Pazar

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 105, 106, 112, 113, 114 ve 115 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 105, 106, 112, 113, 114 ve 115 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
  Altın Orda  Devleti  (1227–1502)
Cengiz Han, büyük oğlu Cuci’ye İrtiş Nehri’nin batısında kalan bölgeyi vermişti. Cuci’nin babasından önce ölmesi nedeniyle,  Cengiz  Han’da bu bölgenin yönetimini torunu  Batu’ya  vermiştir Batu  Han  ve  kardeşleri bu  bölgeleri  kendi  aralarında paylaşmışlardır. 
Sayfa 105
Sayfa 106
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
___________________________________________________________
 Böylece ülkenin doğu kısmı Ak Orda’nın, Kıpçak Türklerinin toprakları Batu Han’ın, İtil Nehri’nin orta ve kuzey kesimleri Toktamış (Türk Temur)’ın ve Ural dağlarından Güney  Sibirya’ya kadar olan bölge de fiıban Han’ın  payına düşmüştü. Batu Han, Hazar Denizi’nin kuzeyindeki Saray  Şehrini  başkent yaparak Altın Orda Devleti’ni kurmuş, kardeşleri de Batu Han’ın hâkimiyetini tanımışlardır.

Cengiz Han’ın ölümünden sonra 1235 yılında toplanan  kurultay,  Doğu Avrupa topraklarının fethedilmesi kararını almış,  bu  amaçla hazırlanan ordunun başına da Cuci’nin  oğlu  Batu  Han  getirilmişti. Bulgarları, Kumanları, Rusları  ve  Almanları yenilgiye uğratan Batu Han, İtil Bulgar Devleti’ni ortadan kaldırarak (1237) Moskova, Don ve Dinyeper bölgelerini ele geçirmiştir. Ayrıca 1240  yılında Kiev’i ele geçiren Batu Han Polonya, Macaristan ve Dalmaçya kıyılarına kadar uzanan bir sefer düzenleyerek batı seferini tamamlamıştır.

Batu  Han’dan  sonra  yerine  Berk Ha (1255–1266 geçmiştir. Berke  Han döneminde devlet en parlak dönemini yaşamıştır. Ayrıca Berke Han’ın İslamiyeti kabul etmesiyle Altın  Orda  Devleti  Müslüman  bir  devlet  olmuştur. Altın Orda  Devleti,
İslamiyeti  kabul  eden  ilk  Cengiz  koludur.  Türkistan  il kurula ticari  ilişkiler sonucunda, ülkenin gelir seviyesi artarak devletin ekonomik durumu güçlenmiştir. Bu dönemde  Moğol  İmparatorluğu  ile  olan  ilişkilerin zayıflamış olmasını fırsat bilen Berke Han, Altın Orda Devleti’nin bağımsızlığını ilan etmiştir.

1312 yılında başa geçen Özbek Han ve ondan sonra tahta çıkan kardeşi Canibek  Han dönemlerinde devlet mevcut gücünü korumuştur. Özbek Han zamanında tüm Altın Orda halkı Müslüman olmuştur. Canibek Han’da İlhanlılarla yaptığı başarılı savaşlar sonucunda ünlenmiştir. Canibek Han’dan sonra ülkede çıkan karışıklıklar Altın Orda Devleti’ni zayıflatmıştır (1380).

1380 yılında Toktamış Han (1376-1395), Timur’un yardımlarıyla tahta çıkmıştır. Ülkenin birliğini yeniden sağlayan Toktamış Han, Rusları ve Litvanyalıları yenilgiye uğratarak, devletini eski güçlü dönemlerdeki durumuna getirmeye çalışmıştır. Ancak, Timur ile anlaşmazlığa düşen Toktamış, Timur’la yaptığı Terek Savaşı’nda yenilerek Litvanya’ya  kaçmıştır (1395).  Timur’un  Altın  Orda  Devleti’ne  yaptığı  saldırılar sonucunda  devlet zayıflamış, bu da Rusların zaman içinde güçlenerek  ilerlemelerini kolaylaştırmıştır.  Yoğun  iç  karışıklıklara rağmen  Altın  Orda  Devleti  birdenbire yıkılmamış, zaman  zaman  kendini  toparlamaya  çalışmışsa  da,  toprakları üzerinde Kırım ve Kazan hanlıklarının kurulmasıyla parçalanmaktan kurtulamamıştır (1502). Altın  Orda  Devleti’nin  parçalanması sonucunda  topraklarında  ortaya  çıkan  diğer hanlıklar ise Sabir, Astarhan, Özbek, Buhara, Nogay, Hive, Hokand  ve Kasım r. En sonunda 1502’de Kırım Hanı Mengli Giray’a  yenilen Şeyh Ahmet’in  ölümüyle Altın Orda Devleti yıkılmıştır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner