

Cevap: c
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir?
a. Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyi boru tesisatına bağlanacaktır.
b. Basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110 C'yi geçmeyecektir.
c. Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 C'nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.
d. Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir ağız bulunacaktır.
Cevap: d

Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi AT doğrulamasını uygulayacak olan muayene kuruluşlarını tayin ederken dikkat edilmesi gereken asgari kriterlerden birisi değildir?
a. Muayene kuruluşunun yöneticisi ve doğrulama testlerini uygulamaktan sorumlu personel, muayene edilecek kapların ya da teçhizatın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montaj sorumlusu ya da bunların yetkili temsilcisi olabilirler
b. Muayene kuruluşu, doğrulamalarla ilgili idari ve teknik görevleri tam olarak yerine getirmek üzere gerekli personeli bulundurmalı ve yeterli teçhizata sahip olmalıdır.
c. Sorumluluk milli kanunlara göre devlet tarafından üstlenilmemiş ise muayene kuruluşu sorumluluğu almalı ve üçüncü taraf sigortayı sağlamalıdır
d. Muayene personeli mutlaka tarafsız olmalıdır.

Cevap: a


Soru 26
Aşağıdakilerden hangisi Zorlayıcı Testler(deformatif) içerisindedir ?
a. Radyografi testi
b. Pnömatik test
c. Manyetik partiküler testi
d. Ultrasonik test

Cevap: b

Soru 27
Çelik Kaplar için asgari çalışma sıcaklığında, üç adet boylamasına test parçasının ortalama kırılma enerjisi için ne söylenebilir?
a. 35 J/cm2'den az olmamalıdır
b. 25 J/cm2'den fazla olmamalıdır
c. 25 J/cm2'den az olmamalıdır
d. 35 J/cm2'den fazla olmamalıdır

Cevap: a

Soru 28
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Ve Basınç Düşürme Cihazlarından biri değildir?
a. Tahliye vanası
b. Patlama diski
c. Bel verme çubukları
d. Emniyet valfleri

Cevap: a

Soru 29
Aşağıdakilerden hangisi AT Doğrulamasının işlemlerinden biri değildir?
a. Rüzgar testi
b. Dahili parçalar ve kaynaklar konusunda inceleme
c. Her emniyet aletinin ve bağlanan ölçme ekipmanının muayenesi
d. Malzeme karakteristiklerinin incelenmesi

Cevap:

Soru 30
Aşağıdakilerden hangisi bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması gereken yükleme şekillerinden biri değildir?
a. Rüzgar
b. Eğim-Sehim
c. Ağırlık (ölü yükler)
d. Statik ve Dinamik yükleme

Cevap: b


Soru 31
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışların önlenmesine yöneliktir ?
a. Tehlikeli işlerde çalışanlar uygun değişim ve sınırlama teknikleri ile maruziyetten korunmalıdır.
b. Tehlikelilerin yerine tehlikesizler yada daha az tehlikeliler kullanılmalıdır
c. Gerekli düzenlemeler yapılarak monoton iş yükünün çalışan üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır.
d. Hareketli parçalar uygun koruyucular ile kapatılmalıdır.

Cevap: c

Soru 32
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından konulacak yazılı plakada aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmayabilir?
a. Kontrol tarihi
b. Kap hacmi (litre)
c. En düşük çalışma basıncı
d. İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare)

Cevap: c

Soru 33
Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten,işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine ...... denir. Boşluğa ne gelmelidir?
a. Kriyojenik Tanklar
b. Otoklav Kazanı
c. Boyler Kazanı
d. Hidrofor Sistemi

Cevap: d

Soru 34

Kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir?

a-Sirkülasyon pompası                                  b-Brülör
c-Duman boruları                               d-Manometre

Cevap: d


Soru 35
Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır?

a-1 adet                    b-2 adet         c-3 adet         d-5 adet

Cevap: b

Soru 36
Kazanlarda ve basınçlı kaplara aşağıdaki zaman aralıklarından
hangisinde periyodik olarak basınç testi uygulanır?

a-4 ay            b-6 ay            c-12 ay                     d-18 ay

Cevap: c


Soru 37
Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik vanası vardır?

a-4 adet         b-3 adet         c-2 adet         d-1 adet

Cevap: c


Soru 38
Kazanlar ve basınçlı kaplara uygulanan hidrolik basınç deneyi kazan konstrüksiyon basıncının kaç katı ile yapılmalıdır?

a-4,5              b-3,5              c-2                 d-1,5

Cevap: d

Soru 39
Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır?

a-Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölmede veya binada
b-Çalışma yapılan katların en üst katında
c-Çalışma yapılan katın bodrumunda
d-Çalışma yapılan katta

Cevap: a
Soru 40

Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda kullanılan emniyet cihazlarından biri değildir?
a) Emniyet valfi,
b) Patlama diski,
c) Presostat
d) Besleme takozu

Cevap: d

Soru 41

 Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?
a)  LPG tankları,
b)  Kompresörler,
c)  Benzin tankı,
d)      Otoklavlar,

Cevap: c

Soru 42

Basınçlı kaplar üzerinde bulunan emniyet valflerinin  işletme sırasında denenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

      a) Her vardiyada veya günde en az bir defa denenecek,
      b) Her yer değişiminde denenecek,
      c) Periyodik olarak ayda bir denenecek,
      d) Yılda bir denenmesi gereklidir,

Cevap: a

Soru 43

  Emniyet valfi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
      a) Emniyet valfleri ayda bir denenecektir.
      b) En yüksek işletme basıncının onda biri oranında bir basınç artışında açılacak özellikte olacaktır.
      c) Basınçlı kaplar üzerinde,  emniyet supabı bulunacaktır.
      d)  Emniyet valfi basınçlı kaba doğrudan doğruya bağlı olacaktır.

Cevap: a

Soru 44

“..........................  bağlı olduğu basınçlı kabın kapasitesine ve besleme borusunun çapına ........................  ve basıncı çabucak düşürecek şekilde yapılmış olacaktır.”
     
      Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere İSG mevzuatı uyarınca hangi seçeneklerin gelmesi uygundur.
      a) Termostat / yeterli
      b) Emniyet supabı / uygun büyüklükte
      c) İmalatçı etiketi / yaklaşık değerde
      d) Tağdiye cihazı / bağlanabilen

Cevap: b
Soru 45

Normal şartlarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü gereği basınçlı kapların periyodik kontrollerinin kimler tarafından hangi kontrol teknikleri kullanılarak yapılması uygundur?
      a) Makina mühendislerince yılda bir
      b) Makina Mühendisleri Odasınca altı ayda bir
      c) Ehliyeti hükümet yada mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yılda bir
      d) Sertifikalı teknik elemanlarca üç ayda bir

Cevap: c

Soru 46

Basınçlı kap periyodik  kontrollerinin aşağıdaki hangi durumda yapılması gerekli değildir?

a) Periyodik olarak yılda bir
b) Operatörler değiştiğinde
c) İşletmeye 3 aydan fazla ara verildiğinde

Cevap: b

Soru 47

 Kompresörlerin periyodik kontrolleri hangi amaç için yapılır?
      a) Kompresörün bakımını sağlamak için
      b) Kompresörün uygun yerleşimi için
      c) Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere
      d) Operatörün işini kolaylaştırmak için

Cevap: c

Soru 48

 “Kazanların, ........................... en yüksek çalışma basıncının en çok  ................ .... ile yapılacak,  kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar,  uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.”

      İSG mevzuatı uyarınca yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olacaktır?
      a) periyodik kontrolleri / yüzde on fazlası
      b) işletme testleri/ pnömatik yöntemler
      c) periyodik muayeneleri / itina
      d) hidrolik basınç deneyleri / 1, 5 katı

Cevap: d

Soru 49

 Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kaplarda kullanılabilecek test tekniklerinden biri değildir?
      a) Ultrasonik test
      b) Radyografi testi
      c) Manyetik rezonans testi,
      d) Sıvı sızdırma testi

Cevap: c


Soru 50

Basınçlı kabın veya tanıtım plakasının üstünde aşağıdaki bilgilerden hangisinin bulunması gerekli değildir?
a. Azami çalışma sıcaklığı (0C) olarak
b. Kabın kapasitesi Litre olarak
c.  Kabın imalat malzemesi  
d. Bar cinsinden azami çalışma basıncı
Cevap: c

331
Soru 51

Basınç altında kabın mukavemetine katkıda bulunan parçalar ve donanımlar "Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği" uyarınca hangi çeşit malzemelerden yapılmış olmalıdır?
a. Kromlu ve Vanadiumlu malzemelerden
b. Paslanmaz çelikten ya da alaşımlarından   ← Yanlış cevap
c. Alaşımsız çelikten veya alaşımsız alüminyumdan veya yaşlandıkça sertleşmeyen alüminyumdan
d. Alaşımlı çelik malzemelerden
Cevap: c

336
Soru 52
Açıklama: Soru yanlış 

Basınçlı kapların imalatçı ya da ithalatçıları tarafından kullanıcılara verilmesi gerekli talimatlarda aşağıdakilerden hangi bilgilerin bulunması gerekli değildir?
a.İşaretlemeler
b.Kabın emniyeti için bakım ve montaj şartları
c.Tehlikelerin renk kotları
d. Kabın öngörülen kullanım amacı   ← Yanlış cevap

Cevap: c
333Soru 53

Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ?
a.85 0C'den fazla olamaz
b.185 0C'den fazla olamaz
c.150 0C'den fazla olamaz
d.100 0C'den fazla olamaz
Cevap: d

Soru 54


Çelik malzemeden yapılmış basınçlı kabın iç basıncı ne olursa olsun gerçek et kalınlığı en az ne kadar olmalıdır?
a.2mm.'den az olmamalıdır.
b.En az 3mm. Olmalıdır.
c.En az 5mm.den olmalıdır.
d.3mm.den fazla olmalıdır.
Cevap: a

Soru 55

Basınçlı kapların imalatı sonrasında yapılacak basınç testleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
a.Tasarım basıncının 1,25 katı ile tahribatsız muayene metotları uygulanır
b.İşletme basıncının 1,5 katına eşit hidrostatik test uygulanır
c.İmalat sonrası basınç testi uygulanmasına gerek bulunmamaktadır.
d.Tasarım basıncının 1.5 katına eşit bir basınçla hidrostatik test ya da pnömatik test uygulanır
Cevap: d

332
Soru 56

Alüminyum veya alüminyum alaşımlı malzemelerden yapılmış basınçlı kaplar için azami çalışma sıcaklığı ne kadar olmalıdır ?
a.150 0C'den fazla olamaz
b.185 0C'den fazla olamaz
c.85 0C'den fazla olamaz
d.100 0C'den fazla olamaz
Cevap: d330Soru 57

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği uyarınca bir basınçlı kabın iç basıncı için verilen sınır değerler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.Azami çalışma basıncı 30 bar'dan fazla olamaz
b.Asgari basıncı 2 bar'dan yukarı olmalıdır
c.Asgari çalışma sıcaklığı - 40 0C'den aşağı olamaz
d.Azami çalışma sıcaklığı 250 0C'den yukarı olamaz

Cevap: a

330Soru 58

Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere, kontrol ve deneyleri periyodik olarak ne kadar sürede yapılır?

a-6 ay            b-1 yıl            c-2 yıl            d-3 yıl

Cevap: b


330Soru 59
Sabit kompresörlerin depoları iş yerinde nerede olmalıdır?

a-Havanın kullanıldığı en yakın yerde
b-Dayanıklı bir bölümde, çalışanlardan uzakta bir yerde
c-Akaryakıt istasyonu yanında
d-Ambarın içinde

Cevap: b

330Soru 60
İmalatçı firmalar kompresör üzerine aşağıdaki hangi bilgiyi yazmak zorunda değildirler?

a-İmalatçı firmanın adı,
b-Yapıldığı yıl,
c-Kompresörün ağırlığı,
d-En yüksek çalışma basıncı,

Cevap: c


330Soru 61
Kompresörlerin her kademesinde basınç deneyi, o kademede izin verilen en yüksek basıncının kaç katı ile yapılır?

a-1,5              b-2,5              c-3,5              d-4,5

Cevap: a

330Soru 62
Kompresörden elde edilen basınçlı havanın aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde kullanılması doğrudur?

a-İnsanların üzerinin temizlenmesinde,
b-Doğrudan nefes almak amacıyla,
c-Dalış tüpü doldurulmasında,
d-Basınç regülatöründen geçirdikten sonra.


Cevap: d

330Soru 63

Seyyar kompresörler çalışanlardan en az kaç metre uzakta olmalıdır?

a-5 m             b-10 m                     c-15 m           d-20 m

Cevap: b

330Soru 64

Basınçlı gaz tüplerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?
a. Asetilenin temas ettiği kısımlar bakırdan ve % 70 den fazla bakırlı alaşımdan yapılmış olmalıdır.
b. Doldurulan asetilen tüpleri en az 12 saat dik olarak bekletildikten sonra kullanılmalıdır.
c. Asetilen tüplerinin içinde absorpsiyon tüpleri bulunur.
d. Asetilen tüplerinde asetilen asetonda çözünmüş halde absorpsiyon maddesine emdirilir

Cevap: a

330Soru 65

Oksijen tüplerinin basınç testleri maksimum ne kadar süre ile yapılmalı?
a.2 yıl
b.4 yıl
c.6 Yıl
d.5 Yıl

Cevap: d

330Soru 66

Sanayide kullanılan oksijen asetilen tüplerinin rengi aşağıdakilerden hangisidir ?
a.Mavi – sarı
b.Sarı – mavi
c.Kırmızı – mavi
d.Mavi – kırmızı

Cevap: a

330Soru 67

Aşağıdaki gaz tüplerinin hangisinin valf ağızları sağ vida dişlidir?
a. asetilen
b.SPG
c.Hidrojen
d.oksijen

Cevap: d


330Soru 68

Oksi- asetilen kaynak işlerinde alev geri tepme önleme valfi ne işe yarar?

a.Gazın düzenli akışını ayarlar.
b.alevin hamlaç içinde yürümesini engeller.
c.Alev boyunu ayarlar
d.Gazın filtre edilmesini sağlar

Cevap: b

330Soru 69

 Son yıllarda kaynak işlerinden kaynaklanan iş kazalarının artmaya başlamasının artmaya başlamasının ana sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
a.Kalifiye eleman eksikliği
b.Elektrik kullanılan kaynak işlerinde şebeke geriliminin iş parçasına bağlanması
c.Oksi- asetilen kaynak işlerinde arızalı regülatör kullanılması,
d.Yağlı el ve malzemelerle O2 tüplerine müdahale edilmesi

Cevap: a

330Soru 70

Kazanlarda güvenlik açısından bulunması zorunlu olan cihaz hangisidir?
a.Sirkülasyon pompası
b.Brülör
c.Duman boruları
d.Manometre

Cevap: d
330Soru 71
Sıcak su kazanlarında kaç tane termometre bulunmalıdır
a.1 adet
b.2 adet
c.3 adet
d.5 adet

Cevap: a

330Soru 72

Kazanlara ve basınçlı kaplara aşağıdaki zaman aralıklarından hangisinde periyodik olarak basınç testi yapılır
a.4 ay
b.6 ay
c.12 ay
d.18 ay

Cevap: c

330Soru 73

Basınçlı kaplarda en az kaç tane güvenlik vanası vardır
a.4 adet
b.3 adet
c.2 adet
d.1 adet

Cevap: c

330Soru 74

 Kazan dairesi işyerinin neresinde olmalıdır?
a.Yangına ve patlamalara karşı ayrı bir bölme veya binada
b.Çalışma yapılan katların en üs katında
c.Çalışma yapılan katın bodrumunda
d.çalışma yapılan katta

Cevap: a

330Soru 75
Formun Üstü
Aşağıdakilerden hangisi Alçak basınçlı buhar kazanları veya sıcak su kazanları ile yapılan çalışmalarda alınacak tedbirlerden değildir?
a. Sıcak su kazanlarına verilen besleme suyunun basıncı, bir atmosferin üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilmeyi boru tesisatına bağlanacaktır.
b. Basınç 0,5 atü ve sıcaklık ise 110 C'yi geçmeyecektir.
c. Gaz, kömür tozu ve akaryakıtla otomatik çalışan sıcak su kazanlarında sıcaklığın 120 C'nin üstüne çıkmasını önleyecek bir termostat bulunacaktır.
d. Her kazanda, deney basıncını gösteren manometrenin bağlanması için, valfı bir ağız bulunacaktır.

Cevap: d

330Soru 76
Aşağıdakilerden hangisi AT doğrulamasını uygulayacak olan muayene kuruluşlarını tayin ederken dikkat edilmesi gereken asgari kriterlerden birisi değildir?

a. Muayene kuruluşunun yöneticisi ve doğrulama testlerini uygulamaktan sorumlu personel, muayene edilecek kapların ya da teçhizatın tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montaj sorumlusu ya da bunların yetkili temsilcisi olabilirler
b. Muayene kuruluşu, doğrulamalarla ilgili idari ve teknik görevleri tam olarak yerine getirmek üzere gerekli personeli bulundurmalı ve yeterli teçhizata sahip olmalıdır.
c. Sorumluluk milli kanunlara göre devlet tarafından üstlenilmemiş ise muayene kuruluşu sorumluluğu almalı ve üçüncü taraf sigortayı sağlamalıdır
d. Muayene personeli mutlaka tarafsız olmalıdır.
Cevap: a

330Soru 77
Aşağıdakilerden hangisi Zorlayıcı Testler(deformatif) içerisindedir ?

a. Radyografi testi
b. Pnömatik test
c. Manyetik partiküler testi
d. Ultrasonik test

Cevap: b

330Soru 78
Çelik Kaplar için asgari çalışma sıcaklığında, üç adet boylamasına test parçasının ortalama kırılma enerjisi için ne söylenebilir?

a. 35 J/cm2'den az olmamalıdır
b. 25 J/cm2'den fazla olmamalıdır
c. 25 J/cm2'den az olmamalıdır
d. 35 J/cm2'den fazla olmamalıdır

Cevap: a


330Soru 79
Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Ve Basınç Düşürme Cihazlarından biri değildir?

a. Tahliye vanası
b. Patlama diski
c. Bel verme çubukları
d. Emniyet valfleri

Cevap: a


330Soru 80
Formun Üstü
Aşağıdakilerden hangisi AT Doğrulamasının işlemlerinden biri değildir?

a. Rüzgar testi
b. Dahili parçalar ve kaynaklar konusunda inceleme
c. Her emniyet aletinin ve bağlanan ölçme ekipmanının muayenesi
d. Malzeme karakteristiklerinin incelenmesi
Cevap: a

330Soru 81
Aşağıdakilerden hangisi bir basınçlı kaba etkiyen ve tasarım sırasında göz önünde bulundurulması gereken yükleme şekillerinden biri değildir?

a. Rüzgar
b. Eğim-Sehim
c. Ağırlık (ölü yükler)
d. Statik ve Dinamik yükleme

Cevap: b

330Soru 82
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli davranışların önlenmesine yöneliktir ?

a. Tehlikeli işlerde çalışanlar uygun değişim ve sınırlama teknikleri ile maruziyetten korunmalıdır.
b. Tehlikelilerin yerine tehlikesizler yada daha az tehlikeliler kullanılmalıdır
c. Gerekli düzenlemeler yapılarak monoton iş yükünün çalışan üzerindeki olumsuz etkileri azaltılmalıdır.
d. Hareketli parçalar uygun koruyucular ile kapatılmalıdır.
Cevap: c

330Soru 83
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre basınçlı kapların görünür yerlerine imalatçı firma tarafından konulacak yazılı plakada aşağıdaki bilgilerden hangisi bulunmayabilir?

a. Kontrol tarihi
b. Kap hacmi (litre)
c. En düşük çalışma basıncı
d. İşletme basıncı (kilogram/santimetrekare)
 Cevap: c

330Soru 84
Basıncı düşük bir akışkanı belli bir rezervuardan veya direkt su şebekesinden alarak kullanım yerlerine basınçlı bir şekilde ileten,işletimini kullanım şartlarına göre tamamen otomatik olarak gerçekleştiren pompa sistemlerine ...... denir. Boşluğa ne gelmelidir?

a. Kriyojenik Tanklar
b. Otoklav Kazanı
c. Boyler Kazanı
d. Hidrofor Sistemi
Formun Altı

Cevap: d

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları