Cuma

Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 80, 82, 83, 85, 86 ve 89 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Bilge yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 80, 82, 83, 85, 86 ve 89 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 80
Sayfa 82
Sayfa 83
Sayfa 85
Sayfa 86
Sayfa 89
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
ESKİ   ÇAĞLARD TÜRKİ YENİ ÇE VRESİNDE Kİ   KÜLTÜ VE MEDENİYETLER

Mısır
Bi Afrik ülkesidir Mısırı tarih devirler üç   sma    ayrılır Eski
İmparatorluk, Orta İmparatorluk ve Yeni İmparatorluk. Mısır uygarlığının sembolü olan piramitler  eski  imparatorluk  döneminde  yapıldı.  Ort İmparatorluk  döneminde bayındırlık ve sulama işlerine önem verildi. Yeni İmparatorluk döneminin en önemli olaylarından biri Firavun II. Ramses’in Kuzey Suriye’yi ele geçirmek için Hititler’le yaptığı Kadeş Savaşıdır. Bu savaştan istenilen sonuç elde edilemedi. Ege göçleri Mısır
İmparatorluğu’nu  zayışattı.  Daha  sonra  Persler  sır’ı işgal ettiler   ve  burasını kendilerine bağlı bir eyalet haline getirdiler (MÖ 525).


Fenikeliler ve  İbranîler
Sâmî asıllı bir kavim olan Fenikeliler bugünkü Lübnan Dağları ile Akdeniz arasında kalan bölgede yerleştiler (MÖ 2000). Deniz ticaretinde önemli gelişmeler kaydeden Fenikelilerin en önemli şehirleri; Biblos, Sayda ve Sur’dur. Fenikeliler 800 yılında Asur egemenliğine girmişlerdir.

İbranîler de Sâmî asıllı olup bir süre Suriye ve Mezopotamya arasında oturduktan sonra MÖ II. bin başlarında bugünkü Filistin’e yerleştiler. İbrani Devleti MÖ  XVII. yüzyılda Hz. Davud tarafından kuruldu. Daha sonra İsrail ve Yahudi Devleti olarak ikiye  ayrıldı.   İsrail   Devleti’ne  Asurlular,  Yahudi  Devleti’ne  ise  Babilliler  son vermişlerdir. Hz. Musa’dan dolayı Musevi diye de anıldılar. İbranîler bir süre Pers, Makedonya ve Roma hâkimiyetinde yaşamışlardır. MS  I. yüzyılda çıkardıkları isyan sonucu Romalılar tarafından dünyanın dört tarafına sürüldüler.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner