Pazartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı El Aletlerinde Güvenlik Soruları

Sponsorlu Bağlantılar 1


Soru-1
Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-Yapılacak işe uygun olmalı
b-Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı
c-Uygun yerde muhafaza edilmeli
d-Bakımlı olmalı

Cevap b

Soru-2
Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı
b-Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı
c-Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı
d-Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı

Cevap c

Soru-3
Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli
b-Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli
c-Tornavidaya çekiçle vurulmamalı
d-Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı

Cevap bSoru-4
Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı
b-Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalı
c-Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı
d-Anahtar başka amaçla kullanılmamalı

Cevap b


Soru-5
Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı
b-Eğeler manivela gibi kullanılmamalı
c-Küçük eğeler fazla bastırılmalı
d-Eğelerden zımba keski vs. yapılmamalı

Cevap c

Soru-6
Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli
b-Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
c-Keski ve çekiç gevşek tutulmalı
d-Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

Cevap c

Soru-7
Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı
b-Sapsız raspa kullanılmamalı
c-Raspa manivela gibi kullanılmamalı
d-Vücuda doğru raspalama yapılmalı

Cevap d

Soru-8
Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Yapılacak işe uygun seçilmeli
b-Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli
c-Sert çelikten yapılmamalı
d-Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır

Cevap dSoru-9
Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli
b-Uygun havalandırma yapılmalı
c-İş parçası elle tutulmalı
d-Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı

Cevap cSoru 10
Açıklamalardan hangisi rayvallı testere için doğru bir açıklamadır?

a-Rayvallı testere alt ve üst koruyucusuyla beraber kullanılmalıdır.
b-Rayvallı testerede sadece alt koruyucular kullanılır.
c-Rayvallı testereler elektrikle çalışmazlar
d-Rayvallı testere de koruyucular çalışana temas edilerek kullanılırlar.

Cevap a


Soru 11
Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-Yapılacak işe uygun olmalı
b-Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı
c-Uygun yerde muhafaza edilmeli
d-Bakımlı olmalı


Cevap b


Soru 12
Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı
b-Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı
c-Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamak
d-Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı

Cevap c


Soru 13
Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli
b-Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli
c-Tornavidaya çekiçle vurulmamalı
d-Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı

Cevap bSoru 14
Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı
b-Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalı
c-Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı
d-Anahtar başka amaçla kullanılmamalı

Cevap b


Soru 15
Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı
b-Eğeler manivela gibi kullanılmamalı
c-Küçük eğeler fazla bastırılmalı
d-Eğelerden zımba keski vs. yapılmamalı

Cevap c


Soru 16
Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli
b-Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
c-Keski ve çekiç gevşek tutulmalı
d-Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

Cevap c


Soru 17
Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı
b-Sapsız raspa kullanılmamalı
c-Raspa manivela gibi kullanılmamalı
d-Vücuda doğru raspalama yapılmalı

Cevap d

Soru 18
Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Yapılacak işe uygun seçilmeli
b-Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli
c-Sert çelikten yapılmamalı
d-Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır

Cevap d


Soru 19
Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli
b-Uygun havalandırma yapılmalı
c-İş parçası elle tutulmalı
d-Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı

Cevap c

Soru 20

11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 317 'ye göre "...... maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli el aletleri kullanılmayacaktır" cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
            a. Islak           
            b. Kuru           
            c. Kıvılcım çıkartmayacak malzemeden yapılan       
            d. Parlayıcı, patlayıcı 

Cevap d

Soru 21

11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 365'e göre krikolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

            a. Yüklerin kriko ile indirilmesinde gerekli tedbirler alınmalı           
            b. Yükler istenilen yüksekliğe kaldırıldıktan sonra,krikolar dayanıklı ve uygun takozlarla beslenmedikçe bu yüklerin altında veya üstünde çalışılmamalı  
            c. Krikolar,yük kaldırılırken yere sağlam bir şekilde konulmalı        
            d. Krikolar, yük kaldırılırken yatay olarak konulmalı           
Cevap d

Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi bileme ve taşlama çarklarının kullanımında meydana gelen kaza sebepleri arasında yer almaz?

            a. Elektrik motorunun topraklanmaması        
            b. Toz ve çapakların elle temizlenmesi          
            c. Hasarlı çarkların kullanılması        
            d. Sağlam tutulduğundan dengesiz salınımlar yapmaması 

Cevap d

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi matkapların kullanılması sırasında meydana gelebilecek iş kazaları ve sebepleri arasında yer almaz?

            a. Matkap ucunun matkaba gevşek ve uzun bağlanması sonucu ucun yerinden fırlaması   
            b. Matkapla çalışma sırasında kollu elbise giyilmemesi        
            c. Titreşim ve sese karşı iyi korunma sağlanmalıdır  
            d. Malzeme cinsine göre matkap ucu seçilmemesi    

Cevap b

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerinin kullanımı sırasında güvenli bir çalışma yapılabilmesi genelde alınması gereken emniyet tedbirleri arasında yer almaz?

            a. Elektrikli matkap, testere ve taşlama çarkları gibi döner aletleri kullananlar, eldiven (iş eldiveni dışında), kravat, kolye takmamalı, bol elbise giyinmemeli      
            b. Topraklaması yapılmış elektrik motorları kullanılmamalıdır         
            c. Ağır olan elektrikli aletlerin düşürülmesi riskine uygun çalışanlar tedbirli (özel koruyucu ayakkabı giymek vb.) olmalı      
            d. Keski, matkap, bileme, parlatma çarkları ve fırça gibi aletlerin kullanılması sırasında oluşan tozlar için gözlük, yüz siperi vb. kullanılmalı     

Cevap b

Soru 25

11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 359'a göre "El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı tablosu veya en az ....... yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır" cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

            a. 10 santimetre          
            b. 2 santimetre           
            c. 1 santimetre            
            d. 8 santimetre           
Cevap b

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yerlerinde uyulması gereken genel hususlar arasında yer almaz?
.
            a. Aynı tezgahta birden fazla kişi çalışırken tezgahın kontrolü bir kişi tarafından yapılmalı            
            b. Çalışma düzenine uymayan davranışlarda bulunulmamalı, diğer çalışanlar rahatsız edilmemeli veya onların ilgisi dağıtılmamalı     
            c. Çalışır durumdaki tezgah, elle veya gövde ile durdurulmalı          
            d. İş parçasının veya kalıbın emniyetli bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmeli       

Cevap c

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin güvenli kullanımı hakkındaki genel prensipler arasında yer almaz?

            a. El aletleri sürekli bakım isteyen aletler olduğu için, hemen her iş başlangıcında ve bitiminde bu aletlerin sağlamlığı kontrol edilmelidir
            b. Takımlar kullanılmadan önce muayenesi yapılıp gerekli tamiratları yapılmalıdır
            c. İşçi, işin gerektirdiği her aletin kullanımını kendi kendine öğrenmelidir   
            d. Aletler temizlendikten ve gerekenler yağlandıktan sonra yerlerine konmalıdır     
Cevap c

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, eğe kullanımında dikkat edilecek hususlar arasında yer alır?
.
            a. Eğelemede titreşim olmaması için iş parçası mengeneye bağlanmalı        
            b. Eğelemede, bacaklar çabuk yorulmaması için vücudun hareketi sabit olmalıdır  
            c. Eğe talaşları üflenerek dikkatlice temizlenmelidir
            d. Eğe sol el ile tutulur (bu elin dört parmağı alttan, başparmağı da üstten olmak üzere eğe sapı kuvvetlice tutulduktan sonra eğenin dişli kısmı iki el yardımıyla sürtülür)         

Cevap a

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi atölye düzeni ile ilgili dikkat edilecek genel hususlar arasında yer almaz?

            a. Takım dolapları tezgâh aralarındaki geçitleri kapamalı      
            b. Dikine duran malzemelerin devrilmemesi için tedbir almalı         
            c. Malzemeler takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde depo edilmeli      
            d. Tezgâhlar sıkışık ve gelişigüzel yerleştirilmemeli  


Cevap a

Soru30

Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmelidir.
b.İş parçası elle tutulmalı 
c.Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı
d.Uygun havalandırma yapılmalıdır

Cevap b

 Soru 31

Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli
b. Keski ve çekiç gevşek tutulmalı  
c.Keski başında oluşacak zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli
d.Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı

Cevap b Soru 32

Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a. Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalı  
b.Anahtar başka amaçla kullanılmamalıdır
c.Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı
d.Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı

Cevap a

Soru 33

Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a. Vücuda doğru raspalama yapılmalı  
b.Raspa manivela gibi kullanılmamalı
c.Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı
d.Sapsız raspa kullanılmamalı

Cevap a

 Soru 34

Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Eğelerden zımba keski vs yapılmamalı
b.Eğeler manivela gibi kullanılmamalı
c.Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı
d. Küçük eğeler fazla bastırılmalı  

 Cevap d

Soru 35

Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

a.Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı  
b.Bakımlı olmalı
c.Yapılacak işe uygun olmalı
d.Uygun yerde Muhafaza edilmeli

Cevap a

 Soru 36

Manivela ve sökme aletleri ile çalışma  yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Sert çelikten yapılmamalı
b. Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır. 
c.Yapılacak işe uygun seçilmeli
d.Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli

Cevap b


 Soru 37
Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli
b.Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı
c. Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli  
d.Tornavidaya çekiçle vurulmamalı

Cevap c

 Soru 38

Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı
b.Aşınmış ve çizilmiş çekiç kullanılmamalı
c.Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı
d.Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı  

Cevap d

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner