Pazar

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 58, 59, 62, 63, 64 ve 65 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 58, 59, 62, 63, 64 ve 65 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
 Memlûk Devleti’nin Yıkılması
Sınırları Fırat Nehri’nden Bingazi’ye, Toros dağlarından da Yemen’e kadar uzanan Memlûkler, Osmanlı Devleti ile de savaşmışlardır. Ankara Savaşı’ndan (1402) sonra kıs bi süred kendilerin toparlayan   Osmanlılar II Mehmet’i d İstanbul’u fethetmesiyl (1453),   Memlûkler raki bi ç  halin gelmişti.
Sayfa 58
Sayfa 59
Sayfa 62
Sayfa 63
Sayfa 64
Sayfa 65
 ___________________________________________________________
 Memlûklerin himayesinde olan Dulkadıroğulları Beyliği, Memlûklerle Osmanlılar arasında tampon bir devlet durumunda idi. Fatih’in hac yolu üzerindeki su bentlerini ve kuyularını tamir ettirme  teklifi,  Memlûk  Sultanı  Kayıtbay   tarafından  işlerine  müdahale  olarak algılamış ve reddedilmişti. Böylece Memlûk-Osmanlı ilişkileri ilk defa Fatih  Sultan Mehmet döneminde bozulmuş oldu.

Memlûkler, II. Bayezid’in kardeşi Cem Sultan  ile yaptığı taht  kavgasında Cem Sultanı desteklemişlerdi. Ayrıca Dulkadıroğulları Beyliği  üzerinde iki tarafında söz sahibi  olmak  istemeleri,  gerginleşen ilişkileri  savaşa dönüştürmüştür. II.  Bayezid döneminde altı yıl süren Osmanlı-Memlûk savaşları yapılmıştır (1485). Bu savaşlarda Osmanlılar,  Tarsus  ve  Adana’yı  almışlarsa da,  Dulkadıroğullarının Memlûklerin yanında yer almaları, Osmanlı kuvvetlerinin yenilmesine neden olmuştur. Bu savaşların sonucunda her iki tarafta birbirlerine karşı bir üstünlük  sağlayamamışlar ve Tunus hükümdarının arabuluculuğu sayesinde barış yapılmıştır (1491).

Yavuz Sultan  Selim’in Çaldıran Zaferi (1514) dönüşü Dulkadıroğulları Beyliğine son vermesi (1515) ilişkilerin yeniden bozulmasına neden  olmuştur. Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan Selim, Halep civarında Mercidabık  denilen yerde, Memlûk Sultanı Kansu Gavri (Gurî)’nin ordusu ile yaptığı savaşı kazanarak onu yenmiştir (1516). Bu savaş sırasında Kansu Gavri ölmüş, Halep ve Şam da ele geçirilerek Suriye Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Ordusunu yeniden düzenleyen Yavuz Sultan Selim ertesi yıl tekrar Mısır seferine çıkmıştır. Bu sırada Memlûk tahtında Tumanbay (Tomanbay) bulunuyordu. Kahire’nin

doğusunda Ridaniye’de  yapılan savaşı yine Osmanlılar kazanmıştır (1517). Böylece Devlet-üt-Türkiye de denilen Memlûk Devleti yıkılmıştır. Yapılan bu savaşın sonucunda Mısır toprakları Osmanlıların eline geçmiştir.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

0 yorum :

Yorum Gönder

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner