Pazartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı El Aletlerinde Güvenlik Soruları

Sponsorlu Bağlantılar
Soru-1
Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-Yapılacak işe uygun olmalı
b-Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı
c-Uygun yerde muhafaza edilmeli
d-Bakımlı olmalı

Cevap b

Soru-2
Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı
b-Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı
c-Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı
d-Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı

Cevap c

Soru-3
Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli
b-Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli
c-Tornavidaya çekiçle vurulmamalı
d-Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı

Cevap bSoru-4
Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı
b-Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalı
c-Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı
d-Anahtar başka amaçla kullanılmamalı

Cevap b


Soru-5
Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı
b-Eğeler manivela gibi kullanılmamalı
c-Küçük eğeler fazla bastırılmalı
d-Eğelerden zımba keski vs. yapılmamalı

Cevap c

Soru-6
Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli
b-Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
c-Keski ve çekiç gevşek tutulmalı
d-Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

Cevap c

Soru-7
Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı
b-Sapsız raspa kullanılmamalı
c-Raspa manivela gibi kullanılmamalı
d-Vücuda doğru raspalama yapılmalı

Cevap d

Soru-8
Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Yapılacak işe uygun seçilmeli
b-Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli
c-Sert çelikten yapılmamalı
d-Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır

Cevap dSoru-9
Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli
b-Uygun havalandırma yapılmalı
c-İş parçası elle tutulmalı
d-Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı

Cevap cSoru 10
Açıklamalardan hangisi rayvallı testere için doğru bir açıklamadır?

a-Rayvallı testere alt ve üst koruyucusuyla beraber kullanılmalıdır.
b-Rayvallı testerede sadece alt koruyucular kullanılır.
c-Rayvallı testereler elektrikle çalışmazlar
d-Rayvallı testere de koruyucular çalışana temas edilerek kullanılırlar.

Cevap a


Soru 11
Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

a-Yapılacak işe uygun olmalı
b-Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı
c-Uygun yerde muhafaza edilmeli
d-Bakımlı olmalı


Cevap b


Soru 12
Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Aşınmış ve ezilmiş çekiç kullanılmamalı
b-Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı
c-Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamak
d-Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı

Cevap c


Soru 13
Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli
b-Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli
c-Tornavidaya çekiçle vurulmamalı
d-Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı

Cevap bSoru 14
Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı
b-Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalı
c-Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı
d-Anahtar başka amaçla kullanılmamalı

Cevap b


Soru 15
Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı
b-Eğeler manivela gibi kullanılmamalı
c-Küçük eğeler fazla bastırılmalı
d-Eğelerden zımba keski vs. yapılmamalı

Cevap c


Soru 16
Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Keski başında oluşacak çapaklar zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli
b-Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
c-Keski ve çekiç gevşek tutulmalı
d-Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

Cevap c


Soru 17
Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı
b-Sapsız raspa kullanılmamalı
c-Raspa manivela gibi kullanılmamalı
d-Vücuda doğru raspalama yapılmalı

Cevap d

Soru 18
Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Yapılacak işe uygun seçilmeli
b-Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli
c-Sert çelikten yapılmamalı
d-Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır

Cevap d


Soru 19
Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a-Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmeli
b-Uygun havalandırma yapılmalı
c-İş parçası elle tutulmalı
d-Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı

Cevap c

Soru 20

11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 317 'ye göre "...... maddelerin imal edildiği, taşındığı ve depolandığı yerlerde, elektrikli el aletleri kullanılmayacaktır" cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
            a. Islak           
            b. Kuru           
            c. Kıvılcım çıkartmayacak malzemeden yapılan       
            d. Parlayıcı, patlayıcı 

Cevap d

Soru 21

11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 365'e göre krikolarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

            a. Yüklerin kriko ile indirilmesinde gerekli tedbirler alınmalı           
            b. Yükler istenilen yüksekliğe kaldırıldıktan sonra,krikolar dayanıklı ve uygun takozlarla beslenmedikçe bu yüklerin altında veya üstünde çalışılmamalı  
            c. Krikolar,yük kaldırılırken yere sağlam bir şekilde konulmalı        
            d. Krikolar, yük kaldırılırken yatay olarak konulmalı           
Cevap d

Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi bileme ve taşlama çarklarının kullanımında meydana gelen kaza sebepleri arasında yer almaz?

            a. Elektrik motorunun topraklanmaması        
            b. Toz ve çapakların elle temizlenmesi          
            c. Hasarlı çarkların kullanılması        
            d. Sağlam tutulduğundan dengesiz salınımlar yapmaması 

Cevap d

Soru 23

Aşağıdakilerden hangisi matkapların kullanılması sırasında meydana gelebilecek iş kazaları ve sebepleri arasında yer almaz?

            a. Matkap ucunun matkaba gevşek ve uzun bağlanması sonucu ucun yerinden fırlaması   
            b. Matkapla çalışma sırasında kollu elbise giyilmemesi        
            c. Titreşim ve sese karşı iyi korunma sağlanmalıdır  
            d. Malzeme cinsine göre matkap ucu seçilmemesi    

Cevap b

Soru 24

Aşağıdakilerden hangisi elektrikli el aletlerinin kullanımı sırasında güvenli bir çalışma yapılabilmesi genelde alınması gereken emniyet tedbirleri arasında yer almaz?

            a. Elektrikli matkap, testere ve taşlama çarkları gibi döner aletleri kullananlar, eldiven (iş eldiveni dışında), kravat, kolye takmamalı, bol elbise giyinmemeli      
            b. Topraklaması yapılmış elektrik motorları kullanılmamalıdır         
            c. Ağır olan elektrikli aletlerin düşürülmesi riskine uygun çalışanlar tedbirli (özel koruyucu ayakkabı giymek vb.) olmalı      
            d. Keski, matkap, bileme, parlatma çarkları ve fırça gibi aletlerin kullanılması sırasında oluşan tozlar için gözlük, yüz siperi vb. kullanılmalı     

Cevap b

Soru 25

11.1.1974 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde madde 359'a göre "El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, askı tablosu veya en az ....... yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır" cümlesindeki boşluğa, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

            a. 10 santimetre          
            b. 2 santimetre           
            c. 1 santimetre            
            d. 8 santimetre           
Cevap b

Soru 26

Aşağıdakilerden hangisi çalışma yerlerinde uyulması gereken genel hususlar arasında yer almaz?
.
            a. Aynı tezgahta birden fazla kişi çalışırken tezgahın kontrolü bir kişi tarafından yapılmalı            
            b. Çalışma düzenine uymayan davranışlarda bulunulmamalı, diğer çalışanlar rahatsız edilmemeli veya onların ilgisi dağıtılmamalı     
            c. Çalışır durumdaki tezgah, elle veya gövde ile durdurulmalı          
            d. İş parçasının veya kalıbın emniyetli bağlanıp bağlanmadığı kontrol edilmeli       

Cevap c

Soru 27

Aşağıdakilerden hangisi el aletlerinin güvenli kullanımı hakkındaki genel prensipler arasında yer almaz?

            a. El aletleri sürekli bakım isteyen aletler olduğu için, hemen her iş başlangıcında ve bitiminde bu aletlerin sağlamlığı kontrol edilmelidir
            b. Takımlar kullanılmadan önce muayenesi yapılıp gerekli tamiratları yapılmalıdır
            c. İşçi, işin gerektirdiği her aletin kullanımını kendi kendine öğrenmelidir   
            d. Aletler temizlendikten ve gerekenler yağlandıktan sonra yerlerine konmalıdır     
Cevap c

Soru 28

Aşağıdakilerden hangisi, eğe kullanımında dikkat edilecek hususlar arasında yer alır?
.
            a. Eğelemede titreşim olmaması için iş parçası mengeneye bağlanmalı        
            b. Eğelemede, bacaklar çabuk yorulmaması için vücudun hareketi sabit olmalıdır  
            c. Eğe talaşları üflenerek dikkatlice temizlenmelidir
            d. Eğe sol el ile tutulur (bu elin dört parmağı alttan, başparmağı da üstten olmak üzere eğe sapı kuvvetlice tutulduktan sonra eğenin dişli kısmı iki el yardımıyla sürtülür)         

Cevap a

Soru 29

Aşağıdakilerden hangisi atölye düzeni ile ilgili dikkat edilecek genel hususlar arasında yer almaz?

            a. Takım dolapları tezgâh aralarındaki geçitleri kapamalı      
            b. Dikine duran malzemelerin devrilmemesi için tedbir almalı         
            c. Malzemeler takılıp düşme tehlikesi olmayacak şekilde depo edilmeli      
            d. Tezgâhlar sıkışık ve gelişigüzel yerleştirilmemeli  


Cevap a

Soru30

Havyalarla çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Havyalar kullanılmıyorken prizden çekilmelidir.
b.İş parçası elle tutulmalı 
c.Bu işte çalışanların kanda kurşun tahlili yapılmalı
d.Uygun havalandırma yapılmalıdır

Cevap b

 Soru 31

Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli
b. Keski ve çekiç gevşek tutulmalı  
c.Keski başında oluşacak zımpara taşı veya eğe ile temizlenmeli
d.Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı

Cevap b Soru 32

Anahtarlar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a. Anahtar çekerek değil iterek kullanılmalı  
b.Anahtar başka amaçla kullanılmamalıdır
c.Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı
d.Küçük anahtarlar fazla zorlanmamalı

Cevap a

Soru 33

Raspalar ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a. Vücuda doğru raspalama yapılmalı  
b.Raspa manivela gibi kullanılmamalı
c.Raspalar diğer aletlerden ayrı saklanmalı
d.Sapsız raspa kullanılmamalı

Cevap a

 Soru 34

Eğeler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Eğelerden zımba keski vs yapılmamalı
b.Eğeler manivela gibi kullanılmamalı
c.Metal bileziği bulunan sağlam sapları olmalı
d. Küçük eğeler fazla bastırılmalı  

 Cevap d

Soru 35

Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

a.Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı  
b.Bakımlı olmalı
c.Yapılacak işe uygun olmalı
d.Uygun yerde Muhafaza edilmeli

Cevap a

 Soru 36

Manivela ve sökme aletleri ile çalışma  yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Sert çelikten yapılmamalı
b. Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır. 
c.Yapılacak işe uygun seçilmeli
d.Bu aletler kullanılırken kayarak diğer şahıslara zarar verilmemeli

Cevap b


 Soru 37
Tornavida ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli
b.Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı
c. Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmeli  
d.Tornavidaya çekiçle vurulmamalı

Cevap c

 Soru 38

Çekiçle çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisi yanlıştır?

a.Gevşek ve çatlak saplı çekiç kullanılmamalı
b.Aşınmış ve çizilmiş çekiç kullanılmamalı
c.Malzemeyi tutmak için özel tutucu maşalar kullanılmalı
d.Çekiç başı malzemeye paralel şekilde vurulmamalı  

Cevap d

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları