Pazar

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 38, 39, 40, 41 ve 42 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 38, 39, 40, 41 ve 42 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
 EYYUBİ DEVLETİ

Dil ve Edebiyat: Eyyubîlerde, dil ve edebiyat üzerine çalışmalar daha çok Arap dili ve edebiyatı üzerine olmuştur. Bu dönemde Arap düz yazısı (nesir) ve şiiri en parlak dönemlerinden birini yaşamıştır.
Sayfa 38
Sayfa 39
Sayfa 40
Sayfa 41
Sayfa 42
 ___________________________________________________________

Maliye    ve  Ekonomi:   Eyyubî  Devleti  düzenli  bir  maliye  teşkilatına sahipti. Devletin  m  mali  işlerini l  Divanı  yürütmekt idi.  Devletin  başlıca gelir kaynaklarını haraç,  cizye,  öşür, zekât ganimetlerin  beşte biri,  bağlı  devlet  ve beyliklerden alınan vergiler,  hediyeler, küçük işletmelerden ve darphaneden alınan vergiler oluşturuyordu.

Eyyubî Devleti’nin para birimi dinar  (altın para) idi. Selâhaddin  Eyyubî, kendi adına bakır, gümüş ve  altın paralar  bastırmıştır. Halep  ve  Şam  gibi  merkezlerde darphaneler kurulmuştu. Devletin yanında özel  kişiler de para bastırabilirdi. Devlet para  bastıran  kişilerden belli  oranda  vergi  alırdı. Devlet  elde  ettiği  bu  gelirleri, görevlilerin  maaşlarını ödenmesinde,  ulaşım için  gerekli  yolların  yapımı  ve bakımında, bayındırlık işlerinde ve savaş giderlerinin karşılanmasında kullanırdı.

Eyyubîlerde tarım ve ticaret çok gelişmişti. Tarımın gelişmesinde, Nil Nehri’nin ve bu  nehrin  üzerine  kurulan  sulama  kanallarının önemi  büyüktü. Ayrıca Mısır’daki ticaretin  gelişmesinde, ülkenin  Baharat  v İpek  yollarının  kavşak noktasında bulunmasının da etkisi büyüktür Eyyubîler Kıbrıs Lâtin Krallığı, Bizans ve çeşitli Avrupa devletleri ile ticaret yapmışlardır. Yabancı tüccarlar için gerekli ticarî emniyet sağlanmıştı. Şehirlerde ticaret yapılan merkezler ise çarşılar, pazarlar ve ticaret hanları idi. Ticaretle uğraşanlar ve sanatkârlar da birlikler (lonca) ve şirketler halinde örgütlenmişlerdi.

Eyybîler silah ve madenî eşya yapımı ile dokumacılıkta da çok  ilerlemişlerdi. Ülkede pek çok kâğıt ve cam imalâthaneleri açılmıştı. Avrupa’ya cam eşyalar, şeker ve silahlar ihraç edip, karşılığında Mısır da az bulunan demir, kereste, zift, gemi ve savaş malzemeleri yapımında kullanılan hammaddelerini alırlardı.

Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner