Pazartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı ELEKTRİKLİ ÇALISMALARDA İSG Soruları

Sponsorlu Bağlantılar


İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlık diğer konulara ait soru, cevap ve çözümler için TIKLAYINIZ.
Soru-1
Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en son yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a-Gerilimin Her Yönden Kesilmesi
b-Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
c-Çalışılan yerlerde, işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi
d-Kısa devre etme ve topraklama

Cevap d

Soru-2
Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-42 Volt         b-50 Volt         c-65 Volt         d-110 Volt

Cevap b

Soru-3
Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-380 Volt
b-660 Volt
c-1000 Volt
d-6000 Volt

Cevap c

Soru-4
Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık tesisatı ile hava hatları ise uygun kapasitedeki .......................... ile korunacaktır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a-Sigorta
b-Paratoner
c-Parafudr
d-Akım Trafosu

Cevap c

Soru-5
Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir kesici tipi olan, açma sırasında ark üzerine Sabit basınçlı gaz üflenerek arkı söndürülen, yanmayan, çabuk soğuyan, Dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz hangisidir?

a-SF6               b-Karbondioksit          c-Azot             d-Helyum

Cevap a

Soru-6
Elektrik enerjisi başlı başına bir tehlike kaynağı olup, bu tehlike aşağıdakilerden hangisidir?

a-Yanma
b-Elektrik Çarpması
c-Travma
d-Korkma

Cevap b

Soru-7
Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir?

a-Çarpıntı
b-Heyecan
c-Travma
d-Fibrilasyon

Cevap d

Soru-8
Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?

a-Elektriksel artırma yöntemi
b-Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi
c-Yerel Eş Potansiyel ile koruma yöntemi
d-Koruma sınıfı 2 olan donanım veya bu donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi

Cevap b


Soru-9
Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir?

a-Alternatif Akım
b-Doğru Akım
c-Statik Elektrik
d-Kondansatör

Cevap c


Soru-10
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. inci Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

a-En az 3 veya 4 yıl elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler
b-En az 2 yıllık elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler
c-Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrik İle İlgili mesleki ve teknik öğrenim görenler
d-Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik İle İlgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar

Cevap a

Soru-11
Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 150 KW-400 V Elk. iç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi yetkilidir?

a-1. grup
b-2. grup
c-3. grup
d-4. grup

Cevap a

Soru-12
250-450 kV gerilime yaklaşma mesafesi kaç metredir?

a-2 m
b-2,5 m
c-3 m
d-3,5 m

Cevap d


Soru-13
Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra …………………… temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklanmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a-Kapasitif boşalmayı
b-Akım boşalmasını
c-Statik yük boşalmasını
d-Gerilim boşalmasını

Cevap a
Soru-14
Açık hava elektrik tesisleri en az …………… yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a-180 cm         b-200 cm         c-250 cm         d-300 cm

Cevap a

Soru-15
Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde …………. bağlı olup olmadığı araştırılmalı, ………….. olup olmadığı tespit edilmelidir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a-jeneratör- ters besleme
b-akım-ters besleme
c-jeneratör-akım
d-cihaz-jeneratör

Cevap a

Soru-16
Elektrik iç tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine monte edilmeli, değeri ………….. üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a-24 amper’ in            b-32 amper’ in
c-40 amper’ in            d-60 amper’ in

Cevap b

Soru-17
Elektrik iç tesislerinde Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt’tan yukarı devreleri, yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır?

a-24-50           b-50-100         c-50-120         d-60-120

Cevap c

Soru-18
Hangisi seyyar elektrikli cihazlarda alınması gereken önlem değildir?

a-Nötralizasyon yapılmalı
b-Kaçak akım rölesi olmalı
c-Çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler
d-Sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunmalıdır

Cevap a

Soru-19
Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü hangi periyotta yapılmalıdır?

a-3 ay              b-6 ay              c-1 yıl              d-5 yıl

Cevap b

Soru-20

Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en son yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a-Gerilimin Her Yönden Kesilmesi
b-Çalışılacak yerlerde gerilimin olmadığının kontrolü
c-Çalışılan yerlerde, işletme esnasında gerilim altında bulunması gereken başka yerler varsa bunlarla temasın önlenmesi
d-Kısa devre etme ve topraklama

Cevap d

Soru-21
Tehlikeli   Gerilimin   alt   sınır   gerilim   değeri   aşağıdakilerden hangisidir?

a-42Volt       b-50Volt       c-65 Volt       d-llOVolt


Cevap b

Soru-22

Alçak Gerilim ile Yüksek Gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a-380 Volt       b-660 Volt       c-1000 Volt     d-6000 Volt

Cevap c

Soru-23

Parlayıcı Patlayıcı ve Yanıcı maddelerin imal edildiği işlendiği veya depolandığı yerler yağ, boya ve diğer parlayıcı sıvıların bulunduğu binalar ile üzerinde direk veya sivri çıkıntılar yahut su depoları gibi yüksek yerler bulunan binalar yıldırıma karşı yürürlükteki yönetmelik ve şartnamelere göre yapılacak yıldırımlık   tesisatı   ile   hava   hatları   ise   uygun   kapasitedeki  .........................   ile   korunacaktır.   Cümleyi   tamamlamak   için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a-Sigorta                      b-Paratoner                 c-Parafudr                   d-Akım Trafosu

Cevap c

Soru-24

Son yıllarda büyük kullanım alanı bulmuş olan yeni bir kesici tipi olan, açma sırasında ark üzerine Sabit basınçlı gaz üflenerek arkı söndürülen, yanmayan, çabuk soğuyan, Dielektrik dayanımı yüksek ve zehirsiz olan ancak söndürme anında toz haline geldiğinde zehirli hale geçen temizlik anında lastik eldiven ve maske kullanılması gereken gaz hangisidir?

a-SF6                    b-Karbondioksit           c-Azot               d-Helyum
Cevap a

Soru-25

Elektrik enerjisi başlı başına bir tehlike kaynağı olup bu tehlike
aşağıdakilerden hangisidir?

a-Yanma
b-Elektrik Çarpması
c-Travma
d-Korkma

Cevap b

Soru-26

Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de, atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir?

a-Çarpıntı                    b-Heyecan                  c-Travma                    d-Fibrilasyon

Cevap d


Soru-27

Alçak gerilim tesislerinde dolaylı dokunmaya karşı önemli ve en çok uygulanan, hata akımı ile faaliyete geçen devre elemanları ile sağlanan koruma yöntemi hangisidir?

a-Elektriksel artırma yöntemi
b-Beslemenin otomatik olarak kesilmesi yöntemi
c-Yerel Eş Potansiyel ile koruma yöntemi
d-Koruma sınıfı  2  olan  donanım veya bu  donanıma eşdeğer yalıtım ile koruma yöntemi

Cevap b


Soru-28

Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışı sonucu meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir?

a-Alternatif Akım        b-Doğru Akım             c-Statik Elektrik          d-Kondansatör

Cevap c

Soru-29

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 1. inci Grup için aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

a-En az 3 veya 4 yıl elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler
b-En az 2 yıllık elektrik İle İlgili yüksek teknik öğrenim görenler
c-Ortaokuldan sonra en az 4 veya 5 yıl elektrik İle İlgili mesleki ve teknik öğrenim görenler
d-Lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle elektrik İle İlgili Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar

Cevap a

Soru-30

Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gereği 150 KW-400 V Elk. iç tesisi yapım işlerinde aşağıdaki gruplardan hangisi
yetkilidir?

a-1. grup          b-2. grup         c-3. grup          d-4. grup

Cevap a

Soru-31

250-450 kV gerilime yaklaşma mesafesi kaç metredir?

a-2 m               b-2,5 m           c-3 m               d-3,5 m

Cevap d

Soru-32

Yer altı kablolarında yapılacak bir işlemde, elektrik kesilmesinden hemen sonra ...................... temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri kısa devre edilmeli ve topraklan malıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a-Kapasitif boşalmayı                         b-Akım boşalmasını                                                          c-Statik yük boşalmasını                         d-Gerilim boşalmasını

Cevap a

Soru-33

Açık hava elektrik tesisleri en az...............yükseklikteki duvar veya tel kafes çitle çevrilmiş olmalı, ikaz levhaları takılmalı, giriş kapıları kilitli olmalıdır. Tesislerin içi ve etrafı kuru ottan arındırılmış olmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a-180cm        b-200 cm       c-250 cm        d-300 cm

Cevap a

Soru-34

Elektrik şebekelerinin bakım, onarım, yenileme işlerine başlamadan önce, bu şebekelerden beslenen tüketicilerde .............bağlı olup olmadığı araştırılmalı,..............olup olmadığı tespit edilmelidir. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a-jeneratör- ters besleme
b-akım-ters besleme
c-jeneratör-akım
d-cihaz-jeneratör

Cevap a

Soru-35

Elektrik iç tesislerinde alternatif veya doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kapalı bir tablo içine monte edilmeli, değeri ..............üstünde olan sigortalar en az bir şalter veya  anahtarla kontrol altına alınmalıdır. Cümleyi tamamlamak için aşağıdakilerden en uygunu hangisidir?

a-24 amper' in                    c-40 amper' in
b-32 amper' in                    d-60 amper' in

Cevap b

Soru-36

Elektrik iç tesislerinde Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı alternatif veya doğru akımlı bölümleri gerilimi kaç volt'tan yukarı devreleri, yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır?

a-24-50          b-50-100        c-50-120         d-60-120

Cevap c

Soru-37

Hangisi seyyar elektrikli cihazlarda alınması gereken önlem değildir?

a-Nötralizasyon yapılmalı
b- Kaçak akım rölesi olmalı
c-Çalışanlar, bol ve etekleri geniş elbiseler giymemeliler
d-Sürekli basılması gereken yaylı devre kesicileri bulunmalıdır

Cevap a

Soru-38
Sabit olmayan tesislerde topraklama kontrolü hangi periyotta yapılmalıdır?

a-3 ay            b-6 ay            c-1 yıl            d-5 yıl

Cevap b

Soru-39

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarının oluşum nedenlerinden biri değildir?
            a. Elektrik kısa devreleri        
            b. İzolasyon hataları   
            c. Elektrik iletim hatlarıyla temas       
            d. Elektrik kesintileri 

Cevap d

Soru-40
           
Aşağıdakilerden hangisi sıfırlamanın tanımıdır
            a. Madeni kısımların toprak ile elektriksel bağlantısının yapılması   
            b. Elektrikli makina ve araçların gövde kısımlarının (yani şaselerinin) nötr iletkenine bağlanması 
            c. Devreyi otomatik olarak kesen bir koruma cihazı konulması       
            d. Yerleri değişmeyen sabit elektrikli makina ve araçlarla, elektrik panolarının taban alanına tahta ızgara, lastik paspas konulması       

Cevap b


Soru-41

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            a. 32 Amperin altındaki sigortalar için şalter zorunlu değildir.          
            b. Fişler aynı tesisteki diğer bütün prizlere uyacak şekilde standart şekil ve ebatlarda olmalıdır.     
            c. Çalışanın, nötr telinden kendini izole etmesi gereklidir.    
            d. Fiş ve priz sisteminde akım kontak elemanları, topraklama kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalıdır    

Cevap b

Soru-42

Aşağıdakilerden hangisi yüksek gerilimin tanımıdır?

            a. Etkin değeri 1000 Volt’ un üzerindeki fazlar arası gerilimdir        
            b. Etkin değeri 100 Volt’ un üzerindeki fazlar arası gerilim  
            c. Etkin değeri 300 Volt’ un üzerindeki fazlar arası gerilimdir          
            d. Etkin değeri 500 Volt’ un üzerindeki fazlar arası gerilimdir         

Cevap a

Soru-43

Aşağıdakilerden hangisi elektrikle ilgili risk etmenlerinden biri değildir?
            a. Makina veya aletlerin çıplak metal kısımlarının topraklanmamış ya da gerekli yalıtımın yapılmamış olması            
            b. Çalışanların gerekli talimatları almadan veya görevleri dışında arızaya müdahale etmeleri          
            c. Elektrik tesisatının cins ve hacmine göre yetkili ehliyete sahip kişilerce yapılmaması, bakım ve onarımının sağlanamaması           
            d. Çalışanların veya çalıştıranların işlerini benimsemeleri     

Cevap d


Soru-44

Aşağıdakilerden hangisi alçak gerilimin tanımıdır
            a. Etkin değeri 10000 Volt’ un altındaki fazlar arası gerilim
            b. Etkin değeri 1000 Volt’ un altındaki fazlar arası gerilimdir          
            c. Etkin değeri 2000 Volt’ un altındaki fazlar arası gerilimdir           
            d. Etkin değeri 5000 Volt’ un altındaki fazlar arası gerilimdir          

Cevap bSoru-45

Aşağıdakilerden hangisi elektrik bakım onarım işlerinde alınması gereken güvenlik tedbirlerinden biri değildir?
            a. Baret, yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve iş elbisesi giyilmeli           
            b. Çalışma boyunca ince işler hariç yalıtkan eldivenler çıkarılmamalı          
            c. Yalıtkan bir zemin üzerinde durulmalı      
            d. Sapı yalıtkan aletler kullanılmalı    

Cevap b

Soru-46

Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına karşı alınacak tedbirlerden biri değildir?

            a. Koruyucu Yalıtım  
            b. Yüksek gerilim kullanma   
            c. Topraklama            
            d. Üzerinde durulan yerin yalıtılması

Cevap b

Soru-47

Aşağıdakilerden hangisi elektrik kazalarının oluşum nedenleri sıralamasında diğerlerine göre alt sıralarda bulunmaktadır?

            a. Makina yakınında elektrik kaçağı ile madeni kısımlarının elektirklenmesi sonucu oluşan kazalar           
            b. Elektrik kısa devreleri sonucu oluşan yangınlar    
            c. Enerji iletim hatlarıyla temas sonucunda oluşan kazalar   
            d. İzolasyon hatalarından oluşan hatalar       

Cevap b

Soru-48

Aşağıdakilerden hangisi elektrikle ilgili kazalarda etken faktörlerden biri değildir?

            a. Giyilen giyisinin cinsi        
            b. Akım büyüklüğü ve şiddeti           
            c. Tehlikeli akımın cinsi         
            d. Akımın etki yaptığı süre     

Cevap a

Soru-49

Gerilim altındaki kısımların dokunmaya karşı gerilimi kaç Volt'tan yukarı olan alternatif veya kaç Volt' tan yukarı olan doğru akımlı bölümleri devreleri yalıtılmış olmalı ya da doğrudan doğruya dokunmaya karşı korunmuş olmalıdır.

a.20-50
b.32-150
c. 50-120  
d.50-150

Cevap c

Soru-50

Atmosferde doğal elektriklenme sonucu bulutla yer arasında bir elektrik boşalmasına ne denir?

a.Gök gürültüsü
b.Paratoner
c.Şimşek
d. Yıldırım  

Cevap d

Soru-51

Depoların parlayıcı sıvılarla doldurulması ve boşaltılmasında araç ile depo arasında topraklama hattı bağlantısı yapılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

a.Çalışanları elektrik çarpmalarına karşı korumak
b.Elektrik enerjisinden tasarruf sağlamak
c. Statik elektriklenmeyi önlemek  
d.Depoları korozyona karşı korumak

Cevap c

Soru-51

Aşağıda verilen elektrik kaynağı işlerinde güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a. Yanıcı maddeler yakınında elektrik kaynağı yapılmamalıdır   ← Yanlış cevap
b.Elektrik kaynak makinelerinin şalteri, makineden ayrı bir kısımda bulunmalı, kablolar sağlam şekilde tespit edilmiş olmalı
c.Besleme ve kaynak kabloları, üzerinden taşıt geçmesi halinde zedelenmeyecek ve bozulmayacak şekilde korunmalı
d.Elektrik kaynak işlerinde ehil kaynakçılar çalıştırılmalı

Cevap bSoru-52
Bir pilde akım, gerçekte akış yönü aşağıdakilerden hangisidir?

a.- uçtan + uça
b.- uçtan - uça
c.+ uçtan + uça
d. + uçtan - uça  
Cevap a

Soru-53

Alçak gerilim etkin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a.1000 V üstü
b.1000 V dahil üstü
c.1000 V a kadar
d. 1000 V dahil altı  

Cevap d

Soru-54

Yer değiştirebilen işletme elemanlarının topraklama tesisatı periyodik olarak en az hangi sürede yetkili teknik elemanlar tarafından muayene ve ölçümleri yapılmalıdır?
a.2 yıl
b.3 ay
c. 1 yıl   
d.6 ay

Cevap d


Soru-55

Enerji nakil ve dağıtım hatlarının topraklamaları en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

a.6 ay
b.1 yıl
c.2 yıl
d. 5 yıl  

Cevap d


Soru-56

Alçak gerilimli tesislerde yapılacak işlere girişilmeden önce gerilim kesilmelidir. Ancak zorunluluk hallerinde, çalışma müsaadesi veya hizmet talimatında sayılan şartlar dahilinde ve aşağıdaki hususlara hangisine uyularak çalışma yapılması zorunlu değildir?

a. Platformu olmayan bir direğe çıkılmasını icap ettiren bir işlem veya diğer işlerde yalıtkan bir eşya üzerinde durulmalısına gerek yoktur.   ← Doğru cevap
b.Nötr teli dahil işyerine yakın olan gerilim altındaki diğer iletkenlerden çalışanın kendisini önceden izole etmesi sağlanmalıdır
c.İyi durumda bulunan yalıtkan eldivenler ve sapı yalıtkan aletler kullanılmalı
c.Çıplak iletkenler civarında çalışırken baret, yalıtkan altlıklı iş ayakkabısı ve iş elbisesi giyilmeli

Cevap a


Soru-57

Don halinde bir ağaç direğe çıkılmadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılırsa yanlış olur?
aSağlam olduğundan emin olunmadıkça çıkılmamalı
b.Direğin kaldırma çatalları, payanda veya lenteleme gibi başka bir vasıta ile kuvvetlendirilmesi sağlanmalı
c.Dip kısmı en az 20 santimetre kazılıp çürüme olup olmadığı muayene edilmeli
d. Bir çekiç ile dip tarafına vurulmak suretiyle dolgun ve tınlayan bir ses çıkarıp çıkarmadığı kontrol edilmeli  

Cevap d

Soru-58

Güvenlik transformatörü kullanılması halinde çıkış devresine en fazla kaç adet elektrikli el aleti bağlanabilir?

a. 1  
b.10
c.3
d.5

Cevap a

Soru-59
Tevzi tabloları için aşağıda verilen güvenlik tedbirlerinden hangisi yanlıştır?

a.Çalışanların erişebileceği yerlerde bulunanların kontrol tertibatı ile benzeri tesisat, kilitli dolap veya hücre içinde olmalı
b.Metal gövdesi topraklanmalı diğer gerilim altında olmayan metal bölümleri topraklanmamalı  
c.Sigorta, şalter ve anahtarların üzerine, kumanda ettiği yeri gösteren etiketler bulunmalı
d.Tozlu ve nemli yerlerde tamamen sızdırmaz biçimde kapalı dökme demir ya da çelik saçtan yapılmalı
Cevap b

Soru-60

Aşağıda verilen elektrikli el aletleri özelliklerinden hangisi yanlıştır?

a.Elektrikli el aletleri kendi özel gayeleri için doğru olarak ve kendi kapasiteleri içinde, aşırı zorlanmalara başvurulmadan kullanılmalı
b. Taşınabilir ağır elektrikli aletlerin bir yerden diğer bir yere taşınması özel sapan veya askılarla yapılmalı ve bu sapan askılar çalışma sırasında kullanılmalıdır  
c.Taşınabilir elektrikli el aletlerinin sapları yeterli cins ve kalınlıkta akım geçirmeyen maddeyle kaplı olmalı
d.Elektrikli el aletleri kullanılmadan önce yetkili kimseler tarafından kontrol edilmeli

Cevap b


Soru-61

Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı maddeler bulunan yerlerde, aydınlatma devresi de dahil olmak üzere elektrik tesisatı en fazla ne kadar süreler içinde muntazaman ehliyetli elemanlar tarafından kontrol ve bakıma tabi tutulmalıdır?
a. 6 ay  
b.3 ay
c.1 yıl
d.2 yıl

Cevap c

Soru-62

Teknik ve işletme bakımından dokunmaya karşı koruma yapılamazsa aşağıdaki alınacak emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
a.Tesisin uygun yerlerine gerekli ikaz levhaları asılmalı
b.Yalıtılan çalışma zemininin izolasyon direnci ölçülerek uygunluğu tespit edilmeli
c. Yalıtkan ayakkabı kullandırılmamalı  
d.Çalışma zeminini yalıtılmalı

Cevap c

Soru-63

Yüksek gerilim tesislerine ayrılan ve işletilen yerlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi yanlıştır?

a. Buralarda çalışanlar, buralarda giyinip soyunmalı  
b.Kapıları kilitli tutulmalı ve ilgisiz kişilerin girmeleri önlenmeli
c.Bu yerlerin kapısına giriş yasağını bildiren ikaz levhası asılmalı
d.Küçük boyutlu elektrik gereçlerinden başka eşya konulmamalı

 Cevap a


Soru-64

Parlayıcı gaz veya buharların havaya karışması ile patlama tehlikesi bulunan yerlerdeki elektrik alet ve teçhizatı için aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?
a.Alev geçirmez cihazların üzerinde yapılacak herhangi bir onarım veya değişiklik bu cihazların ilk güvenlik durumlarını bozmayacak veya azaltmayacak şekilde yapılmalı
b.Elektrik tesisat boruları tehlike alanına girdikleri noktada alev sızdırmaz buatlarla donatılmalı
c. Elektrik alet ve teçhizatı tehlikeli anında ani müdahaleler için alanın içinde kurulmalı   d.Alev geçirmez cihazlar için kullanılacak iletkenler eksiz borular içinde bulunmalı

Cevap c

Soru-65

Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan diğer koruyucu tertibat en az hangi sürelerde periyodik olarak ehliyetli elektrikçi tarafından kontrol edilerek, belgelendirilmelidir?

a.1 yıl  
b.2 yıl
c.6 ay
d.3 ay

Cevap a

Soru-66

Aşağıdaki Fiş-Priz Sistemleri ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

a.Fişler, aynı tesiste kullanılan farklı gerilimler için kullanılan prizlere sokulmayacak yapı ve özellikte olmalı
b.Kırık ve çatlak fiş-prizler kullanılmamalı
c. Fiş ve priz sisteminde topraklama kontak elemanları akım kontak elemanlarından sonra bağlantıyı sağlamalı  
d.Ara fiş-priz düzenlerinin yalıtkan düzenekleri uygun şekilde korunmalı

Cevap c

Soru-67

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlerle bu maddelerin yakınındaki yerlerde statik elektrik yüklerinin meydana gelmesine karşı aşağıda verilen güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a. İyonizasyon  
b.Ayırıcı transformatör
c.Topraklama
d.Nemlendirme

Cevap b
Soru-68

Kapasitif boşalmayı temin için, üzerinde çalışılması gereken kabloların bütün iletkenleri için aşağıda yapılması gereken işlerden hangisi yanlıştır?

a.Yeniden gerilim altına girme tehlikesini önlemek için gerilim vermeye elverişli bulunan bütün ayırıcılar kapalı durumda kilitlenmiş olmalı  
b.Kısa devre edilmeli ve topraklanmalı
c.Kısa devre ve topraklama işlemi çalışma yerinin en yakın kısımları üzerinde ve bu yerin her iki ucunda yapılmalı
d.Sözlü olarak telefon veya telsizle verilen talimatlar tekrar ettirilmeli, yanlış anlamalara ve hatalı manevra yapılmasına meydan verilmemelidir

Cevap a

Soru-69

Taşınabilir çıplak metal kısımlı elektrikli el aletlerinin aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a.Yüksek amperajlı prizler üzerinde ayrıca bir şalter bulundurulmalı
b.Besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama iletkeni ile topraklanmalı
c.Topraklanmaları, topraklama elemanı bulunan fiş ve prizlerle yapılmalı
d. Kablolar dağınık bulundurulmamalı, geçitlerde zeminden geçirilmeli  

Cevap d

Soru-70

Elektrik iç tesislerinde alternatif ve doğru akım devrelerinde kullanılan sigortalar kaç amperin üzerinde en az bir şalter veya anahtarla kontrol altına alınmalıdır.

a.40 amper
b.24 amper
c. 32 amper   
d.60 amper

Cevap c

Soru-71

Transformatör, kondansatör ve benzerlerinin konulduğu işyerlerinde aşağıdaki alınacak güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a. Transformatörler ve kondansatör merkezlerindeki diğer yüksek gerilim cihazları açıkta olmalı  
b.Yeteri kadar havalandırılması sağlanmalı ve duvarları ile kapıları yangına dayanıklı olmalı
c.Soğutmalı transformatörleri yanabilir malzemelerden yeteri kadar uzakta bulunmalı
d.Şarj kalıntılarını önleyecek şekilde bağlanmış ve kontrol edilmiş olmalı

Cevap a
Soru-72

Kurşun-asitli sabit akümülatör tesisleri için aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

a.Anahtar, priz vs. gibi alevlenmeye sebep olabilecek kıvılcım çıkaran elektrik araçları akü odalarının dışına konulmalıdır
b.Kuru havalı, serin ve sarsıntısız olmalı, sıcaklık değişmelerinden korunmalı
c. Kapılar içeri doğru açılacak şekilde yapılmalıdır   ← Doğru cevap
d.Tabanı aside dayanıklı malzemeden yapılmış, iyi havalandırılmış olmalı

Cevap c

Soru-73

Elektrik üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin topraklama tesisatı, hatlar hariç en fazla hangi sürelerde muayene, ölçme ve denetlemeye tabi tutulmalı, ölçüm sonuçları kaydedilmelidir?

a.1 yıl
b. 5 yıl  
c.2 yıl
d.6 ay

 Cevap c


Soru-74

Sigortalar değiştirilmeden önce yapılacak aşağıdaki işlerden hangisi yanlıştır?

a.Gerilim yokluğu kontrol edilmeli
b.Gerilim dışı bırakılmalı
c.Sigorta gerilim dışı bırakılamıyorsa, kesicilerle devrenin kesilmesi sağlanmalı
d.Sigortanın yeniden yanması ihtimali göz önüne alınarak tel sarılarak köprülenmiş sigortalar kullanılmalı  

Cevap d

Soru-75

Statik elektik birikmelerine karşı alınacak aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi yanlıştır?

a.Yük gidericileri ve nötralizatörler koymak
b.Lastik tekerlekler üzerinde hareket eden tankerler yüklü oldukları statik elektrikten tamamen arındırılmadıkça dolum yerlerine sokulmamalı
c.Sentetik akaryakıt kapları iletken maddelerle kaplanmamalı
d. Titan, Alüminyum ve Magnezyum ince tozlarının taşındığı yerlere statik elektrik dedektörleri konulmalı  

Cevap c

  
Soru-76

Yüksek gerilim tesislerinde çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki tedbirler hangisinin ilk önce yapılması gerekir?

a.Üzerinde çalışma yapılmalı teçhizatı gerilimsiz bırakmak için kesiciler ve ayırıcılar açılmalıdır
b.Kesici ve ayırıcının her fazının açık olduğu gözle ve araç ile teker teker kontrol edilmeli
c.Kilitleme tertibatı mevcut değilse, kesici ve ayırıcının yanında bir nöbetçi bulunmalı
d. Görev Emri ve Çalışma Müsaadesi Formu düzenlenmeli, çalışma yapılacak tesisin özelikleri çalışanlara bildirilmeli  
Cevap dEtiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları