Cumartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GENEL BAKIŞ VE GÜVENLİK KÜLTÜRÜ Soruları

Sponsorlu Bağlantılar 1
İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına hazırlık diğer konulara ait soru, cevap ve çözümler için TIKLAYINIZ.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi ILO’ nun stratejik hedefleri arasında yer almaktadır?
 1. Kadın çalışanların çalışma ortamlarının düzenlenmesi
 2. Çalışma saatlerinde çalışanların menfaatlerinin gözetilmesi
 3. Sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini arttırmak
 4. İnsanları verimli çalışmaya sevk etmek

Cevap c

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi ILO’ nun temel sözleşmelerinden birisi değildir?
 1. Çalışma Saatlerinin Düzenlenmesi Sözleşmesi
 2. Ücret Eşitliği Sözleşmesi
 3. Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
 4. Asgari Yaş Sözleşmesi

Cevap a

Soru 3
Aşağıdakilerden hangileri AB’de İSAGÜ’ nün Temel Dayanaklarıdır?
 1. ISO-ISSA
 2. AET Anlaşması-Tek Avrupa Senedi
 3. ISO-AET Anlaşması
 4. ICOH-IALI

Cevap b

Soru 4
Araştırmalarda ölümlü iş kazası olan iki sektör aşağıdakilerden hangileridir?
 1. İnşaat-imalat
 2. İmalat-hizmet
 3. Hizmet-maden
 4. Maden-inşaat

Cevap d


Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ölümlü iş kazası nedenlerinden biri değildir?
 1. Elektrik çarpması
 2. Tehlikeli makineler
 3. Platformdan kayma, düşme
 4. Bilgisayarlı çalışma

Cevap d

Soru 6
Üç günden çok İşgünü kaybına yol açan iş kazaları hangi yaş gruplarında en fazla gözlenmektedir?
 1. 24-32          b.  18-24                c.   32-40             d.  36-42

Cevap b

Soru 7
Aşağıdakilerin hangisi ILO Anayasası amaçları arasında yer almaz?
 1. Uygun Asgari ücret
 2. İstihdam ve işsizliğin önlenmesi
 3. Örgütlenme özgürlüğü
 4. Devlete bağlılık

Cevap d

Soru 8
Dikkatsizlik, pervasızlık, asabiyet, dalgınlık, önemsemezlik ve ihmal gibi kusurlar kazaların ikinci temel sebebidir. Bu kusurlar aşağıdakilerden hangisi içinde yer alır?

a.Kaza Olayı,Yaralanma (Zarar Veya Hasar)
b.İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı
c. Kişisel Kusurlar  
d.Tehlikeli Hareket-Tehlikeli Durum

Cevap c

Soru 9
Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde .......... ve ............ meydana gelmeyen olay vardır.
 Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçiniz.
a. 290 uzuv kayıplı 27 yaralanma
b.  29 yaralanma 300 ramak kala  
c. 300 yaralanma 29 uzuv kayıplı
d. 27 uzuv kayıplı 290 yaralanma

Cevap b

 Soru 10
İnsanın Tabiat Şartları Karşısında Zayıflığı, Kişisel Kusurlar, Tehlikeli Hareket-Tehlikeli Durum, Kaza Olayı,Yaralanma (Zarar Veya Hasar) şağıdakilerden hangisini oluşturur?
a. Kaza olayı  
b.Hiçbiri
c.Kaza zinciri
d.Kaza olgusu
Cevap c

Soru 11
İş güvenliği temel prensipleri kaç adettir?
a.10
b. 5  
c.12
d.2

Cevap a

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli durumlar içinde yer alır?

a.Yetersiz ya da fazla aydınlatma, Yetersiz havalandırma, Emniyetsiz yöntem ve şartlar
b.Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler, Yetersiz- bakımsız bina, alet ve makineler
c.Uygun olmayan koruyucular, Koruyucusuz çalışma, Kusurlu alet, makine, teçhizat kullanma
d. Hepsi  

Cevap d

Soru 13
İş kazalarının % kaçı tehlikeli hareketlerden meydana gelir?

a. % 88  
b.%75
c.% 50
d.% 60

Cevap a

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve iş güvenliğinin  amaçları arasındadır?

a.İşletmenin korunması
b.Üretim ve kalitenin artırılması
c.Çalışanların korunması
d.Hepsi  
Cevap d

Soru 15
Tehlikeli Hareketlerin Nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?

a.İşçinin bünyeden ve yaradılışından gelen şahsi kusurları (dikkatsizlik, laubalilik, umursamazlık)
b. Hepsi  
c.Uygunsuz mekanik koşullar ve fiziki çevre
d.Bilgi, ustalık ve Fiziki yetersizlik

Cevap b

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği amaçları arasında yer almaz?
           
           a. Çalışanları korumak           
            b. İşletme güvenliğini sağlamak        
            c. Üretim güvenliğini sağlamak        
            d. Sendika ve işveren arasında arabuluculuk yapmak          

Cevap d

Soru 17
İSG Kültürünün yerleştirilmesi, işyerinde çalışanların sağlık ve güvenliklerini amacıyla, 1989’da Avrupa Konsey Direktifi (89/391/EC), tüm işverenlere hangi şartı yerine getirme zorunluluğu getirtilmiştir?
            a. İşyeri hijyeninin sağlanması          
            b. Şirket içi denetlemeler yapma       
            c. Risk değerlendirme           
            d. Acil durum planları yapma           

Cevap c

Soru 18
Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi hangi kurum tarafından yürütülmektedir?
            a. İş sağlığı ve Güvenliği Araştırma Merkezi           
            b. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü           
            c. Sağlık Bakanlığı    
            d. Çevre Bakanlığı    
Cevap b

Soru 19
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarında öncelikli amaç aşağıdakilerden hangisidir?
            a. Çalışanların refah düzeyini artırmaktır     
            b. Çalışanların sağlığını korumaktır 
            c. Çalışanların işe sadakatini artırmaktır       
            d. Çalışanların iş verimini artırmaktır           

Cevap bSoru 20
İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sonucu aşağıdakilerden hangisi elde edilemez?
           
a. Müşteri taleplerine cevap verme süresi artar         
            b. Kalite artar
            c. Üretkenlik artar     
            d. Maliyetler düşer    

Cevap a

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner