Çarşamba

6.sınıf atlantik yayınları ingilizce çalışma kitabı sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1
 Ekstra Bilgi:
 Teşhis ve intak (kişileştirme ve konuşturma sanatı) : İnsan dışındaki canlı ve cansız  varlıklara  insan  benliği  verme  sanatına   teşhis  (kişileştirme) denir.  Teşhis sanatında benzetme, istiare ve değişmece gibi diğer sanatlardan yararlanılır. Teşhis (kişileştirme) sanatındaki varlıkların konuşmasına da intak (konuşturma) adı verilir.

Karlı dağların başında Salkım salkım olan bulut Saçın çözüp benim için
Yaşın yaşın ağlar mısın?

Yunus Emre

Yukarıdaki dörtlükte buluta insan benliği verilerek teşhis  (kişileştirme) sanatı yapılmıştır.

Kurnaz tilki sesini yumaşatarak, ona Dedi ki: Kardeşçiğim, artık dostuz; Müjde getirdim sana, in de bir öpüşelim;
Barış oldu hayvanlar arasında.

La Fontaine (La Fonten) Yukarıdaki dizelerde tilkinin konuşturulmasına intak (konuşturma) denir. Fabl öykülerinde teşhis ve intak sanatı vardır.
Abartma (mübalâğa) : Duygu ve düşünceleri daha güçlü göstermek için, bir şeyi gerçek oluşundan ya çok fazla ya da çok küçük gösterme sanatına abaratma (mübalâğa)
denir.

Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz Felekler yandı ahımdan muradım şem’i yanmaz

Fuzûlî

“Beni sevgili canımdan usandırdı; cefa etmekten o usanmaz ? Ahımdan bütün gökyüzü yandı, acaba benim murat mumum yanmaz (dileğim yerine gelmez mi)?”

Şair  ah  edişinden   bün  kyüzü yandığı  hâlde,  mura mumunun  hâlâ yanmadığını söylüyor. Burada “Ah” ın şiddeti abartılmaktadır.

Tezat (karşıtlık) :  Birbirine karşıt (zıt) anlamlı kavramları bir  arada  kullanma sanatına tezat denir. Tezat aralarında ortaklık ya da bir ilgi bulunan kavramlar veya sözler arasında yapılır. Yoksa karşıt anlamlı her sözcük tezat sanatını oluşturmaz.

“Ak akçe kara gün içindir.” atasözünde ak ve kara sözcükleri arasında tezat sanatı yoktur; burada “Ak akçe” para ile “kara gün” sıkıntılı gün arasında tezat sanatı vardır.

Tariz: Söylenen sözün ya da kavramın gerçek ve mecazlı anlamı dışında büsbütün tersini kastetme sanatıdır. Tarizde sözün gerçek anlamı doğru gibi görünse de asıl amaç sözün ters anlamının anlaşılmasıdır. Tariz sanatı bir kişiyi ya da durumu alaya almak amacıyla yapılır.

Huzurî’nin Ters Öğüt Destanı” bu sanata güzel bir örnektir.

Bir nasihatım var zamana uygun Tut sözümü yattıkça yat uyanma Meşhur bir kelâmdır sen kazan sen ye
El için yok yere ateşe yanma.

Huzurî
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner