Pazar

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 43, 44, 45, 47 ve 48 cevapları

Sponsorlu Bağlantılar 1

Evren yayınları 6.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 43, 44, 45, 47 ve 48 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
 EYYUBİ DEVLETİ22
Bilim ve Sanat:  Eyyubîler bilim adamlarını ve sanatçıları koruyarak onlara büyük önem vermişlerdir. Tarihçiler, Kudüs’ün fethini ve Selâhaddin Eyyübi’nin hayatlarını anlatan eserler yazmışlardır. Ünlü tarihçi Abdüllâtif  el- Bağdadî,  Siretü  Hayatî  adlı eserinde Selâhaddin Eyyübi dönemini anlatmıştır.
Sayfa 43
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 47
Sayfa 48
 ___________________________________________________________
  İbn-i Şeddâd’da dönemin bir diğer ünlü  tarihçisidir.  Dönemin  ünlü  felsefe  âlimi  olan  Şahabeddin  el-Suhreverdi ise Hikmet el İşrak adlı eserini yazmıştır.

Dönemin ünlü tıp bilgini olan İbn  Meymûn  aynı zamanda felsefe,  matematik, astronomi alanlarında da birçok eserler yazmıştır. Dönemin bir diğer ünlü siması da
İbn  Yunustur.    İbn Yunus, Bağdat Nizamiye Medresesi’nde öğrenim  görmüştür. O, matematik, mantık, felsefe,  astronomi,  fıkıh, kelam,  tarih,  edebiyat,  tıp ve  musiki konularıyla ilgilenmiştir.

Eyyubîler kuyumculuk, oymacılık, bakır ve cam işçiliği, kâğıt ve silah yapımı gibi el sanatlarında da ileri bir düzeye ulaşmışlardı. Ağaç işlerinde Halepliler çok ünlü idiler. Eyyubîlere  ait  şamdanlar, tabaklar  ve  birçok  eserler,  günümüzde  dünyanın  ünlü müzelerinde sergilenmektedir.

Eyyubîler  mimari  alanda  da  ileri  bir  düzeyde  idiler.  Selçuklu  mimarisi  örnek alınarak çok sayıda cami, medrese hastaneler yapmışlardır.  Yapılarda ana malzeme olarak tuğla kullanılmıştır. Kudüs, Haçlılardan geri alındıktan sonra Kubbet-üs-Sahra ve Mescid-i Aksa tamir ettirilmiştir. Kudüs ve Kahire’de kaleler, burçlar, gözetleme kuleleri ve surlar yapmışlar,  Nil Nehri ve kolları üzerinde de birçok köprüler inşa etmişlerdir. Bu  dönemden günümüze ulaşan en önemli mimari eserlerden bazıları,
İmam-ı Şafiî Türbesi,  Ebu Mansur İsmail Türbesi,  Sultan Salih Necmeddin Eyüp Medresesi, Halep’deki iç kale ile birçok köprü, hamam ve hastane kalmıştır.
Tepkiler:
Sponsorlu Bağlantılar

1 yorum :

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner