Salı

İş Güvenliği Uzmanlığı İSG Kurulları Soruları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Soru-1
4857 sayılı İş Kanunu belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının kurulacağı işyerleri aşağıdakilerden hangisidir?
I-Sanayiden sayılan işyerleri
II-Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri
III-Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri
IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri

a-I-II
b-I-II-III
c-I-IV
d-I-II-IV

Cevap b

Soru-2
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur?

a-3                   b-4                  c-8                   d-15

Cevap c

Soru-3
Aşağıdaki İş sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerinden hangisini işveren veya işveren vekili görevlendirir?

a-İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta
b-Sendika Temsilcisi
c-Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi
d-İşyeri hekimi

Cevap d

Soru-4
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun toplantı yapma usullerinden hangisi yanlıştır?

a-Ayda en az bir kere
b-Altı ayda bir kere acil durumlarda
c-Ağır iş kazası veya özel bir tedbiri gerektiren durumlarda
d-Acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin müracaatında

Cevap bSoru-5
Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevi değildir?

a-İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak
b-İşyerinde alınacak personelin seçimini yapmak
c-Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek
d-4857 sayılı İş Kanununun 83. maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek

Cevap b

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı İş Güvenliği Kurulu eğitimlerinden birisi değildir?

a-Acil durum önlemleri
b-Meslek hastalıkları
c-İşyerine ait özel riskler
d-Kişisel koruyucu donanımlar

Cevap d

Soru 7
İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu açısından Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin görevi nedir?

a-İşçilerden almış olduğu İSG konusundaki eksiklik ve aksaklıkları kurula getirmek
b-İş yerinde uygulanan bazı eğitimlere katılmak
c-İşyeri vardiya saatlerine uymak
d-kurulun toplantılarına katılmak

Cevap a

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve İŞ Güvenliği Kurulu çalışma yöntemleri arasında yer almaz?

a-İSG kurulu en az ayda bir kere toplanır
b-Gündem, Sorunların önem sırasına göre belirlenir.
c-Bütün toplantılarda kararların yazıldığı tutanak düzenlenir.
d-İSG kurulunda söz sahibi sadece başkan ve kurul sekreteridir.

Cevap dSoru 9
Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda işveren ve işveren vekilinin görevidir?

a-Kurulda hazırlanan tüm raporları İSG müfettişine göstermek için iş yerinde bulundurmakla yükümlüdür.
b-Kurulun görevlerini hazırlamakla yükümlüdür.
c-İş yerinde meydana gelen kazaları önlemekle yükümlüdür.
d-Rahat bir çalışma ortamı hazırlamakla yükümlüdür.

Cevap a

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi İSG Kurulu Yükümlerinden biri değildir?

a-İSG Kurulu bulunacakları tavsiye ve verecekleri kararlarda iş yeri ortam ve olanaklarını göz önünde bulundurmalıdırlar.
b-İSG Kurulu üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.
c-İSG Kurulları, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür.
d-İSG Kurulları, en az 3 ayda bir toplanmakla yükümlüdürler.

Cevap d

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner