Cumartesi

İş Güvenliği Uzmanlığı İSG Yönetim Sistemleri Soruları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Soru-1
Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır?

a-Planlama
b-Uygulama
c-Yönetimin Gözden Geçirmesi
d-Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

Cevap c

Soru-2
ISO 9000-ISO 14001-OHSAS 18001 ortak yanları nelerdir?

a-Toplumun Bilinçlendirilmesi, Acil Durum
b-İş sağlığı ve İş güvenliği, Proses güvenliği
c-Çevre koruma, ürün sorumluluğu
d-İş sağlığı ve güvenliği, Proses Güvenliği, çevre koruma, acil durum

Cevap d

Soru-3
Tüm standartlarda başarıyı getirecek olan birim neresidir?

a-Üst Yönetim
b-Çalışanlar ve sendika
c-Taşeronlar
d-Üst yönetim, çalışanlar ve sendika, taşeronlar

Cevap d

Soru-4
Standartlar ile ilgili olarak hazırlanan prosedürlerin her değişiklikte yenilenmesi gerekli midir?

a-Gerekir
b-Gerekmez
c-Risk oluştuğunda
d-Dış denetleme öncesinde

Cevap a






Soru-5
ISO 14001 standardının temel felsefesinin öncelikli sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
1-Çevreye gerçekçi yaklaşım ve koruyucu önlemlerin alınması
2-İş sağlığı ve iş güvenliği koruyucu önlemlerin alınması
3-Atık ve enerji yönetimi
4-Bilgilendirme, iletişim ve eğitimin sağlanması

a-1-2-3-4         b-3-2-1-4         c-4-1-2-3         d-2-1-3-4

Cevap a

Soru-6
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının en önemli adımlarını sıralayınız?
1-Sürekli yarar-maliyet performans gelişimini sağlamak,
2-Politikanın amaçlarını belirlemek işletme içindeki herkesin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla prosedürler hazırlamak
3-Çalışanların katılımını sağlamak
4-Yeterli kaynakları sağlamak

a-1-2-3-4         b-2-3-4-1         c-4-2-3-1         d-2-3-1-4

Cevap c

Soru-7
Periyodik Durum Değerlendirmeleri yapılırken öncelikli nelere dikkat edilmelidir?
1-I.S.I.G. yönetim performansının genel yapısı işlerliği
2-Sistemin bileşenlerinin performansı
3-Denetleme bulguları
4-İç ve dış faktörler

a-1-2-3-4         b-1-2-4-3         c-3-2-4-1         d-2-3-4-1

Cevap a

Soru-8
Türkiye’nin imzalamadığı kimyasallar ile ilgili sözleşme hangisidir?

a-161 nolu sözleşme                           b-170 nolu sözleşme
c-184 nolu sözleşme                           d-196 nolu sözleşme

Cevap b



Soru-9
Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili direktifler nelerdir?

a-174-181 ILO direktifi, Seveso direktifi
b-Seveso direktifi
c-Basel Konvansiyonu
d-Kyoto iklim sözleşmesi

Cevap a

Soru-10
Karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı ile ilgili düzenlemeler nelerdir?

a-Karayolları Trafik Kanunu
b-ADNR kuralları
c-ADNR ve Karayolları Trafik Kanunu
d-NFPA kuralları

Cevap c

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner