Cumartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı İŞ EKİPMANLARININ TASARIM, İMALAT VE KULLANIMINDA GÜVENLİK Soruları

Sponsorlu Bağlantılar


İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlık diğer konulara ait soru, cevap ve çözümler için TIKLAYINIZ.
Soru 1
Bir iş makinesi park edildiğinde ne yapılmaması gerekir?

a-Basıncı boşaltılır                             b-Motor stop edilir
c-Boşa alınır                                       d-Frenleri çekilir

Cevap: a

Soru 2
Loder Buldozer iş makinası kullanan operatörlerin sahip olması gereken sürücü ehliyet aşağıdakilerden hangisidir?

a-B sınıfı         b-G sınıfı        c-F sınıfı         d-D sınıfı

Cevap: b

Soru 3
İş ekipmanlarında hangisi önceliklidir?

a-Basınç          b-Hız               c-Durdurma                d-Çalıştırma

Cevap: c

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kumanda cihazları için doğru değildir?

a-Kumanda cihazları tehlikeli bölgenin içine yerleştirilmelidir.
b-Makine devreye girmeden önce sesli ve ışıklı ikaz sistemi olmalıdır.
c-Tehlikeye maruz kalan işçilerin korunabilmesi için yeterli zaman ve imkan olanağı vermelidir.
d-Kumanda sistemleri sadece bilerek ve isteyerek kullanılabilecek şekilde dizayn edilmedir.

Cevap: a


Soru 5
Kumanda sistemlerinin bilerek ve isteyerek kullanılma özelliği aşağıdakilerden hangisinde geçerli değildir?

a-Ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında
b-Hızda değişiklikler yapılırken
c-Basınçta değişiklikler yapılırken
d-Otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresinde

Cevap:d


Soru 6

Hangisi birden fazla işçinin bulunduğu forkliftler için geçerli değildir

a-Şoför kabininde ehliyetli kişi oturacak
b-Sürücü için kabin olacak
c-Devrilme halinde kişilerin zarar görmemesini sağlayacak şekilde olacak
d-Şoför kabininde baret takılması zorunludur

Cevap: d

Soru 7
İşyerinde kullanılan motorlu araçlarla ilgili hangisi yanlıştır

a-Geri gelirken ışık ve ses sinyali verecek
b-Operatörün önünü görmediği durumlarda otomatik olarak çalışan ışık ve ses sinyali olacak
c-Tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olacak
d-Çalıştırma sistemleri, durdurma sistemlerine göre öncelikli olacaktır

Cevap:d

Soru 8
İş ekipmanlarının kumanda cihazlarında zorunlu haller dışında aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

a-Tehlikeli bölge dışına yerleştirilmeli
b-Açıkça görülebilir ve tanınabilir olması
c-İstem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmamalı
d-Çalıştırılması veya durdurulması sırasında doğabilecek tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olmalı

Cevap:a


Soru 9
İş ekipmanları ile yapılan hangi tür çalışmalarda sertifikalı eleman bulundurma yükümlülüğü vardır?

a-İş ekipmanlarının çalıştırılması durdurulması
b-İş ekipmanlarının sergilenmesi
c-İş ekipmanlarının kullanım talimatı hazırlanması
d-İş ekipmanlarının satış ve pazarlanması

Cevap: a

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanı imalatçılarının sorumlulukları arasındadır?

A:        İş ekipmanlarının tasarım ve imalat kriterleri yönünden bilimsel verileri taşıyor olmasına dikkat etmelidir
B:        İş ekipmanlarının güç, kapasite, dayanıklılık, sorunsuzluk etiketlemelidir
C:        İş ekipmanlarının ömür limitlerine uygunluğu etiketlemelidir
D:        İş ekipmanlarının çalışma talimatlarında belirtmelidir
E:        Hepsi

Cevap: E

Soru 11

Makineyi işletmeye alma ve kullanma bilgilerinde neler yer almalıdır?

A:        Basit arızaların tespitine ilişkin uyarılar ve arıza giderme bilgileri
B:        Çalıştırma öncesi kontrolünün yapılması ve çalıştırma yöntemi
C:        İmalatçı firmadan alınan mal alım faturasının aydıntıları
D:        Makinenin takma – sökme işlemlerinin yapılması
E:        Yardımcı aparat ve takımların sökülüp takılmasına dair bilgiler

Cevap: C

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgâhlarda uyulması gereken güvenlik önlemlerinden değildir?

A:        Makine çalışır durumdayken terk edilmemelidir.
B:        Makine çalışırken çevre ile ilgilenilmemeli, dikkatin dağılmasına mani olunmalıdır.
C:        Makinelerin aralarında en az 6 metre mesafe bulunmalıdır.
D:        Uygun iş elbisesi giyilmeli, gerekiyorsa koruyucu gözlük kullanılmalıdır
E:        Yeterli düzeyde genel ve özel aydınlatma bulunmalıdır.

Cevap: C

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi makine ve tezgâhlarda uyulması gereken güvenlik önlemlerinden değildir?

A:        Her makinenin çalıştırma, kullanma ve kapatma talimatı olmalıdır.
B:        Makineler amacı dışında farklı yöntemler için kullanılmamalıdır.
C:        Makinenin operatörü kendi güvenliğinin ve yakın çevresinde çalışanların güvenliğine dikkat etmelidir.
D:        Makineyi; sorumlusu dışında da işveren talimatı ile tüm personel kullanabilir.
E:        Tehlikelere karşı makinenin tüm etkileme alanı içerisinde önlem alınmalıdır.

Cevap: D

 Soru 14

Kompresör dairesi elektrik tesisatının özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a.İmalatçıların önerilerine uygun pano ve tesisat hazırlanmalıdır.
b.Tesisat yetkili elektrikçilere yaptırılacak ve periyodik bakım ve kontrolleri yapılacaktır.
c.Kumanda panosu tehlike bölgesinin dışına yerleştirilmelidir.
d. İşletme topraklama hattı ile tank gövdesi arasında bağlantı oluşturulmalıdır.  

Cevap: d

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kompresör dairesinde uyulması gerekli güvenlik kurallarından biri değildir?

a. Kompresör dairesi çalışanlardan 15 metre uzakta yerleştirilecektir.   b.Kompresörlerin temiz hava emmesi sağlanmış olacaktır.
c.Kompresör dairesi kumanda panosu tehlike bölgesi dışına yerleştirilmiş olmalıdır.
d.Kompresörler patlamalara dayanıklı ayrı bir bölüme yerleştirilecektir.

Cevap: a

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kompresör basınçlı hava tanklarında bulunması gerekli güvenlik cihazlardan biri değildir?

a.Uzaktan durdurma sistemi
b.Seviye göstergesi  
c.Su tahliye sistemi
d.Manometre

Cevap: bSoru 17

Aşağıdakilerden hangisi,  basınçlı hava tesisatında kullanılan hava tanklarının kullanım amaçlarından birisi değildir?

a.Çıkış havasının sıcaklığını düşürmek
b. Havanın şartlanmasını sağlamak   ← Doğru cevap
c.Basınç dalgalanmalarını önlemek
d.Kompresörün sık sık devreye girmesini önlemek

Cevap: b

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kazanlar ile yapılan çalışmalarda alınması gerekli güvenlik tedbirlerinden biri değildir?

a.Kazan dairesi elektrik sistemi exfroop özellikli olarak kurulacaktır.   
b.Patlayıcı, parlayıcı veya kolay yanıcı maddelerle çalışan işyerlerindeki kazan dairelerinin diğer atölyelere açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.
c.Kazanların görünür yerine imalatçı tarafından kazanı tanıtıcı bilgi plakası konulacaktır.
d.Her çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bunların malzeme ve teçhizatı, fennin, tekniğin ve kullanılacağı işin gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olacaktır.

Cevap: a

Soru 19

Kazan dairesinin yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

a.Kazan dairesi drenaj sistemi ile donatılacaktır.
b. Kazan dairelerinin dışarı açılan pencere ve kapıları bulunmayacaktır.  
c.Kazan dairelerinin tavanı gerektiğinde kazan üzerinde çalışmayı kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır.
d.Kazan daireleri sürekli havalandırılacaktır. Tabii havalandırmanın yeterli olmadığı hallerde uygun aspirasyon tesisatı yapılacaktır.

Cevap: b

Soru 20

İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan kumanda cihazları…………………hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır. Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A:        İstem dışı
B:        Hatalı
C:        Tehlikeli
D:        Cihazın kumandasındaki

Cevap: A

Soru 21

İş ekipmanlarının çalıştırma ve durdurma sistemlerinde öncelik hangisindedir?

A:        çalıştırma sisteminde
B:        Durdurma sisteminde
C:        İkisi de önceliklidir
D:        ikisinin de önceliği yoktur

Cevap: B

Soru 22

İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerden olan aşağıdaki koruyucular ve koruma donanımı ile ilgili özelliklerden hangisi yanlıştır?

A:        Sağlam yapıda olmalı
B:        İlave tehlike yaratmamalı
C:        Kolayca yerinden çıkarılacak veya etkisiz hale getirilecek şekilde olmalı
D:        tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunmalı

Cevap: C

Soru 23

Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp- takılabilir iş ekipmanlarının ……………………. dikkate alınarak ön görülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve karalı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. Cümlesini tamamlamak için noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

A:        Aksesuarları da
B:        Zemin özellikleri de
C:        Yük kaldırma kapasitesi de
D:        Kaldırılacak yükler de

Cevap: BSoru 24

Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili olarak düşmeleri önleyen toplu korumaya yönelik koruyucular nerelerde kesintiye uğrayabilir?
A:        Kaldırma araçlarının bulunduğu yerde
B:        Çatılarda
C:        Seyyar ve sabit merdiven başlarında
D:        katlar veya ara geçişler arasındaki geçişlerde

Cevap: C

Soru 25

Halat kullanılarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümlerden olan “işçilere, çalışma halatına bağlı ……………………. verilecek ve kullandırılacaktır.” Cümlesini tamamlamak için noktalı yere hangisinin gelmesi uygundur?

A:        Paraşütçü tipi emniyet kemeri
B:        Emniyet kemeri
C:        Güvenlik halatı
D:        Halat tutucu

Cevap: A

Soru 26

İş ekipmanı kontrolünde ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

A:        Yetkili teknik eleman temin edilmesi
B:        Kontrol, ölçüm, test usul ve tekniğinin belirlenmesi
C:        Testte kullanılacak cihaz ve aletlerin temin edilmesi
D:        Kontrol periyotlarının belirlenmesi

Cevap: B

Soru 27

"İş yerinde herhangi bir soruna yönelik, hazırlanacak eylem planı güvenlik önlemleri açısından en az ....., kontroller için en az ....., eğitim için en az ..... ve uyarı-ikaz için en az ..... gibi oranlar dahilinde bir kompozisyonda gerçekleştirilmelidir." cümlesinde boşluklara gelecek uygun değerler, aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
            a. %30, %30, %30, %10    
            b. %25, %25, %25, %25    
            c. %30, %30, %20, %20    
            d. %40, %30, %20, %10    

Cevap: d

Soru 28

Aşağıdaki şartlardan hangisi, kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa geçerli değildir?

            a. Ekipmanda yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır           
            b. Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınacaktır        
            c. Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde manuel olarak duracak şekilde olacaktır 
            d. Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, normal şartlarda çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olacak, bunun sağlanamadığı hallerde diğer uygun araçlarla çarpma riski kontrol altına alınacaktır

Cevap: c

Soru 29

İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gereklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
.
            a. İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir          
            b. İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçaları, işçilerin teması veya yaklaşması riskine karşı korunacaktır
            c. İş ekipmanına ait ikaz donanımları yalnızca yetkili uzmanlar tarafından kolay algılanır ve anlaşılır olacaktır    
            d. Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olacaktır     

Cevap: c

Soru 30

İş kazasının oluşmasında iki temel unsur aşağıdakilerden hangisidir?

            a. Riskli durum ve riskli hareket  
            b. Tehlikeli durum ve tehlikeli hareket   
            c. Kuralsızlık            
            d. Dikkatsizlik          

Cevap: b

Soru 31

Aşağıdakilerden hangisi işçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında alınacak önlemler arasında yer almaz?

            a. Kabin içinin dış ortamla bağlantısı önlenecek        
            b. Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek           
            c. Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacak          
            d. Kullanıcının kendisinin kabinden düşme riski önlenecek           

 Cevap: a

Soru 32

Aşağıdakilerden hangisi halat kullanılarak yapılan çalışmalar için geçerli değildir?

            a. Halat kullanılarak yapılan çalışmalarda mutlaka bir kancalı halat bulundurulmalı     
            b. Acil durumda işçinin kurtarılma planı yapılmalıdır  
            c. işçilere paraşütçü tip emniyet kemeri verilmeli        
            d. Güvenli iniş ve çıkış araçları düşmeyi önleyecek kendinden kilitlenen sisteme sahip olmalıdır            

Cevap: a

Soru 33

Aşağıdakilerden hangisi iş ekipmanının kontrolü için geçerli değildir?

            a. İlgili kontrollerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi usul ve esasları TMMOB tarafından belirtilen doğrultuda yapılmalıdır            
            b. Ekipmanların uzun süre kullanılmaması ve arıza durumunda, sağlık ve güvenlik koşullarının korunması amacıyla gerekli bakımları yapılmalıdır     
            c. İş ekipmanının kurulma şartlarına uygun kurulması sağlanacak, uzman kişiler tarafından ilk çalıştırması yapılacak ve doğru kurulup, çalıştığı belgelenmelidir   
            d. Uzman kişilerce periyodik bakımları yapılmalıdır    

Cevap: a


Soru 34

Aşağıdakilerden hangisi yüksekte yapılan geçici işler için geçerli değildir?

            a. iş ekipmanları kullanılmasında kullanılan platformların ergonomik koşullarda yapılması sağlanmadığı durumda ise kişisel korumaya önem verilmelidir      
            b. Düşüşleri engelleyecek koruyucular kullanılmalıdır         
            c. iş ekipmanları kullanılmasında kullanılan platformların ergonomik koşullarda yapılması sağlanmalı   
            d. Platformlar, katlar, ara geçitler düşme riskine göre düzenlenmelidir      

Cevap: a

Soru 35

Her makine için bulundurulması gereken işletme talimatlarının içerdiği bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

            a. Makinanın onarımı ile ilgili teknik resimler ve diyagramlar hariç güvenlikle ilgili olan faydalı talimatları ihtiva etmelidir 
            b. Bütün makinalar, servise alındıklarında, orijinal dilindeki bir talimat veya bu talimatın makinanın kullanılacağı ülkenin dili veya dillerindeki bir tercümesi ile verilmelidir    
            c. Makinayı tarif eden herhangi bir doküman, güvenlik bakımından, talimatlarla ters düşmemelidir            
            d. Gerekli durumlarda talimat, titreşim ve gürültüyü azaltmak için gereken tesisat ve montajla ilgili kuralları sağlamalıdır         

Cevap: a

Soru 36

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık tarafından, makinaların ve emniyet parçalarının piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya makine veya emniyet parçaları piyasada iken, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini, ifade eder?

            a. Uyumlaştırılmış Ulusal Standart         
            b. AT Tip İncelemesi Belgesi       
            c. Piyasa Gözetimi ve Denetimi 
            d. AT Uygunluk Beyanı    

Cevap: c

Etiketler

4.sınıf matematik testleri 5.sınıf çalışma kitabı cevapları 5.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fcm yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 5.sınıf fen testi çöz 5.sınıf fen ve teknoloji fen bilimleri çalışma kitabı cevapları 5.sınıf harf yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 5.sınıf pasifik yayınları matematik ders kitabı cevapları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf atlantik ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ders kitabı cevapları 6.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 6.sınıf fen konu anlatımı 6.SINIF FEN KONU ANLATIMI 6.sınıf fen testi çöz 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6.sınıf gizem yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 6.sınıf imyay yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sevgi yayınları matematik ders kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 6.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ada yayınları matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf cem web ofset yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları 7.sınıf çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ders kitabı cevapları 7.sınıf evren yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf fen konu anlatımı 7.SINIF FEN KONU ANLATIMI 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 7.sınıf koza yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 7.sınıf lider yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 7.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı cevapları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 7.sınıf meb yayınları sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları 7.sınıf sosyal bilgiler konu anlatımı 7.sınıf tutku yayınları din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.SINIF 1.ÜNİTE HÜCRE BÖLÜNMESİ VE KALITIM 8.SINIF 2.ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 8.sınıf 4.ünite ses 8.sınıf 5.ünite maddenin halleri ve ısı 8.sınıf 6.ünite canlılar ve enerji ilişkileri 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf atlantik yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ders kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dikey yayınları fen ve teknoloji ders kitabı cevapları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf dörtel yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf evrensel iletişim yayınları ingilizce ders kitabı cevapları 8.SINIF FEN KONU ANLATIMI 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları 8.sınıf inkılap konu anlatımı 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf matematik test 8.sınıf meb yayınları matematik çalışma kitabı cevapları 8.sınıf meb yayınları matematik ders kitabı cevapları 8.sınıf netbil yayınları inkılap tarihi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük çalışma kitabı cevapları 8.sınıf semih ofset sek yayınları inkılap tarihi ve atatürkçülük ders kitabı cevapları 8.SINIF TUTKU YAYINLARI FEN BİLİMLERİ DERS KİTABI CEVAPLARI 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 8.sınıf yıldırım yayınları türkçe çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları A yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Ada yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Ada yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Ada yayınları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları ada yayinlari 7.sinif matematik ders kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Altın kitaplar yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları Anıttepe yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Atlantik yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Aydın yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları BERKAY YAYINLARI 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Bilgetürk yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Bilim İnsanları Bisiklet yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Blog Can yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Can yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Çalışma Kitabı Cevapları DERS KITABI ÜNITE SONU DEĞERLENDIRME SORULARININ CEVAPLARI 6.SINIF Ders Kitabı Cevapları ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 6.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 7.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf Dikey yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Dikey yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Doku yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Doku yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Dörtel yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları DÖRTEL YAYINLARI 6.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayıncılık 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları ekoyay yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Ekoyay yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabı cevapları Enderun yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları erdem yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 5.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Evren yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Gizem yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları http://www.gunceldizi.net/ İş güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı kendimizi değerlendirelim 6.sınıf kendimizi değerlendirelim 7.sınıf kendimizi değerlendirelim 8.sınıf Konu Anlatımı ve Konu Özetleri Koza yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Lider yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 5.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları meb yayınları 7.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça çalışma kitabı cevapları meb yayınları 8.sınıf arapça ders kitabı cevapları MEB yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf inkılap tarihi ve Atatürkçülük çalışma kitabı cevaplarıQ Meb yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Meb yayınları 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Meram yayınları 6.sınıf matematik ders kitabı cevapları Meram yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları organik kimya öğün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları Özgün yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Pasifik yayınları 6.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF İNGİLİZCE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ Pasifik yayınları 8.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları SEK semih yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek semih yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları SEK yayınları 5.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları Semih yayınları 5.sınıf fen bilimleri çalışma kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitabı cevapları Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları Sözcü yayınları 7.sınıf fen ve teknoloji ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı cevapları TAV yayınları 8.sınıf türkçe ders kitabı tema sonu değerlendirme cevapları Tuna yayınları 7.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları türk islam devletlerinde toprak idaresi Video Ders Anlatımı Volumetrik analiz Yakınçağ yayınları 6.sınıf sosyal bilgiler çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları