Salı

İş Güvenliği Uzmanlığı ERGONOMİ Soruları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Soru-1
Hangi seçenekte verilen bilgi Ergonomi tanımı için doğru değildir?

a-Ergonomi, sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir.
b-Ekipman tasarımıyla ilgili insanoğlunun yapabilirliklerini, sınırlarını ve diğer özelliklerini içeren bilgi bütünüdür.
c-İşin insana göre tasarlanmasıdır.
d-İşçilerin uymaları gereken iş güvenliği ilkeleridir.

Cevap d

Soru-2
Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi’nin amaçlarından biri değildir?

a-Çalışanların moral ve motivasyonlarını azaltmak
b-Verimliliği artırmak
c-Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak
d-İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak

Cevap a

Soru-3
Hangisi Ergonomik yaralanmaların etkileyebileceği vücut bölümlerindendir?

a-Böbrekler
b-Kalp
c-Beyin
d-Kas ve eklemler

Cevap d

Soru-4
Hangisi ergonomik risk faktörlerinden biri değildir?

a-Vücudumuzu dinç ve zinde tutmak için spor yapmak
b-Aşırı tekrarlı hareketler
c-Yüksekliği bele kadar olan yükleri taşımak
d-Belden eğilerek iş yapmak

Cevap a

Soru-5
Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür?

a-Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak
b-Belden eğilerek bobin veya malzeme almak
c-Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak
d-Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak

Cevap d

Soru-6
Hangi ifade bel yaralanmalarından korunmak için doğrudur?

a-Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek
b-El arabaları iterek taşımak
c-Belden yükle birlikte dönüş yapmak
d-Kaldıramayacağınız kadar ağır yükleri taşımak

Cevap b

Soru-7
Üst beden zorlanmalarında hangi faktörün etkisi yoktur?

a-Gece çalışmak                     b-Uygulanan güç
c-Tekrar sayısı            d-Duruş

Cevap a

Soru-8

Çalışma sisteminin Ergonomisinde, birbirini izleyen adımları sırası nasıl olmalıdır?

            a. Dayanabilirlik- kendini gerçekleştirebilirlik-kabul edilebilirlik-hoşlanılabilirlik-
            b. Kabul edilebilirlik- dayanabilirlik-hoşlanılabilirlik-kendini gerçekleştirebilirlik  
            c. Dayanabilirlik-kabul edilebilirlik-hoşlanılabilirlik-kendini gerçekleştirebilirlik 

            d. Dayanabilirlik- hoşlanılabilirlik- kabul edilebilirlik-kendini gerçekleştirebilirlik

Cevap c

Soru-9
           
Hem oturmaya hem de ayakta durmaya elverişli işlerde, çalışma yüksekliği hangi yüksekliğe göre ayarlanmalıdır.

a. Hem oturmaya hem ayaktaki yüksekliği   
b. Ayakta durma halindeki yüksekliğe 
c. Yürüme halindeki yüksekliğe       
d. Uzanma halindeki yüksekliğe

Cevap b
           

Soru10

İş yerinde fizyolojik ve biyomekanik sınırlamalara da uyularak iç ölçülerin tespitinde, insanın ya da vücudun belli bir kısmının sığacağı en küçük ölçüler için en büyük vücut ölçüsü yüzde kaç alınır?

            a. 90   
            b. 100
            c. 95 
            d. 50   

Cevap c


Soru11

Sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?

            a. 1-2  
            b. 30-40         
            c. 3-5 
            d. 10-20

Cevap c
           
Soru-12

Oturarak iş görenin en az kaç dakikar ayakta iş görmesi gerekir?

            a. 20   
            b. 30 

            c. 10   
            d. 50   

Cevap b

Soru-13

Ayakta iş görenin en az ne kadar oturarak iş görmesi gerekir?
           
           a. 20    
            b. 30 
            c. 10   
            d. 50   

Cevap b

Soru-14

Dış (maksimum) ölçülerin tespitinde, iş görenin erişmesi gereken işlem alanları için ele alınan ölçü aralığında en küçük boyutlu kişinin de zorlanmadan ulaşabileceği en büyük vücut ölçüsü yüzde kaç alınır.

            a. 1     
            b. 5 
            c. 50   
            d. 10   
Cevap b

Soru-15

Sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur?

            a. 8-10 
            b. 1-2  
            c. 30-40          
            d. 10-20         
Cevap  a

Soru-16

 “Vücut ölçüleri bilimi” olarak hangi bilim dalının diğer adıdır?

            a. Tıp  
            b. Anotomi    
            c. Ergonomi   
            d. Antropometri 
Cevap d

Soru-17

Avrupa’da Ergonomi olarak adlandırılan bilim dalı Amerika’da hangi adla adlandırılmaktadır.

            a. Antropometri         
            b. İnsan Endüstrisi    
            c. İnsan Mühendisliği 
            d. Gonomi     

Cevap c

Soru-18

Üst beden zorlamalarında hangi faktörün etkisi yoktur?

a.Duruş
b. Gece çalışmak  
c.Uygulanan Güç
d.Tekrar Sayısı

 Cevap b

Soru-19

Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir?

a.İş-koşullu
b. Spontan  
c.Maskelenmiş
c.Önceden programlanmış

Cevap b

Soru-20

Hangisi ergonomik risk faktörlerinden biri değildir?

a.Sıcaklık, titreşim, aydınlık ve gürültü gibi çevresel faktörler
b.Belden eğilerek iş yapmak
c. Vücudumuzun dinç ve zinde tutmak için spor yapmak 
d.Aşırı tekrarlı hareketler
Cevap c


Soru-21

Aşağıdakilerden hangisi yorgunluk yapmaz?

a.Donuk iş ortamı
b.Spor yapmak  
c.Çalışma hızı çok yavaşsa
d.Çok az motivasyon

Cevap b

 Soru-22

Bel üst gövde aralığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg bir yükü kaldırırsa, sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır?

a.550 kg
b.5 kg
c.250 kg
d. 55 kg  

Cevap a


Soru-23


Hangi seçenekte verilen bilgi ergonomi tanımı için doğru değildir.

a.İşçilerin uymaları gereken iş güvenliği ilkeleridir.
b. İşin insana göre tasarlanmasıdır.   ← Yanlış cevap
c.Ergonomi sistemler ile onları işleten ve bakımlarını yapan insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilenen bir uygulamalı bilimsel/mühendislik disiplinidir.
d.Ekipman tasarımıyla ilgili insanoğlunun yapabilirliliklerini sınırlarını ve diğer özelliklerini içeren bilgi bütünüdür.

Cevap a

Soru-24

Hangi ifade bel yaralanmalarından korumak için doğrudur?

a.Belden eğilerek yük kaldırmak ve indirmek
b.Kaldıramayacağımız kadar ağır yükleri taşımak
c.Belden yükle birlikte dönüş yapmak
d.El arabaları iterek taşımak  

Cevap d


Soru-25

  
Hangisi Ergonomik yaralanmaların etkileyebileceği vücut bölümlerindendir?

a.Kalp
b.Böbrekler
c.Beyin
d. Kas ve eklemler 

Cevap d


Soru-26

Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi'nin amaçlarından biri değildir?

a. Çalışanların moral ve motivasyonunu azaltmak  
b.Verimliliği artırmak
c.Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak
d.İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak

Cevap a

Soru-27

Hangi işi yaparken belden yaralanma veya rahatsızlanma riski en düşüktür?

a.Uzun süre, hareketsiz ve ara vermeden oturarak çalışmak
b.Belden eğilerek bobin veya malzeme almak
c.Belimizi ve sırtımızı eğip bükmeden, dizlerimizi bükerek ve dengeli olarak hafif yükleri kaldırmak  
d.Uzun süre kollarımızı başımız üzeri seviyeye uzatarak iş yapmak

Cevap c
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

 1. Soru-26

  Aşağıdakilerden hangisi Ergonomi'nin amaçlarından biri değildir?

  a. Çalışanların moral ve motivasyonunu azaltmak
  b.Verimliliği artırmak
  c.Kas ve eklem yakınmalarını azaltmak
  d.İşin gerekleri ile çalışanın kapasitesinin uyumunu sağlamak

  Cevap a


  Bu yukarıda belirtiğim sorunun doğru cevabı nedir acaba kafam karıştı?

  YanıtlaSil

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner