Pazar

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 29, 30, 31, 32 ve 33 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 29, 30, 31, 32 ve 33 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
 EYYUBİ DEVLETİ
Ordu:  Eyyubî  Devlet gücünü  orduda ala bi devletti.   Ordudak askerlerin çoğunluğunu Kıpçak Türkleri   (memlûk)  oluştururdu. Askerler daimî  askerler ve gönüllüler  olmak üzere iki gruba ayrılırdı. Esas Eyyubî ordusu, mesleği askerlik olan daimî askerlerden oluşuyordu.
Sayfa 29
Sayfa 30
Sayfa 31
Sayfa 32
Sayfa 33
 ___________________________________________________________
 Çoğunluğunu süvarilerin oluşturduğu daimî askerler de hassa askerleri ve memlûklardan meydana gelmekteydi.

Eyyubîler, Kafkaslardan Kıpçak Türklerini memlûk (köle)   olarak  alıp, özel bir eğitimden geçirerek gulam-asker olarak yetiştirirlerdi. Gulamların bazıları azat edilerek sultan ve emirlerin hassa kuvvetlerini oluştururdu. Eyyubî ordusunun büyük bölümü aylıklı asker olan memlûklardan oluşurdu. Eyyubî ordusundaki daimi askerler iktalı idi. Selçuklu ikta sistemini örnek alıp uygulayan Eyyubîlerde ikta sahibi olan her emir, belli miktarda  savaşa hazır  asker  yetiştirmek ve  savaş giderlerine  katkıda bulunmakla görevli idiler. Bu askerlerin sayıları, silahları ve aldıkları maaşlar Divan el-Ceyşteki defterlere yazılırdı. Gönüllüler ise sadece ihtiyaç olduğu zaman silahaltına alınan, diğer zamanlarda da kendi işleriyle uğraşan kişilerdir.

Eyyubî askerlerinin kullandığı silahlar; kılıç, kalkan, ok ve yay, balta ile nacaktı. Eyyubîler donanma gücüne de sahiplerdi. Dimyat ve İskenderiye’de kurulan tersanelerde, ordunun ihtiyacı olan gemiler yapılırdı.

Adlî teşkilat: Eyyubîlerde adalet teşkilatı her türlü siyasi ve askerî baskıdan uzaktı. Kadi’l-Kudât, ülkedeki bütün kadıların başkanı,  başkadı idi. Ordu içinde meydana gelen davalara askerî mahkemeler bakardı. Bu mahkemelerin başkanı ise kadıasker (kazasker) idi.

Ayrıca önemli davaların görüşüldüğü ve halkın şikâyetlerinin dinlendiği, haftada iki gün toplanan Mezâlim Mahkemesi de vardı. Mezâlim Mahkemesi’ne sultan veya nâip başkanlık ederdi. Başkadı ve kazasker sultan tarafından tayin edilerek görevlendirilir, onlarda diğer kadıların atamalarını yaparlardı.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner